Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Ramirent
Suositus: Pidä
Tavoitehinta: 9.00 EUR
Kurssi: 8.95 EUR
Kurssi hetkellä: 11.6.2019 - 5:27

Asetamme Ramirentin tavoitehintamme Loxamin eilen yhtiön kaikista osakkeista tekemän ostotarjouksen tasolle 9,00 euroon (aik. 6,00 euroa). Yhtiön suosituksemme päivitämme poikkeustilanteen takia pidä-tasolle (aik. vähennä). Mielestämme Loxamin osakkeista tarjoama hinta on riittävän hyvä ja odotamme tarjouksen menevän läpi. Näin ollen omistajien kannattaa mielestämme tarttua tarjoukseen tarjousajan aikana.

Ostotarjouksessa 65,4 %:n preemio 

Ostotarjouksessa Loxam tarjoaa Ramirentin osakkeenomistajille 9,00 euron käteisvastikkeen jokaista osaketta kohden, jolloin ostotarjouksen mukainen Ramirentin osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 970 MEUR. Ramirentin hallitus on riippumattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Ramirentin osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä. Tarjoushinta vastaa 65,4 %:n preemiota verrattuna Ramirentin osakkeen perjantain (7.6.2019) päätöskurssiin ja 56,0 %:n preemiota verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Ramirentin osakkeen keskikurssiin ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävällä 3 kuukauden ajanjaksolla Helsingin pörssissä.

Kauppahinta on mielestämme riittävän hyvä 

Tarjoushinta vastaa Ramirentin viime vuoden tuloksesta, jonka arvioimme olleen yhtiön tämän syklin huipputulos, laskettuna EV/EBIT-kerrointa vajaat 13x ja P/B-lukua yli 3x. Todennäköisesti alamäkeen kääntyneeseen sykliin vaiheeseen suhteutettuna kauppahinta on mielestämme riittävän hyvä, vaikka arvostus ei olekaan huomattavan korkea Ramirentin osakkeen historiallisiin yli syklin katsoviin kertoimiin peilattuna (EV/EBIT 14x ja P/B 2,5x). Ramirentin osakkeella olisi myös näkemyksemme mukaan kestänyt todennäköisesti vuosia saavuttaa tarjoushinta pelkän operatiivisen kehityksen kautta rakennusalan todennäköinen syklin vaihe huomioiden. Kauppahinnalla Ramirentin osakkeen arvostustaso on myös tällä hetkellä selvästi verrokkiryhmää korkeammalla, joskin verrokkiryhmän arvostus on nyt matalalla, kun osakemarkkinat ovat ennakoineet edessä olevaa syklin käännettä ja arvostukset ovat laskeneet toteutuneilla tuloksilla alhaisiksi.

Odotamme ostotarjouksen menevän läpi

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan Ramirentin osakkeista odotetaan alkavan arviolta 19.6.2019 ja päättyvän arviolta 18.7.2019, jos tarjouksentekijä ei jatka tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Ramirentin suuret osakkeenomistajat Nordstjernan ja Julius Tallberg Ab sekä Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka ja talousjohtaja Jukka Havia ovat eräin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään ostotarjouksen. Nämä peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 31,9 % Ramirentin kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Peruuttamattomien sitoumuksien melko hyvä määrä antaa mielestämme korkean preemion ja hallituksen suosituksen ohella vahvan signaalin siitä, että ostotarjous on menossa läpi (ts. vähintään 90 % osakkeista hyväksyy tarjouksen). Mielestämme Ramirentin omistajien on järkevintä odottaa rauhassa ostotarjousprosessin etenemistä ja hyväksyä tarjous arviolta tarjousajan aikana. Tätä kautta optio toiseen kilpailevaan tarjoukseen säilyy, vaikka pidämme sitä tässä tapauksessa epätodennäköisenä.

Käy kauppaa. (Ramirent)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 711,7 701,3 668,1
- kasvu-% 3,8% -1,5% -4,7%
Liikevoitto (EBIT) 66,9 96,4 75,4
- EBIT-% 9,4% 13,7% 11,3%
EPS (oik.) 0,74 0,65 0,49
Osinko 0,46 0,46 0,46
P/E (oik.) 7,4 13,8 18,4
EV/EBITDA 5,1 6,2 6,7
Osinkotuotto-% 8,4% 5,1% 5,1%
Uusimmat ennusteet

Ramirent on Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa toimiva konevuokrauskonserni. Yrityksellä on Euroopassa 287 toimipistettä yhdeksässä maassa.