Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Solteq
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.00 EUR
Kurssi: 1.00 EURKurssi hetkellä: 6.4.2020 - 5:32

Toistamme Solteqin vähennä-suosituksen ja laskemme tavoitehinnan 1,0 euroon (aik. 1,3 EUR) heijastellen laskeneita ennusteita ja hyväksyttävää arvostustasoa. Koronakriisi on luonut myös IT-palvelumarkkinalle epävarmuutta ja Solteq peruutti monien muiden tapaan ohjeistuksensa. Yhtiö on panostanut viime vuosina voimakkaasti omiin tuotteisiin, joiden kaupallistamiseen korona laittaa hidasteita. Solteq lähtee epävarmuuteen moniin verrokkeihin nähden hyvissä asemissa suuresta jatkuvan liiketoiminnan osuudesta johtuen. Heikkoutena on korkea velkavipu ja uudelleenrahoitustarve. Kokonaisuutena osakkeen tuotto/riski-suhde puoltaa vielä katsomossa pysymistä.

Korona nostaa epävarmuutta, mutta jatkuvaluonteinen liiketoiminta antaa selkänojaa

Solteq kertoi perjantai-iltana koronan vaikuttavan myös yhtiöön. Yhtiön verkkokauppa-, tiedonhallinta- ja Utilities-liiketoiminta-asiakastoimitukset (noin 2/3-osaa liikevaihdosta) ovat jatkuneet keskeytyksettä, eikä näkymään ole tullut olennaisia muutoksia. Ymmärryksemme mukaan koronaepävarmuus vaikuttaa ensiksi yhtiön omiin ohjelmistotuotteisiin sekä niihin liittyviin palveluihin (1/3-osa liikevaihdosta) ja erityisesti uusmyyntiin. Solteq on ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on vähentää vaikutuksia sekä varmistaa projektien ja palveluiden jatkuvuus. Nykyisessä epävarmuudessa Solteqin jatkuvat palvelut (pitkät sopimukset) ja aiempaa laajempi tarjooma nousee entistä arvokkaampaan asemaan ja pehmittää kuoppaa.

Solteq peruutti ohjeistuksen ja laskimme ennusteita

Solteq on viime vuosina panostanut huomattavasti uusiin omiin tuotteisiin (2019: aktivoi 4 MEUR T&K-kuluja), joiden kaupallistaminen on juuri alkanut tai alkamassa. Koronakriisi tuli siten uusien tuotteiden näkökulmasta hyvin epäsuosiolliseen aikaan ja hidastaa mielenkiintoisten aihioiden kaupallistamista. Laskimme liikevaihtoennusteitamme 7 % ja tulosennusteita 0-2 MEUR lähivuosille. Ennustamme nyt liikevaihdon laskevan 8 % 54 MEUR:oon koronan ja myytyjen SAP-toimintojen painamana ja oikaistun liikevoiton laskevan 1,6 MEUR:oon vuonna 2020 (2019: 3,5 MEUR). Lisäksi pidämme mahdollisena, että yhtiö siirtää osingonjakopäätöstä myöhemmäksi, kunnes ja mikäli markkinatilanne sallii osingon maksamisen (nykyinen ehdotus enintään 5 senttiä).

Pitkän aikavälin näkymä on suotuisa

Pitkällä aikavälillä näemme IT-palvelusektorin ja Solteqin kysyntäfundamenttien edelleen olevan hyvät tai jopa vahvistuneen, sillä sähköisten kanavien ja työkalujen merkitys asiakkaiden liiketoiminnassa on jo korostunut merkittävästi kriisin myötä. Lisäksi yhtiö odottaa omien ohjelmistotuotteiden ajavan kasvua ja kannattavuusparannusta pitkällä aikavälilllä (tavoite: kasvu 20 % ja EBIT-% ≥ 25 %). Yhtiö on kertonut avaavansa tarkemmin osa-alueiden lukuja Q1-raportissa, joka antaa indikaatiota tuotteiden tämän hetkisestä trendistä.

Tuotto/riski-suhde ei houkuttele

Laskeneilla tulosennusteilla tämän vuoden tuloskertoimista ei saa tukea ja EV/liikevaihto-kerroin on myös korkeahko (1,0x). Vuoden 2021 ennusteillamme EV/EBIT- ja P/E-kertoimet ovat 16x ja 20x. Vivutetun taseen (Q4’19 nettovelkaisuusaste 105 %) huomioivat kertoimet ovat selvästi yli verrokkien ja pidämme arvostusta kireänä. Lisäksi joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoitus kesällä pitää epävarmuuden koholla. Korkeamman arvostuksen hyväksyminen vaatisi näyttöjä tuotteiden positiivisesta kehityksestä ja/tai vahvempaa tuloskasvua. Yhtiön päästessä lähelle sektorin (oik. EBIT ~10 %) hyvää kannattavuustasoa on osakkeessa huomattavaa nousuvaraa.

Käy kauppaa. (Solteq)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 58,3 53,6 55,7
- kasvu-% 2,5% -8,1% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 5,7 1,6 3,3
- EBIT-% 9,8% 3,0% 6,0%
EPS (oik.) 0,05 -0,02 0,05
Osinko 0,05 0,06 0,07
P/E (oik.) 28,5 -60,8 20,0
EV/EBITDA 5,4 8,0 6,1
Osinkotuotto-% 3,4% 6,0% 7,0%
Uusimmat ennusteet