Toistamme Revenio Groupin vähennä-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintamme 15,8 euroon (aik. 14,2 EUR). Yhtiön Q2-raportti oli yllätyksetön ja liiketoiminta etenee odotustemme mukaisesti. Revenion osake hinnoittelee kuitenkin yhtiölle täydellistä suoritusta ja emme näe perusteltuna venyttää osakkeen arvostustasoa entisestään. Emme toisaalta näe osakkeessa välitöntä painetta alaspäin, sillä voimakkaasti kasvava ulkomaalaisomistus ja yhtiön liiketoiminnan vakaa kasvu tukevat yhä arvostusta. Revenion osakkeen arvonnousu nojaa mielestämme nyt uusien tuotteiden (Cutica, Ventica) tai yhtiön seuraavien strategisten liikkeiden (kuten yrityskauppa) onnistumiseen, sillä Icaren potentiaali on mielestämme täyteen hinnoiteltu.

Revenion Q2-liikevaihto kasvoi valuuttaoikaistuna 12,7 % (raportoitu 13,4 %) ollen linjassa odotuksiimme. Kasvuvauhti Q2:lla hidastui odotustemme mukaisesti Q4’17:lla ja Q1’18:lla nähdystä yli 20 %:n vauhdista. Liikevoitto Q2:lla oli 2,5 MEUR jääden hieman 2,7 MEUR:n ennusteestamme ja kasvaen 11 % edellisvuodesta. Yhtiön kustannustasoa nostavat lyhyellä aikavälillä osin uusiin tuotteisiin liittyvät kliiniset tutkimukset ja hyväksyntäprosessit (mm. ic200 ja Ventica -tuotteet), jotka ovat luonteeltaan tilapäisiä. Revenion nykyiset panostukset myyntiorganisaation ja tuoteportfolion vahvistamiseen riittävät hyvin turvaamaan nykyisen 15-20 %:n kasvuvauhdin ylläpitämisen ja odotamme etenkin ic200-tuotteesta tärkeää piristystä myyntiin ensi vuodesta. Kasvunopeuden voimistuminen edellyttäisi kuitenkin arviomme mukaan isompia strategisia liikkeitä.

Arviomme mukaan Revenion osakkeen nykyisellä arvostustasolla alkuvuonna nähty kasvunopeus ei ole riittävä, vaan kasvua pitää pystyä kiihdyttämään uusilla investoinneilla. Reveniolla on hyvät edellytykset investoida uusiin tuotealueisiin tai yrityskauppoihin, sillä Icaren liiketoiminta tuottaa vahvaa kassavirtaa ja yhtiöllä näyttää olevan kanava auki pääomamarkkinoille uuteen pääomaan, mikäli sopiva yritysostokohde tulisi tarjolle. Suurin mielenkiintomme Revenion osakkeen näkökulmasta kohdistuu yhä mahdollisiin suurempiin strategisiin liikkeisiin (kuten yrityskauppa), joista odotamme kuulevamme tämän vuoden aikana tarkemmin.

Ennustamme Revenion liikevaihdon kasvavan 17 %, 20 % ja 22 % vuosina 2018-2020. Yhtiön kannattavuus paranee samaan aikaan liiketoiminnan hyvän skaalautuvuuden myötä. Ennusteessamme Revenion osakekohtainen tulos kasvaa noin 30 % vauhtia lähivuosien aikana. Revenion arvostusta tukee edelleen hyvä näkyvyys yhtiön tuloskasvuun ja kassavirtoihin sekä houkutteleva pitkän aikavälin kasvupotentiaali. Ennusteillamme Revenion tämän ja ensi vuoden P/E-luvut ovat 43x ja 33x sekä vastaavat EV/EBIT-luvut 34x ja 25x. Arvostuskertoimet ovat mielestämme viritetty korkealle ja osakkeen tuotto-odotus jää heikoksi, vaikka yhtiö jatkaisi vahvaa tuloskasvua lähivuodet. Huomautamme, että Revenion osakkeen arvostusta on ajanut ylös erityisesti kansainvälisen omistuksen kasvu tämän vuoden aikana 11 %:sta 21 %:iin. Näiden ostojen mahdollinen jatkuminen voi yhä tukea osaketta lyhyellä aikavälillä.

Käy kauppaa. (Revenio Group)

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy ja Oscare Medical Oy.

inderesTV

Tunnusluvut 2017 2018e 2019e
Liikevaihto 26.8 31.4 37.7
kasvu-% 14.3% 17.4% 20.0%
Liikevoitto (EBIT) 8.1 11.3 15.0
EBIT-% 30.3% 36.1% 39.9%
EPS (oik.) 0.90 0.38 0.50
Osinko 0.78 0.33 0.40
P/E (oik.) 40.2 43.5 33.2
EV/EBITDA 27.4 32.4 24.0
Osinko-% 2.2% 2.0% 2.4%
Uusimmat ennusteet