Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Rush Factory
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.20 EUR
Kurssi: 2.72 EUR
Kurssi hetkellä: 27.8.2021 - 5:51

Rush Factory julkaisi odotuksiamme hieman paremman H1-raportin. Alkuvuoden tapahtumamäärät olivat vielä pieniä, mutta ne tarjosivat kaivattuja välähdyksiä pitkään pannassa olleesta perustekemisestä. COR-konseptin elinvoimaisuuteen, 2020-projektin laukaisuvalmiuteen ja normalisoituvaan toimintaympäristöön linjattuna osake on halpa. Toistamme lisää-suosituksemme ja nostamme tavoitehintamme 3,20 euroon (aik. 2,70 euroa)

Tunnelmassa normaaleja vivahteita

Rush Factoryn H1-tapahtumakiertue käynnistyi Isosta-Britanniasta toukokuun loppupuolella. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tapahtumia oli tarkoitus järjestää seitsemän, mutta viranomaisten määräyksistä tapahtumamäärä putosi lopulta kuuteen. Kokoluokiltaan järjestetyt tapahtumat olivat kohtuullisen kokoisia ja ne kerryttivät yhteensä 751 TEUR:n liikevaihdon. Pidemmän aikavälin kasvun kannalta tärkeästä 2020-projektista H1-raportti ei tarjonnut varsinaisesti uutta konkretiaa, joskin johdon varovaisesti indikoiman aikataulun perusteella pitkään jatkunut odotus vaikuttaa viimein edenneen loppusuoralle. Odotamme varsinaista esittelyä suurella mielenkiinnolla, sillä suorien tulosvaikutusten myötä uusi konsepti laskee yhtiön COR-riippuvuutta ja sitä kautta myös kokonaisriskitasoa. H1:llä Rush Factory teki -0,3 MEUR:n käyttökatteen, mikä oli piirun verran odotuksiamme parempi suoritus. Alkuvuoden markkinointipanostukset jäivät arvioitamme pienemmiksi, kun taas pandemian aiheuttamat ylimääräiset rasitteet painoivat tapahtumakohtaista katetta odotuksiamme voimakkaammin.

Ensi vuonna eväät selvälle tasonnostolle

Pandemian aiheuttamasta ennustettavuuden vaikeudesta johtuen yhtiö ei anna ohjeistuksia vuodelle 2021. Toistaiseksi yhtiö on järjestänyt yhteensä 23 tapahtumaa, kun koko vuoden kalenterissa on paikka 48 tapahtumalle. Kiertueen suurimmat tapahtumat (Belgian Gent ja Ranskan Pariisi) ovat vielä järjestämättä. Kiertuemaiden tämänhetkiset rajoituspolitiikat ovat tapahtumien järjestämisen kannalta suotuisia ja pidämmekin todennäköisenä sitä, ettei loppuvuoden suunnitelmiin tule oleellisia muutoksia. Tätä ja odotuksiamme paremmin sujunutta lipunmyyntiä heijastellen teimme loppuvuoden ennusteisiimme pieniä nostoja. Koko vuoden osalta odotamme yhtiöltä nyt 4,3 MEUR:n liikevaihtoa ja 0,6 MEUR:n käyttökatetta. Ensi vuonna odotamme toimintaympäristön olevan pandemiavapaampi, minkä arvioimme heijastuvan COR:n kiertueen kokoon ja omien parannustoimien myötä myös tapahtumakohtaisiin kävijämääriin. Lisäksi suotuisamman toimintaympäristön pitäisi tarjota vakaata maaperää 2020-projektin debyyttikiertuetta ja sen ensimmäisiä tuloshyötyjä ajatellen. Tätä kokonaisuutta mukaillen pidämme eväitä ensi vuoden selvälle operatiiviselle tasonnostolle hyvinä.

Osake on halpa

Rush Factoryn ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 14x ja 6x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 11x ja 4x. Kuluvan vuoden kertoimet ovat yhtiön tämänhetkiseen sijoitus- ja riskiprofiiliin suhteutettuna koholla, mutta toisaalta tämän vuoden suorituskin tulee pandemiarasitteiden takia jäämään vielä normaalien olosuhteiden vastaavasta. Ensi vuodelle odottamallamme hyvällä tapahtumavolyymillä ja täyteen potentiaaliin nähden tyydyttävällä tulostasolla osake on puolestaan halpa. Näemme ensi vuoteen katsovissa kertoimissa oleellista nousuvaraa ja mielestämme täältä haettava tuotto-odotus asettuu oman pääoman tuottovaadetta korkeammalle. Täten myös osakkeen tuotto/riski-suhde on omistamisen kannalta oikeanlainen.

Käy kauppaa. (Rush Factory)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 0,2 4,3 7,3
- kasvu-% -96,3% 2 718,7% 71,4%
Liikevoitto (EBIT) -1,6 0,5 1,1
- EBIT-% -1 042,4% 11,2% 15,6%
EPS (oik.) -0,67 0,20 0,43
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -3,4 13,5 6,4
EV/EBITDA -3,4 10,8 3,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Rush Factory on vuonna 2015 perustettu yhtiö, joka kehittää, suunnittelee, markkinoi ja tuottaa kiertuepohjaisia elämys- ja tapahtumakonsepteja kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Kiertuepohjaisuuteen perustuen yhtiön konsepteilla ei ole kiinteää sijaintia, kuten esimerkiksi perinteisillä aktiviteetti- ja sisäliikuntapuistoilla, vaan tapahtuma rakennetaan aina erikseen kulloisellekin tapahtumapaikalle. Rush Factoryn liiketoiminta on hyvin kansainvälistä ja suurin osa liikevaihdosta syntyy ulkomailta.