Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Rovio
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 6.12 EUR
Kurssi hetkellä: 27.9.2021 - 5:48

Rovio järjesti perjantaina analyytikkotapaamisen, jossa käytiin läpi yhtiön peliportfolion kolmannen vuosineljänneksen kuulumisia sekä Ruby Games -yritysostoa. Olemme tehneet analyytikkotapaamisen pohjalta tarkennuksia pelikohtaisiin ennusteisiimme. Kokonaisuutena tarkistimme Rovion uudempien pelien (STM, DFH ja Sugar Blast) osalta ennusteita alaspäin, mitä kärkipelien odotuksiamme vakaampi suoritus ja pienemmät käyttäjähankinnan kulut paikkaavat. Isossa kuvassa näkemyksemme Roviosta on ennallaan ja yhtiöllä on siipien suojassa useita kasvuaihiota, joilla kääntää liikevaihto tukevammin kasvu-uralle ensi vuoden aikana. Tämän onnistuessa myös osakkeen matalalta näyttävässä arvostuksessa olisi selvää nousuvaraa. Toistamme osakkeen osta-suosituksen ja 8,0 euron tavoitehinnan.

Rovio on Q3:n aikana pienentänyt jonkin verran käyttäjähankintainvestointeja sekä kärkipelien että uusien kasvupelien (STM ja DFH) osalta ja käyttäjähankinnan osuus peliliikevaihdosta tulee olemaan lähempänä Q1’21:n tasoa (27 %) kuin edellistä neljännestä (32 %). Tästä huolimatta kärkipelit ovat jatkaneet tasaista suoritustaan, ja peliliikevaihdolla on Rovion mukaan edellytyksiä lievään kasvuun edellisneljännekseen (Q2’21: 66,4 MEUR) nähden. Tätä pieneltä osaltaan auttaa jo Ruby Games -yritysosto, jonka osakekannasta ensimmäinen 20 %:n erä on maksettu ja yhtiö konsolidoidaan Rovion lukuihin syyskuun alusta lähtien.

Hyperkasuaaleja pelejä kehittävän Ruby Gamesin uusi peli Forensic Master (nyk. Detective Master 3D) nousi syyskuussa nopeasti USA:ssa latauslistojen kärkeen ja on pysytellyt hyvillä sijoituksilla viime viikkoina. Studion pääprojekti on tällä hetkellä Hunter Assasin 2, joka on alkuperäisen hittipelin paranneltu jatko-osa. Hyperkasuaalin sijaan pelistä ollaan luomassa hybrid-casual -peliä, jolloin yksinkertaisen pelimekaniikan päälle peliin lisätään syvyyttä muun muassa hahmojen kehittämisen kautta. Näin peliä voidaan monetisoida mainosten lisäksi myös pelin sisäisillä ostoksilla. Rubyn kasvustrategian fokuksena on julkaista uusia hyperkasuaalipelejä ja samalla laajentaa portfoliota myös hybrid-casual -peleihin. Rovion tavoitteena on tuplata Rubyn ostohetkellä ollut 34 hengen tiimi, mikä ei turkkilaisten pelinkehittäjien palkkatasolla ole kovinkaan suuri investointi. Rovio perusti hetki sitten myös uuden pelistudion Torontoon, jonka kehittämien pelien avulla pyritään löytämään uusia alueita kasuaalipelien markkinoilta. Roviolla on nyt yhteensä 7 pelistudiota.

Rovion mukaan vielä on vaikea vetää johtopäätöksiä Applen ja Epic Gamesin välisen oikeustaiston vaikutuksista mobiilipeliyhtiöihin. Mahdollisuus ohjata pelaajat tekemään pelin sisäiset ostokset Applen sovelluskaupan ulkopuolelle mahdollistaisi luonnollisesti Roviolle selkeitä kustannussäästöjä ja samalla Rovion pelien väliset verkostovaikutukset vahvistuisivat. Rovio voisi rakentaa pelien välille yhtenäisen verkoston ja ”kanta-asiakasohjelman”, jolloin esimerkiksi yhdessä Rovion pelissä ostettu virtuaalivaluutta toimisi myös muissa peleissä. Tämä parantaisi isossa kuvassa pelaajien pysyvyyttä Rovion pelaajaverkostossa ja sitä kautta nostaisi yksittäisen pelaajan elinkaariarvoa (LTV). Rovio on jo historiassaan kehittänyt teknologiaa fanien kanta-asiakasohjelmaa varten ja siten yhtiö pystyy käsityksemme mukaan toimimaan melko nopeasti, jos ja kun Apple joutuu avaamaan porttinsa vaihtoehtoisille maksutavoille.

Alla tiivistetysti Rovion kärkipelien ja koemarkkinoinnissa olevien pelien kuulumiset:

Angry Birds 2: Rovion ylivoimaisesti suurin peli on jatkanut vakaata suoritusta edelliseen neljännekseen nähden (Q2’21 bruttomyynti: 26,6 MEUR), vaikka käyttäjähankintaa on hieman pienennetty. Peliin kehitetään jatkuvasti uutta sisältöä ja tapahtumia ja sovelluskaupoissa peli kerää edelleen paljon orgaanisia latauksia.

Angry Birds Dream Blast: Pelin osalta samat teemat toistuivat kuin aiemmin. Suoritus edelliseen neljännekseen (Q2’21: 15,0 MEUR) nähden näyttää vakaalta ja uusilla päivityksillä pyritään edelleen lisäämään maksavien pelaajien pysyvyyttä pelin parissa. Tämän onnistuessa pelin liikevaihtoa voitaisiin pyrkiä kasvattamaan käyttäjähankintaa lisäämällä.

Angry Birds Friends: Peli kerää edelleen paljon orgaanisia latauksia sovelluskaupoissa ja Q3:lla kehitys on ollut hieman edellisneljännestä (Q2’21: 8,3 MEUR) parempaa. Rovio ei tee peliin maksettua käyttäjähankintaa, joten myynti arviomme mukaan valuu tulokseen hyvällä hyötysuhteella. Peliin kehitetään uusia päivityksiä, joilla orgaanista pelaajavirtaa pyritään sitouttamaan peliin pidemmäksi aikaa ja konvertoimaan yhä paremmin maksaviksi pelaajiksi.

Small Town Murders (STM): Rovio on pienentänyt Q3:lla pelin käyttäjähankintapanostuksia, joten oletettavasti pelin bruttomyynti laskee Q2:n tasoon (4,7 MEUR) nähden. Rovio kehittää peliä aktiivisesti ja tavoitteena on käyttäjähankinnan tehokkuuden parantaminen, jotta peliä pystyttäisiin jälleen kasvattamaan. Olemme ennusteessamme odottaneet STM:n yltävän tämän ja ensi vuoden aikana noin 5-6 MEUR:n kvartaaliliikevaihtoon, joten Q3:n kehitys oli odotuksiimme nähden pettymys.

Sugar Blast: Pelin suoritus on jatkunut suhteellisen vakaana (Q2’21: 2,5 MEUR), mutta rajallisten kasvumahdollisuuksien vuoksi Rovio on Q3:n aikana siirtänyt pelin kasvukategoriasta katalogiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa peli siirtyy käytännössä ylläpitotilaan, eikä siihen tehdä enää aktiivisesti käyttäjähankintaa. Näin ollen pelin liikevaihto tulee todennäköisesti asteittain laskemaan tulevien neljännesten aikana. Pelin pienen kokoluokan vuoksi sen vaikutus koko peliliiketoiminnan lukuihin on rajallinen.

Darkfire Heroes (DFH): Huhtikuussa julkaistu DFH ei ole tähän mennessä saavuttanut Rovion tavoittelemaa kasvua ja pelin tunnusluvut eivät ole riittävällä tasolla isommille käyttäjähankintainvestoinneille. Siten Rovio on joutunut pienentämään pelin käyttäjähankintaa Q3:n aikana. Näin bruttomyynti olettavasti jää edellisen neljänneksen tavoin (Q2’21: 1,1 MEUR) vaatimattomalle tasolle. Peliin tehdään jatkuvasti uusia päivityksiä ja parannuksia, joilla pelaajien pysyvyyttä ja pelin monetisaatiota pyritään parantamaan. Loppuvuosi kertoo, tuovatko nämä parannukset toivottuja tuloksia, jotta pelin käyttäjähankintaa pystyttäisiin jälleen kasvattamaan. Roolipelit ovat Roviolle uusi genre ja myös käyttäjähankinta on näissä tyypillisesti kasuaalipelejä vaikeampaa. Onnistuessaan peliin saadut aktiivipelaajat lopulta sitoutuvat peliin pitkiksi ajoiksi ja ovat valmiita investoimaan pelaamiseen selvästi kasuaalipelejä enemmän rahaa.

Angry Birds Journey: Peli on tammikuussa 2021 koemarkkinoille julkaistu ritsa- ja pulmapeli. Pelistä pyritään tekemään hyvin kasuaalia, jonka kautta sille pyritään hakemaan laajaa kohdeyleisöä. Peli on nyt läpäissyt Rovion kolmivaiheisen koemarkkinointivaiheen (Tekninen testaus, Retentio ja Monetisaatio) toisen vaiheen ja on nyt monetisaatiovaiheessa. Q3:lla yhtiö on keskittynyt erityisesti pelin markkinoinnin skaalautuvuuden optimointiin USA:ssa. Arviomme mukaan pelin globaali julkaisu voi tapahtua vielä loppuvuoden aikana.

Supernatural City: Peli on huhtikuussa 2021 koemarkkinoille julkaistu tarinavetoinen match-3 pulmapeli ja genreltään hyvin samantyyppinen kuin Small Town Murders. Peli eteni koemarkkinoilla toukokuussa teknisestä testauksesta retentiovaiheeseen ja on edelleen tässä vaiheessa. Tähän mennessä Rovio on ollut tyytyväinen pelin kehitykseen ja asiat etenevät oikeaan suuntaan.

 

 

Käy kauppaa. (Rovio)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 272,3 277,3 308,2
- kasvu-% -5,8% 1,8% 11,2%
Liikevoitto (EBIT) 42,5 34,2 38,8
- EBIT-% 15,6% 12,3% 12,6%
EPS (oik.) 0,50 0,37 0,39
Osinko 0,12 0,12 0,12
P/E (oik.) 12,6 16,5 15,6
EV/EBITDA 5,6 7,2 6,9
Osinkotuotto-% 1,9% 2,0% 2,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Rovio on vuonna 2003 perustettu mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö. Rovio luo ja kehittää mobiilipelejä free-to-playmallilla. Pelit pohjautuvat yhtiön Angry Birds - brändiin sekä muihin yhtiön omiin uusiin pelibrändeihin. Valmiin pelin yhtiö julkaisee itse digitaalisissa jakelualustoissa (App Store, Google Play). Lisäksi yhtiö lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin, elokuviin, animaatioihin ja muuhu viihteeseen. Valtaosa yhtiön liikevaihdosta tulee peliliiketoiminnasta ja loput brändilisensoinnista. Maantieteellisesti Rovion liiketoiminnan painopiste on länsimarkkinoilla.