Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Rovio
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 6.16 EUR
Kurssi hetkellä: 13.8.2021 - 8:05

Toistamme Rovion 8,0 euron tavoitehinnan ja osta-suosituksen. Rovion kärkipelit jatkoivat tasaista suorittamista Q2:lla, mikä osaltaan paikkasi uuden Darkfire Heroes -pelin pehmeyttä. Suhtaudumme alustavasti myönteisesti Rovion Ruby Games -hankintaan, joka laajentaa yhtiön peliportfoliota ja tarjoaa samalla uuden kanavan käyttäjähankintaan. Yritysoston ja uusien kasvupelien avulla Rovion liikevaihto kääntyy ensi vuodesta selvemmin kasvu-uralle, minkä arvioimme korjaavan myös osakkeen matalalta näyttävää arvostusta.

Q2-luvuissa ei merkittäviä yllätyksiä

Rovion Q2-liikevaihto laski 0,6 % 68,8 MEUR:oon ja ylitti lievästi 67,8 MEUR:n ennusteemme, kun sekä peliliikevaihto että brändilisensoinnin liikevaihto kehittyivät hieman odotuksiamme paremmin. Oikaistu liikevoitto laski 6,2 MEUR:oon (Q2’20: 13,9 MEUR) ja jäi alle 7,4 MEUR:n ennusteemme. Käyttäjähankintainvestointien osuus peliliikevaihdosta (Q2’21: 32 %) nousi hieman odotuksiamme enemmän matalasta vertailukaudesta (21 %), mikä heikensi liikevoittoa. Brändilisensoinnin liikevaihto (Q2’21: 2,4 MEUR) ja käyttökate (Q2’21: 1,4 MEUR) olivat hieman odotuksiamme parempia.

Rovion kärkipelit jatkoivat vakaata suorittamista

Games-yksikön liikevaihto oli 66,4 MEUR ja laski 1 %:n vertailukauteen nähden (Q2’20: 66,9 MEUR), jolloin koronatilanne toi pelaamiseen erityisen kysyntäpiikin. Vertailukelpoisin valuuttakurssein peliliiketoiminnan kasvoi kuitenkin 6 %. Hyvän vertailukelpoisen kasvun takana on viime kesänä julkaistun Small Town Murdersin (STM) ja Angry Birds Friendsin bruttomyynnin kasvu sekä muiden kärkipelien vakaana jatkunut suoritus. Huhtikuussa julkaistun Darkfire Heroesin liikevaihto (Q2’21: 1,1 MEUR) oli vielä pientä ja on kehittynyt odotuksiamme hitaammin. Vielä on kuitenkin liian aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä pelin menestyksestä ja Rovio pyrkii edelleen kasvattamaan peliä loppuvuoden aikana. Laskimme odotuksiamme pelin suhteen, mitä nykyisten kärkipelien hieman parempi suorittaminen paikkaa.

Ruby Games -yritysosto tukee ensi vuoden kasvunäkymää

Rovio tiedotti torstaina myös yritysostosta, jossa yhtiö hankkii turkkilaisen vuonna 2018 perustetun hyper-casual -peleihin erikoistuneen mobiilipelistudio Ruby Gamesin. 34 henkilöä työllistävän studion peli Hunter Assasin oli viime vuonna maailman 6. ladatuin peli. Hyper-casual -peleissä kehityssyklit ovat hyvin nopeita, ja ideasta pelin julkaisuun kestää usein vain viikkoja tai kuukausia. Pelit tuottavat usein valtaosan liikevaihdostaan mainostuloina muutaman kuukauden aikana julkaisusta, mikä aiheuttaa heiluntaa lyhyen aikavälin liikevaihdon kehitykseen. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto kasvoi 31 MUSD:iin (2019: 11 MUSD), kun kesäkuuhun 2021 päättyneeltä 12kk jaksolta liikevaihtoa kertyi 22 MUSD. Ruby Games on erittäin kannattava yhtiö ja viimeisen 12kk käyttökatemarginaali on 33,5 %. Lopulliseen kauppahintaan liittyy vielä liikkuvia osia, sillä puolet siitä määrittyy yhtiön ensi vuoden kasvun ja kannattavuuden perusteella. Tänä vuonna maksettavan 20 %:n erän maksu tapahtuu kohtuullisella 50 MUSD:in valuaatiolla (EV/EBITDA: 6,8x) viimeisen 12kk luvuilla laskettuna. Toisessa erässä maksimiarvostus on 160 MUSD (EV/EBITDA: 22x), mutta tähän pääsy vaatisi Rubylta erittäin vahvaa suoritusta. Lisäsimme kaupan alustavasti ennusteisiimme ja lähivuosien liikevaihtoennusteet nousivat 7 % ja EBIT-ennusteet 11-19 %.

Osakkeeseen ladatut kasvuodotukset ovat hyvin maltillisia

Ennustamastamme merkittävästä tuloksen laskusta huolimatta Rovion vahvan nettokassan huomioivat EV/EBIT-kertoimet vuosille 2021-2022 ovat maltillisella noin 10x-8x tasolla. Liikevaihtokertoimella (2021e EV/S: 1,1x) Roviota hinnoitellaan reilu 60 % alle verrokkiryhmän heijastellen yhtiön tällä hetkellä heikompaa kasvuprofiilia. Arvostuksen korjaantuminen vaatii onnistumisia uusien kasvupelien kehittämisessä. Mielestämme Rovion nykyinen arvostus on perusteltavissa jo kohtalaisella suorituksella, jonka päälle sijoittaja saa option uusista menestyspeleistä, joita yhtiö on pystynyt aiemminkin kehittämään (esim. AB2 ja AB Dream Blast).

Käy kauppaa. (Rovio)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 272,3 278,8 316,8
- kasvu-% -5,8% 2,4% 13,6%
Liikevoitto (EBIT) 42,5 32,2 38,0
- EBIT-% 15,6% 11,6% 12,0%
EPS (oik.) 0,50 0,35 0,38
Osinko 0,12 0,12 0,12
P/E (oik.) 12,6 17,7 16,0
EV/EBITDA 5,6 7,6 7,1
Osinkotuotto-% 1,9% 1,9% 1,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Rovio on vuonna 2003 perustettu mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö. Rovio luo ja kehittää mobiilipelejä free-to-playmallilla. Pelit pohjautuvat yhtiön Angry Birds - brändiin sekä muihin yhtiön omiin uusiin pelibrändeihin. Valmiin pelin yhtiö julkaisee itse digitaalisissa jakelualustoissa (App Store, Google Play). Lisäksi yhtiö lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin, elokuviin, animaatioihin ja muuhu viihteeseen. Valtaosa yhtiön liikevaihdosta tulee peliliiketoiminnasta ja loput brändilisensoinnista. Maantieteellisesti Rovion liiketoiminnan painopiste on länsimarkkinoilla.