Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Ramirent
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.00 EUR
Kurssi: 6.25 EUR
Kurssi hetkellä: 2.5.2019 - 7:57

Laskemme Ramirentin suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää) ja toistamme osakkeen 6,0 euron tavoitehinnan. Q1-tulos jäi odotuksista, kun yhtiön suurimman markkinan, Ruotsin tulos kääntyi jyrkkään laskuun. Ramirent ohjeisti edelleen kuluvalle vuodelle vakaata oikaistun liikevoiton kehitystä, mikä on positiivista, mutta ohjeistuksen pitävyyttä voi jo hiukan kyseenalaistaa Q1:n jälkeen. Markkina hinnoittelee Ramirentin syklistä riskiä aiempiin syklisiin pohjiin, ennusteisiimme, sekä yli syklin katsoviin arvostuskertoimiin nähden mielestämme sopivalla painolla, mutta emme näe heikentyvässä markkinassa osakkeelle selkeitä nousuajureita.

Ramirentin Q1-tulos oli kokonaisuutena pettymys ennusteisiimme ja konsensukseen nähden, kun ensimmäiset oireet odotetusta syklisestä kysynnän hiipumisesta tulivat näkyviin. Q1-liikevaihto laski 3 %:n vertailukaudesta, ollen hieman odotustemme alapuolella ja linjassa konsensukseen. Segmenttien tasolla liikevaihdon kehitys oli odotuksiamme selvästi vahvempaa Suomessa ja Norjassa, mutta Ruotsin liikevaihto laski 15 %, jääden selvästi ennusteemme alle. Ruotsin heikko volyymikehitys vaikutti voimakkaasti myös Ramirentin oikaistuun liikevoittoon, joka laski Q1:llä 18 % vertailukaudesta 17 MEUR:oon, ja alitti ennusteemme 7 %:lla ja konsensuksen 10 %:lla. Ruotsin tulostasoon vaikutti voimakkaasti Siirtokelpoisten tilojen -liiketoiminnan myynti sekä suurten projektien aktiviteetin lasku, joiden tulosvaikutusta vielä korosti erittäin vahva vertailukausi. Pitkään vaisulla kannattavuustasolla operoinut Norjan liiketoiminta oli raportin valopilkku, kun segmentin liikevoitto yli kaksinkertaistui vertailukaudesta ja liikevoitto-% nousi kausiluonteisesti hyvälle 9,4 %:n tasolle. Norjan kannattavuutta nosti laaja-alaisesti hyvällä tasolla ollut kysyntä sekä viime vuoden aikana aloitettujen tehostustoimien positiiviset vaikutukset.

Ramirent ohjeisti odotetusti edelleen vuodelle 2019 vakaata operatiivista tuloskehitystä (2018: 107 MEUR). Yhtiö odottaa Pohjoismaiden rakennusmarkkinoiden kasvun olevan Ruotsin vedolla vaisumpaa vuonna 2019, mutta Norjaan ja Itä-Euroopan markkinoille odotetaan edelleen kasvua. Ramirentin ohjeistus on selvästi ennusteitamme positiivisempi (2019e: oik. EBIT 97 MEUR) ja näemme selkeän riskin tulosvaroitukselle loppuvuonna. Perustelemme varovaisuuttamme Euroopassa laaja-alaisesti epävarmemmaksi muuttuneella talouskehityksellä ja rakennusalan heikentyneellä lupakehityksellä. Ramirent menee kohti syklistä käännettä kuitenkin vahvassa kunnossa, kun yhtiöön on jäänyt rakennejärjestelyjen jälkeen parhaat liiketoiminnot ja liiketoimintamallin skaalautuvuus on parantunut. Näin ollen ennustamme, että yhtiön kannattavuus ja pääomantuotto tulevat säilymään lähivuodet selvästi positiivisena. Lähivuosille ennustetusta tuloslaskusta (2018-2012e EPS CAGR -12 %) ja yritysostoista huolimatta odotamme Ramirentin pitävän vahvan taseen ja rahavirran avulla 0,46 euron osingon ennallaan.

Ramirentin arvostustaso on maltillinen yli sykliin katsovaan tulokseen ja pitkän aikavälin arvostustasoon suhteutettuna (EV/EBIT 14x), tasepohjaisella arvostuksella (P/B 2,2x) ja osinkotuotolla mitattuna (n. 7 %). Myös hyvin konservatiivisiin, syklin pohjaa ennakoiviin vuoden 2020 ennusteisiimme nähden arvostustaso on maltillinen (2020e EV/EBIT 14x, P/E 12x). Korostamme kuitenkin, että syklin käänne on osin vielä edessä, joten sen syvyyteen ja kestoon liittyy vielä merkittävää epävarmuutta, ja siksi osakkeelle on vaikea löytää selkeitä nousuajureita. 

Käy kauppaa. (Ramirent)

Analyytikko / Kirjoittaja

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 711,7 701,3 668,1
- kasvu-% 3,8% -1,5% -4,7%
Liikevoitto (EBIT) 66,9 96,4 75,4
- EBIT-% 9,4% 13,7% 11,3%
EPS (oik.) 0,74 0,65 0,49
Osinko 0,46 0,46 0,46
P/E (oik.) 7,4 9,6 12,8
EV/EBITDA 5,1 4,9 5,2
Osinkotuotto-% 8,4% 7,4% 7,4%
Uusimmat ennusteet

Ramirent on Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa toimiva konevuokrauskonserni. Yrityksellä on Euroopassa 287 toimipistettä yhdeksässä maassa.