Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Sievi Capital
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 1.15 EUR
Kurssi: 1.07 EUR
Kurssi hetkellä: 22.12.2020 - 5:54

Sievi Capital kertoi eilen myyneensä omistuksensa Suvanto Trucksissa. Järjestelyn seurauksena Suvanto siirtyy kokonaisuudessaan avainhenkilöidensä omistukseen. Suvanto Trucks on ollut Sievin omistuksista arvoltaan selvästi pienin ja sen tuotto on muista omistuksista poiketen ollut heikko. Transaktiolla on lievä positiivinen vaikutus osien summaamme, mutta emme ole tässä vaiheessa nähneet tarpeelliseksi muuttaa näkemystämme tai tavoitehintaamme.

Toteutunut kauppahinta on linjassa Sievin Suvanto-omistukselle arvioimamme 1 MEUR:n kanssa, mutta ennen kauppaa Sievin yhtiöstä nostama 0,7 MEUR:n verovapaa osinko nostaa osien summaamme noin 1 sentillä/osake 1,16 euroon/osake. Sievin osakekohtaisen substanssin arvioimme säilyvän lähellä 1,25 euroa/osake, sillä Sievin taseessa Suvanto omistus oli 2 MEUR:n arvoinen ja nyt saatu 1 MEUR:n kauppahinta sekä 0,7 MEUR:n osinko ja myös taseen verovelkojen (netto)lasku ovat yhteensä arvoltaan noin 1,9 MEUR.

Suvanto Trucksin oma pääoma vuoden 2019 lopussa oli 6,2 MEUR, ja siihen suhteutettuna saavutettu kauppahinta on matalahko (P/B alle 0,5x). Matala tasepohjainen arvostus johtuu kuitenkin siitä, että Suvannon pääoman tuotto ei ole täyttänyt sille asetettuja tavoitteita enää viime aikoina, kun varaston kierto on selvästi hidastunut rakentamisen suhdanteen taittuessa. Myös oma arvonmäärityksemme perustui tulospohjaisiin kertoimiin (2021e EV/EBITDA 9x) ja siihen suhteutettuna kauppahinta ja nostettu osinko ovat mielestämme vähintäänkin tyydyttävä lopputulos. Pidämme irtautumista järkevänä myös siitä näkökulmasta, että Sievin fokus voidaan suunnata täysimääräisesti muiden omistusten tukemiseen, joiden tuottama kassavirtaprofiili ja näkymät ovat nykyisellään mielestämme selvästi parempia.

Käy kauppaa. (Sievi Capital)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 0,5 2,0 2,0
- kasvu-% -86,5% 300,0% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 16,0 9,3 9,0
- EBIT-% 3 200,0% 465,0% 450,0%
EPS (oik.) 0,22 0,13 0,12
Osinko 0,19 0,04 0,05
P/E (oik.) 5,8 8,4 8,6
EV/EBITDA 2,6 5,2 6,5
Osinkotuotto-% 14,5% 3,8% 4,2%
Uusimmat ennusteet

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.