Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Robit: Porakruunu meni teroitukseen

Analyytikon kommentti 21.02.2023 8:05 Robit
Yhtiö: Robit
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.50 EUR
Kurssi: 2.50 EUR
Kurssi hetkellä: 21.2.2023 - 7:50 Analyysi päivitetty: 21.2.2023

Robitin Q4-luvut pettivät kaikilla osa-alueilla. Kannattavuus oli heikko ja ohjeistus vuodelle 2023 varovainen. Ennusteleikkauksemme vuosille 2023-2024 ovat melko mittavia materiaalikulujen paineen jatkuessa ja operatiivisen vivun toimiessa väärään suuntaan. Robitin osakkeen arvostuskuva on epäyhtenäinen, mutta pääosin mallit indikoivat nyt vain rajattua nousuvaraa. Otamme osakkeeseen aiempaa varovaisemman kannan ja alennamme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää) ja laskemme tavoitehinnan 2,50 (aik. 2,70) euroon. 

Q4-numeroissa vähän ilonaiheita

Robitin Q4-tilauskertymä putosi  -23 % v/v ja oli alhaisin sitten Q2’20:n. Tosin ilman Venäjää pudotus olisi ollut pienempi eli -15 % v/v. Q4-liikevaihto oli vertailukauden tasolla odotettuamme +7 %:n v/v kasvua. Robitin kannattavuus oli iso pettymys ja raportoitua tulosta rasittivat Venäjän-tytäryhtiön alasajokulut, operatiiviset kurssitappiot ja organisaatiorakennemuutokseen liittyvät kulut. Vaikka kaikkia mainittuja kuluja käsiteltäisiin kertaluonteisina, olisi Robitin oikaistu Q4-liiketulos edelleen ollut heikko +0,1…+0,2 MEUR. Kertakulujen lisäksi kannattavuutta rasittivat kapasiteetin alhainen käyttöaste sekä yhä nousussa olleet materiaalikulut. Nettorahoituskulut olivat odotusten mukaiset, mutta tappiollisesta tuloksesta maksettu vero oli ikävä yllätys. Taustalla oli nimeämättömän tytäryhtiön laskennallisten verosaatavien eliminointi tappiollisuuden jatkuessa. Robitin loppuvuoden heikon tuloskehityksen myötä oli selvää, että 0,10 euron osinko-odotuksemme oli ylimitoitettu. Hallituksen esitys on 0,02 euron osinko ja tuotto on alhainen.

Hidas tuloskäänne edessä

Robit arvioi globaalin kaivos- ja rakennusteollisuuden kysynnän pysyvän vuonna 2023 nykyisellä tasolla. Yhtiö odottaa vuoden 2023 liikevaihdon ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA:n pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman. Jos liikevaihto-ohjeistuksesta eliminoidaan vuoden 2022 Venäjä-liikevaihto, merkitsee ohjeistuksen alarajalle pääseminen noin +9 %:n v/v vertailukelpoista kasvua. Ohjeistus on kuitenkin varovainen, kun huomioidaan Robitin maantieteellisen peiton laajentaminen sekä liikevaihdon +15 %:n p.a. orgaaninen kasvutavoite. Myös EBITDA-ohjeistus on vaisu kun muistetaan Q4’22:n kertakulut, mutta toisaalta vertailujaksoon mahtuu myös erittäin vahva Q2-Q3’22. Olemme leikanneet vuosien 2023-2024 liikevaihtoennustettamme -4…-5 %:lla ja vastaavat liikevaihdon kasvuennusteemme ovat nyt +1 % v/v ja +7 % v/v. Olemme alentaneet vuosien 2023-2024 tulosennusteitamme prosentuaalisesti reippaasti, vaikka euromääräiset muutokset eivät isoja olekaan. Uusi EBITDA-marginaaliennusteemme on 8,4 % (aik. 10,4 %) vuodelle 2023 ja 10,1 % (aik. 10,9 %) vuodelle 2024. 

Perusteltua nousuvaraa ei juuri nyt tarjolla

Olemme tarkastelleet Robitin osakkeen kokonaistuotto-odotusta vuosille 2023 ja 2024 sekä P/E- että EV/EBITDA-pohjaisilla laskelmilla. Kokonaistuotto ylittää tuottovaatimuksen vain yhdessä tapauksessa neljästä eikä osakkeen riskikorjattu tuotto ole kokonaisuutena houkutteleva. Verrokkihinnoittelussa osake vaikuttaa edulliselta, mutta tämä edullisuus painottuu vuoteen 2024. DCF-malli tarjoilee osakkeelle 19 %:n nousuvaraa, jota emme pidä erityisen merkittävänä. Kaikkiaan osakkeen arvostuskuva on epäyhtenäinen, mutta merkittävää aliarvostusta ei ole havaittavissa ennusteleikkausten jälkeen.

Käy kauppaa. (Robit)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022 2023e 2024e
Liikevaihto 112,0 113,0 120,7
- kasvu-% 11,1% 0,9% 6,8%
Liikevoitto (EBIT) 3,1 4,0 7,2
- EBIT-% 2,7% 3,6% 6,0%
EPS (oik.) 0,09 0,11 0,22
Osinko 0,02 0,04 0,10
P/E (oik.) 29,6 22,9 11,6
EV/EBITDA 9,5 7,9 6,1
Osinkotuotto-% 0,8% 1,6% 4,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Robit on vahvasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen kaivosteollisuudessa, rakentamisessa, geotekniikassa sekä kaivonporauksessa. Yhtiö kuuluu alallaan maailman viiden suurimman joukkoon ja sillä on 8 omaa myynti- ja palvelupistettä sekä yli 100 jakelijan globaali myyntiverkosto. Tuotantoyksiköt sijaitsevat Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa.