Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Sievi Capital
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 1.15 EUR
Kurssi: 1.13 EUR
Kurssi hetkellä: 23.2.2021 - 6:11

Sievi Capitalin tilinpäätös julkaistaan keskiviikkona klo 09.00. Katseemme on etenkin tärkeimmän omistuksen Indoorin tuloskunnossa sekä sen strategian toteutuksessa. Sievin osakekohtaisen substanssin odotamme kasvavan lähelle 1,30 euroa/osake (Q3: 1,25 euroa/osake) omistusten positiivisten kassavirtojen ja nettovelkojen lyhentymisen tukemana. Osinkoennusteemme on Sievin tavoitteiden mukainen 0,04 euroa/osake.

Indoor Groupin 2020 liikevaihdon odotamme laskevan 1 %:lla 198 MEUR:oon, mutta käyttökatteen odotamme kasvaneen lähes 30 %:lla 14,6 MEUR:oon. Sievin mukaan tammi-syyskuussa yhtiön liikevaihto oli laskenut hieman edellisvuodesta, mutta kannattavuus oli kehittynyt hyvin positiivisesti. Q3:n yhteydessä päivitetyn ennusteemme mukaan Indoorin tulos kasvaa H2:lla vain lievästi. Ennusteylitys on kuitenkin jälleen mahdollinen, sillä luottokorttidatan perusteella vähittäiskauppa on jatkanut Q4:llä vahvana huolimatta pandemiatilanteen pahentumisesta. Tarkkaa dataa pääosin kivijalassa tapahtuvasta huonekalukaupasta ei ole saatavilla, mutta sitä tukee ”kotoilun” jatkuminen. Myös nykyisillä ennusteillamme uskomme Indoorin nettovelkojen huvenneen jälleen vauhdikkaasti vahvan rahavirran tukemana. Odotamme kuulevamme myös lisätietoja, miten kesällä päivitetyn kannattavuuden tason nostoon tähtäävän strategian toteutus on edennyt.  

KH-Koneiden 2020-liikevaihtoennusteemme on 106 MEUR (2019: 97 MEUR) ja käyttökate-ennusteemme 6,0 MEUR (2019: 7,0 MEUR). Ennustamamme kasvu perustuu Ruotsissa tehtyihin yritysostoihin, joiden vaikutus ei näkynyt vielä vertailukaudella täysimääräisesti. Sievin mukaan yhtiön tammi-syyskuun käyttökate jäi jonkin verran edellisestä vuodesta. Odotamme myös koko vuoden käyttökatteen jäävän vertailukaudesta, vaikkakin Q3:lla trendi oli jo hieman ylöspäin markkinan elvyttyä. Odotamme Sievin kommentoivan tarkemmin myös kysyntänäkymiä ja käsityksemme mukaan vuosi on alkanut vahvasti etenkin Kramerin myynnin osalta sen saatua tukea runsaasta lumentulosta.

Nordic Rescue Groupin (NRG) 2020 liikevaihtoennusteemme on lähellä vertailukautta 30 MEUR:ssa, mutta käyttökatteen odotamme laskevan 23 %:lla 2,4 MEUR:oon. Sievin mukaan NRG:n liikevaihto laski tammi-syyskuussa selvästi edellisestä vuodesta ja myös käyttökate oli laskenut huomattavasti. Yhtiö oli kuitenkin saanut useita uusia tilauksia Q3:n aikana ja odotamme myynnin elpyneen Q4:llä sekä kysyntänäkymän säilyneen hyvänä. Uusimman yritysoston eli Logistikaksen 2020 liikevaihtoennusteemme on lähellä vertailukautta 20,4 MEUR:ssa ja käyttökate-ennusteemme 2,0 MEUR (2019: 1,4 MEUR). Ennustamme yhtiön loppuvuoden sujuneen alkuvuoden tavoin vahvasti kannattavampien logistiikkapalveluiden kasvattaessa osuuttaan myynnistä. Logistikaksen toimitusjohtaja Toni Brigatti esittelee myös kohdeyhtiötä tarkemmin webcast-lähetyksessä tulospäivänä.

Odotamme Sievin toistavan raportissa tahtotilansa jatkaa vuosittain keskimäärin 1-2 uuden enemmistösijoituksen toteuttamista, joiden koko on noin 5-15 MEUR. Yhtiöllä on paukkuja nykyisen taseensa mukaisella nettokassalla sekä emoyhtiön velkaantumisastetta maltillisesti nostamalla (tavoite: gearing enintään 20 %) arviomme mukaan vielä ainakin noin kahteen yritysostoon.

Käy kauppaa. (Sievi Capital)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 2,0 2,0 2,0
- kasvu-% 300,0% 0,0% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 9,3 9,0 9,9
- EBIT-% 465,0% 450,0% 495,0%
EPS (oik.) 0,13 0,12 0,14
Osinko 0,04 0,05 0,05
P/E (oik.) 8,9 9,1 8,3
EV/EBITDA 5,6 6,9 6,5
Osinkotuotto-% 3,5% 4,0% 4,5%
Uusimmat ennusteet

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.