Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sammon osakkuusyhtiö Nordea raportoi tänään konsensusodotuksia paremman Q4-tuloksen. Nordean liiketoiminnan tuotot kasvoivat Q4:llä vertailukaudesta 4 %:lla 2219 MEUR:oon, mikä ylitti lievästi 2184 MEUR:ssa olleen Bloombergin konsensusennusteen. Tuottojen kasvun taustalla oli erityisesti 6 %:lla vertailukaudesta kasvanut korkokate ja vertailukautta korkeammat palkkiotuotot. Korkokatteen kasvu oli Q4:llä vahvinta sitten vuoden 2008 ja tämän taustalla oli selkeä volyymikasvu (asuntoluotot 6 % v/v ja pk-yritysluotot 8 % v/v) sekä parantunut marginaalikehitys suurasiakkaissa.

Nettopalkkiotuotot kavoivat 2 %:lla vertailukaudesta 792 MEUR:oon ja taso ylitti 757 MEUR:ssa olleen konsensuksen. Palkkiotuotot ylittivät vertailukauden tason, kun Corporate Financen ja välitystoiminnan sekä varainhoitoliitännäisten palkkioiden kehitys kompensoi osittain edelleen paineessa olleet kortti- ja maksuliikenteen palkkiotuotot. Nordean hallinnoitava varallisuus kohosi Q4:llä kaikkien aikojen ennätystasolle 354 mrd euroon. Käyvän arvon muutokset jäivät Q4:llä sekä vertailukauden tasosta (-13 %v/v) että konsensusennusteista ja tuottojen jakauma olikin Q4:llä kokonaisuudessaan konsensusodotuksia parempi.

Nordean liiketoiminnan kulut olivat Q4:llä 1218 MEUR ja kasvoivat noin 3 % vuodentakaisesta. Kulutasoon vaikuttivat osittain tietyt kertaerät (mm. SG Financen integraatiokulut ja IT-järjestelmiin kohdistuneet ylimääräiset alaskirjaukset) ja yhtiön mukaan vertailukelpoiset kulut laskivat viimeisellä neljänneksellä 3 % vuodentakaisesta. Koko vuoden 2020 osalta kulutaso asettui ohjeistuksen mukaisesti alle 4,7 mrd euron tason ja kuluvalle vuodelle kulujen ohjeistetaan olevan alle 4,6mrd. Luottotappiovaraukset säilyivät Q4:llä edelleen matalalla tasolla (Q4’20: 28 MEUR) ja alittivat 119 MEUR:ssa olleen Bloombergin konsensuksen. Johdon harkinnanvaraiset puskurit pidettiin ennallaan 650 MEUR:ssa. Nordean EPS oli Q4:llä lopulta 0,18 euroa, mikä ylitti konsensuksen sentillä.

Nordean Q4-raportissa huomio keskittyi itse tuloksen ohella yhtiön osinkoehdotukseen. Nordean hallituksen vuoden 2020 osinkoehdotus on 0,39 euroa. Jakamatta oleva vuoden 2019 osinko (0,40€) tullaan jakamaan kahdessa erässä. Keväällä maksetaan odotetusti viranomaissuositusten mukaisesti 0,07 €/osake ja loput vuoden 2019 osingosta (0,33€/osake) jaetaan syksyllä voitonjakorajoitusten päätyttä yhdessä vuoden 2020 osingon kanssa. Osinkoehdotuksen perusteella kokonaisvoitonjako nousee kuluvana vuonna vuoden 2019 osingot huomioiden siis 0,79 euroon osakkeelta.

Sammon näkökulmasta Nordean Q4-raportti oli positiivinen ja se osoittaa pankin tuloskäänteen etenevän edelleen suunnitellusti. Nordean osinkoehdotuksen perusteella Sampo tulee kuittamaan osakkuusyhtiöstään kuluvan vuoden aikana noin 508 MEUR:n sisäiset osingot, mikä tukee luonnollisesti myös Sammon omaa voitonjakokapasiteettia. Sampo julkaisee Q4-raportin ensi torstaina ja tulemme julkaisemaan ennakkokommenttimme yhtiöstä viimeistään ensi viikon alussa. Viimeisin yhtiöpäivitys Sammosta on luettavissa täältä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Nordea on vuonna 1997 perustettu yleispankki, joka tarjoaa kattavia palveluja. Nordealla on toimipaikka 20 maassa, mukaan lukien Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Nämä neljä Pohjoismaata ovat kotimarkkina-alueemme, ja yhdessä ne muodostavat maailman kymmenenneksi suurimman talouden. Nordea on markkina-arvolla mitattuna Euroopan kymmenen suurimman finanssipalveluyrityksen joukossa. Nordea on taloudellisesti vakaa pankki ja yksi harvoista eurooppalaisista pankeista, joilla on AA-luokitus. Nordea Bank Abp:n osakkeet noteerataan Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä.