Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sampo tiedotti eilen illalla myyneensä nopeutetussa tarjousmenetttelyssä 162 miljoonaa Nordea-osaketta instituutionaalisille sijoittajille. Osakemyynti vastaa 4,0 % Nordean osakekannasta ja sen myötä Sammon omistusosuus laskee Nordeassa 15,9 %:iin. Vaikka Nordea-omistuksen osittainen myynti näin nopealla aikataululla oli meille yllätys, suhtaudumme uutiseen positiivisesti, sillä se vie Sammon sijoittajatarinaa pohjoismaisesta finanssikonsernista kohti puhdasta vakuutusyhtiötä ja fokusoituminen vakuutusliiketoimintoihin on keskeistä nykyisen monialayhtiöalennuksen purkaantumiselle. Uskomme myös osakemarkkinoiden ottavan uutiseen vastaan myönteisesti ja odotamme Sammon osakkeen reagoivan tiedotteeseen positiivisesti.

Nordea-osakkeiden myynti toteutettin nopeutetussa tarjousmenettelyssä 7,25 euron osakekohtaiseen hintaan eli noin 4,4 % alle Nordean tiistain päätöskurssin. Myyntihinnalla Nordean 2021e konsensusennusteilla laskettu P/E-kerroin on noin 11x. Taso on linjassa muiden pohjoismaisten pankkien kanssa ja näin ollen myyntihintaa voidaan pitää neutraalina. Sampo saa osakemyynistä noin 1174 MEUR:n bruttotulot ja kirjaa myynnistä noin 222 MEUR:n laskennallisen tappion (0,40 euroa per osake) Q4’20-tulokseensa (Nordea-osakkeiden kirja-arvo taseessa Q3 lopussa 8,62 euroa per osake). Sampo kertoi käsittelevänsä myynnistä syntyvää laskennallista tappiota satunnaisena eränä, eikä sillä ole vaikutusta vuodelta 2020 maksettavan osingon laskentaan.

Nordea-osakkeiden suunnitelulla myynnillä Sampo jatkaa uuden johdon alaisuudessa aloitettua fokusoitumistaan puhtaaksi vakuutusyhtiöksi. Yhtiö kertoi tiedotteessa tarkastelevansa vaihtoehtoja prosessin jatkamiseksi aikanaan tavoitteenaan omistaja-arvon luonti jatkossa ennen kaikkea vahinkovakutusiiketoiminnalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Sampo tulee jatkamaan myyntejään lock-up-sitoumuksen päättyessä (9.5.2021) ja Nordeasta vapautuvat pääomat tullaan odotetusti kanavoimaan vakuutusliiketoimintaan. Potentiaalisimmat pääoman allokointikohteet ovat laajentuminen Iso-Britannian markkinoilla sekä Topdanmarkin hankinta kokonaan itselleen. Yhtiön toimitusjohtaja totesi tuoreessa tuloshaastattelussamme varsin suoraan, etteivät yritysjärjestelyt ole juuri nyt agendalla ja näin ollen pidämme uusia järjestelyjä lyhyellä aikavälillä epätodennäköisinä. Yhtiö aikookin käyttää osakemyynnistä saatavat varat taseensa vahvistamiseksi. Tämä on perusteltua, sillä vaikka tase onkin vakavaraisuuden suhteen vahva, on yhtiön velkaantuneisuus yli sen tahtotilan.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Sampo on Pohjoismaiden johtava vakuutuskonserni, joka toimii tytäryhtiöidensä kautta myös Isossa-Britanniassa ja Baltian maissa. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Sampo Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt If, Topdanmark, Hastings ja Mandatum Life.