Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Siili Solutions
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 13.75 EUR
Kurssi hetkellä: 15.1.2021 - 8:32

IT-palveluyhtiö Siili Solutions kertoi nostavansa 21,4 %:lla omistustaan ohjelmistotestaukseen, laadunvarmistukseen ja testiautomaatioon erikoistuneessa tytäryhtiössään VALA Groupissa. Ennen kauppaa Siili omistaa 60 % VALAn osakekannasta ja näin Siilin omistus nousee 81,4 %:iin. VALAlla on henkilöstön optio-ohjelma, joka tulee myöhemmin laimentamaan kaikkien nykyisten omistajien osakeomistusta enintään 8 % vuoden 2023 loppuun mennessä. Kauppa toteutetaan viimeistään 30.4.2021 mennessä.

VALA Group on kehittynyt erinomaisesti Siilin omistuksessa, mikä on osoittanut Siilin yritysoston hieman poikkeuksellisen rakenteen sekä strategian portfoliomallin toimivuutta. VALAn kasvu ja kannattavuus jatkuivat vahvana vuonna 2019 ja Siilin kommenttien mukaan suoritus on ollut hyvää myös tämän jälkeen. Uuden sopimuksen mukaan myyjillä on optio myydä loput osakkeensa Siilille vuosittain vuoden 2022 jälkeen.

Kauppahinta perustuu VALAn vuosien 2018-2020 liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen sekä VALAn nettokassan määrään. Siilin alustavan arvion mukaan kauppahinta tulee olemaan 4,7-4,9 MEUR. Lopullinen kauppahinta määräytyy vuoden 2020 tarkastetun ja hyväksytyn tilinpäätöksen perusteella. Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella, joka rahoitetaan osittain nostettavalla pankkilainalla ja osittain kassavaroista. VALA on 2016-2019 kasvanut keskimäärin vajaa 40% vuosittain ja EBIT-% on ollut reilu 20 %. Varovaisilla oletuksilla olettaen VALA Goupin kasvaneen 20 % ja EBIT-%:n olevan 20 % vuonna 2020 olisi transaktion EV/EBIT kerroin noin 10x. Kyseisillä oletuksilla omistusosuuden arvostus on maltillinen.

VALA on jo 100-prosenttisesti konsolidoitu konsernitilinpäätökseen. Järjestely ei näin aiheuta muutoksia ennusteisiimme ja sillä on marginaalisia vaikutuksia arvostusmalliimme. Positiivista on, että rakenne selkiytyy hieman, kun Siili omistaa yhä suuremman osuuden VALA Groupista. Mahdolliset tulosvaikutteisesti kirjattavat kauppahintavelan muutokset ovat myös pelkästään kirjanpidollisia eivätkä vaikuta operatiiviseen kassavirtaan tai näkemykseemme osakkeesta.

Käy kauppaa. (Siili Solutions)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 84,0 96,1 103,8
- kasvu-% 4,3% 14,3% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,6 7,0 8,5
- EBIT-% 5,5% 7,3% 8,2%
EPS (oik.) 0,63 0,99 1,18
Osinko 0,36 0,48 0,56
P/E (oik.) 22,0 13,9 11,7
EV/EBITDA 10,6 9,2 7,9
Osinkotuotto-% 2,6% 3,5% 4,1%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi