Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Siili Solutions
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 17.00 EUR
Kurssi: 15.90 EUR
Kurssi hetkellä: 22.2.2021 - 8:07

Nostamme Siilin tavoitehinnan 17,0 euroon (aik. 13,0 euroa) heijastellen vahvistunutta luottamusta tuloskasvuun ja toistamme osakkeen lisää-suosituksen. Siilin operatiivinen suoritus oli Q4:llä odotettua parempi ja yhdessä ohjeistuksen kanssa se lisäsi luottamusta positiivisen tulostrendin jatkumiseen. Yhtiöllä on näkemyksemme mukaan edelleen töitä tehtävänä ydintoiminnan kannattavuusperustan kuntoon laittamisessa, mutta tästä saatiin positiivisia merkkejä Q4:llä. Siilin osakkeen arvostustaso on kirinyt kiinni lähelle vertailuryhmän tasoa, mutta tuotto-odotus puoltaa kuitenkin edelleen positiivista suositusta osakkeesta. Joulukuussa julkaistu laaja raportti on liiketoiminnan osalta edelleen hyvin ajankohtainen ja luettavissa tästä. Siilin toimitusjohtajan videohaastattelu on katsottavissa tästä.

Q4:n operatiivinen tulos ylitti odotukset

Siilin liikevaihto oli Q4:llä koronan hidastamana vertailukauden tasolla (Q3’20: -3 %). Liikevaihtoa painoi odotetusti kansainvälinen Auto-liiketoiminta ja sitä tukivat Suomen liiketoiminnan Siili Core ja Vala Group. Siili Auton tilanne parani yhtiön kommenttien mukaan kuitenkin vuoden jälkipuoliskolla. Rohkaisevaa raportissa oli kannattavuuden selvä piristyminen. Q4:n EBITA-% oli vahva 10,9 %, kun se vertailukaudella oli 7,5 %. Vuoden toisen puoliskon EBITA oli 3,5 MEUR tai 9,0 % (H2’19: 6,4 %) ja ylitti varovaisen 2,8 MEUR:n ennusteemme. Kannattavuusparannusta vetivät Siili Core -liiketoiminnan ja Valan suoritus. Raportoitu nettotulos painui kuitenkin miinukselle ja alle ennusteemme johtuen VALA Group Oy:n käyvän arvon muutoksesta kirjatusta 1,4 MEUR:n rahoituskulusta sekä Siilin H2:lle kirjaamasta Robocorp-myyntivoiton 1,0 MEUR:n verosta. Siilin hallitus ehdotti 0,28 euron osakekohtaista osinkoa, mikä vastaa noin 2 %:n osinkotuottoa.

Hyvä Q4 ja ohjeistus lisäsi luottamusta tuloskasvun jatkumiselle

Odotettua paremman Q4:n myötä nostimme hienoisesti lähivuosien ennusteita ja luottamuksemme kannattavuuden positiivisen trendin jatkumiseen vahvistui. Ennustamme Siilin vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan 17 % 98 MEUR:oon Supercharge-yritysoston sekä 7 %:n orgaanisen vetämänä. Arvioimme EBITA-liikevoiton kasvavan 9,2 MEUR:oon vertailukauden 6,7 MEUR:sta. Siili arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 90-106 MEUR ja oikaistun liikevoiton 7,4-10,0 MEUR. Ennusteemme heijastelevat siten ohjeistuksen keskitasoa. Vuosina 2022-2023 ennustamme liikevaihdon kasvavan 7-8 % ja EBITA-% asteittain nousevan 11 %:iin vuonna 2023. Suotuisat markkinatrendit, Superchargen ja VALA Groupin hyvät kannattavuudet sekä Suomen Core-toiminnan kannattavuus huomioiden pidämme 11 % EBITA-tasoa yhtiölle realistisena. Ennusteemme vastaa lähivuosina reilun 15 %:n tuloskasvua orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun sekä kannattavuusparannuksen vetämänä.

Arvostus on tuloskasvun myötä edelleen maltillinen

VALA Group ja Supercharge -yrityskauppojen vähemmistörakenteet vaikeuttavat Siilin arvostuskertoimien vertailtavuutta ja esimerkiksi P/E-luvulla osake näyttää todellista halvemmalta. Käytämme ensisijaisesti EV-pohjaisia kertoimia, koska nämä huomioivat vähemmistöjen arvon. Vuosi 2021 huomioi 10 kuukautta Supercharge-yrityskauppaa ja vuosi 2022 koko yritysoston vaikutuksen. Ennusteillamme Siilin vuosien 2021-22 oikaistut EV/EBIT-kertoimet ovat 13x ja 11x ja noin 10 % alle suomalaisten listattujen verrokkien. Pidämme arvostusta maltillisena kun huomioidaan yhtiön käänne ja ennustettu vahva tuloskasvu. Lähivuosien ennusteemme mukainen >15 %:n tuloskasvu yhdistettynä 2-3 %:n osinkotuottoon tukee myös positiivisen näkemyksen toistamista.

 

Käy kauppaa. (Siili Solutions)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 83,3 97,9 105,7
- kasvu-% 3,4% 17,5% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 5,3 7,2 8,7
- EBIT-% 6,4% 7,4% 8,2%
EPS (oik.) 0,78 1,07 1,20
Osinko 0,28 0,34 0,40
P/E (oik.) 17,1 14,9 13,3
EV/EBITDA 10,0 10,4 8,9
Osinkotuotto-% 2,1% 2,1% 2,5%
Uusimmat ennusteet

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi