Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Siili Solutions
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 10.15 EUR
Kurssi hetkellä: 13.8.2020 - 5:28

Nostamme Siilin suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) ja tavoitehinnan 12,0 euroon (aik. 9,7 euroa). Siili on rakentanut viime vuosien aikana onnistuneesti perustan tulevalle kasvulle, mitä H1:n tulos ja kasvunopeus jälleen vahvisti. Epävarma markkinatilanne jarruttaa kasvua, mutta näemme yhtiöllä hyvät edellytykset kannattavuusparannuksen ja tuloskasvun jatkumiselle. Siilin osaketta hinnoitellaan edelleen selkeästi alle yhtiön vertailuryhmän, mitä vuoden alkupuoliskon kehityksen jälkeen on entistäkin vaikeampi pitää perusteltuna.

H1-raportista jäi kokonaisuutena positiivinen kuva

Siilin H1:n liikevaihto kasvoi orgaanisesti 8 % ollen linjassa ennusteemme kanssa. Erityisen rohkaisevaa raportissa oli kotimaan liiketoimintojen 16 %:n orgaaninen kasvu nykyisessä markkinaympäristössä. EBITA oli 3,2 MEUR tai 7,3 % liikevaihdosta (H1’19: 6,4 %) ylittäen 3,0 MEUR:n ennusteemme. Kannattavuusparannusta veti liikevaihdon tapaan Siili Core -liiketoiminnan ja Valan suoritus. Ensimmäisen vuosipuoliskon kehitys heijastelee yhtiön viime vuosina tekemää työtä, jolla on luotu perustaa Siilin kasvulle seuraavaan kokoluokkaan. Osakkeen eilistä negatiivista kurssireaktiota osin selittää osingon irtoaminen.

Siili Auto ottaa iskua koronasta

Autoteollisuuden arvoketjun äkkijarrutus koronan johdosta iski selkeästi Siilin Auto -liiketoimintaan, joka vastaa 9 % yhtiön liikevaihdosta (H1’19: 15 %). Siili Auton liikevaihto laski 34 % 4,0 MEUR:oon ja volyymipudotuksella oli oletettavasti selkeä vaikutus myös konsernitason kannattavuuteen. Käsityksemme mukaan pahimman jarrutuksen jälkeen kysyntätilanne on nyt stabiloitunut, vaikka epävarmuus on yhä koholla. Autoteollisuuden digitalisoituminen kuitenkin jatkuu ja arvioimme Siili Auton tuntuvan konsernitason lukuja rasittavan vaikutuksen jäävän H1:een.

Kotimaan liiketoiminnan perusta hyvässä kunnossa

Muun IT-palvelusektorin tavoin Siili näyttää kulkevan koronaepävarmuuden läpi kohtalaisen maltillisin vaurioin. Yhtenä syynä tähän ovat asiakkaiden kiihtyneet digitalisaatiopanostukset, mikä pitää markkinan yleisen kysyntäkuvan terveenä. Toisena tekijänä on liiketoiminnan muiden kulujen alentuminen, minkä ansiosta kannattavuusmarginaalit ovat jopa vahvistuneet. Epävarmuus pysyy kuitenkin koholla, sillä makrotalouden heikkous vaikuttaa myös IT-konsulttien asiakkaiden investointiaktiviteettiin. Arvioimme Siilin kasvun hidastuvan 3 %:iin H2:lla ja olevan 3,5 % vuonna 2021. Samalla yhtiöllä on kuitenkin hyvät edellytykset jatkaa kannattavuusparannusta ja arvioimme EBITA-%:n nousevan 7,2 %:iin vuonna 2020 (2019: 6,4 %) ja 8,5 %:iin vuonna 2021. Yhtiön omana tavoitteena vuosina 2021-2022 on liikevaihdossa yli 10 %:n orgaaninen kasvu vuosittain sekä EBITA noin 10 % liikevaihdosta. Vuoden 2020 ohjeistus on edelleen peruttu.

Aliarvostuksen mittakaavaa ei voi pitää enää perusteltuna

Ennusteissamme Siilin lähivuosien tuloskasvu on noin 20 % tasolla ja osinkotuotto 4-5 %:n tasolla. Tämä peilattuna osakkeen nykyiseen arvostukseen (2020e EV/EBIT 10x) tarjoaa osakkeelle houkuttelevan tuotto-odotuksen. Osakkeen liikevaihtopohjainen arvostus (EV/S) on yli 40 % alle vertailuryhmän, mitä on vaikea pitää perusteltuna, sillä Siili kasvaa sektoria nopeammin ja kannattavuuskin on kirimässä kohti verrokkien tasoa. Yhtiöllä on erittäin vahva taloudellinen asema Robocorpin myynnin jälkeen, mikä mahdollistaa investoinnit ja osingonjaon.

Käy kauppaa. (Siili Solutions)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 80,5 85,0 88,0
- kasvu-% 14,4% 5,6% 3,5%
Liikevoitto (EBIT) 3,7 4,8 6,1
- EBIT-% 4,6% 5,6% 6,9%
EPS (oik.) 0,53 0,65 0,83
Osinko 0,26 0,36 0,48
P/E (oik.) 17,3 15,6 12,2
EV/EBITDA 8,9 7,2 6,0
Osinkotuotto-% 2,9% 3,5% 4,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi