Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Solteq
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.40 EUR
Kurssi: 1.39 EUR
Kurssi hetkellä: 17.1.2023 - 9:10 Analyysi päivitetty: 28.10.2022

Solteq kertoi eilen yhtiön uusien segmenttien pitkän aikavälin tavoitteet, jotka perustuvat yhtiön marraskuussa päivitettyyn strategiaan sekä segmenttirakenteeseen. Tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoiset Utlilties-segmentin osalta ja taas hyvin realistiset Retail & Commercen -segmentin osalta. Kommenttimme Solteqin strategiapäivityksestä marraskuulta on luettavissa tästä.

Kunnianhimoinen ja realistinen pitkän aikavälin tavoite

Kaupan alan ja sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin keskittyvän Retail & Commerce -segmentin sekä energiasektorin ohjelmistoratkaisuita ja asiantuntijapalveluita tarjoavan Utilities-segmentin taloudelliset tavoitteet, tulo- ja kulurakenne sekä tuotekehitystarpeet eroavat toisistaan. Retail & Commerce -segmentin pitkän aikavälin tavoitteena on vähintään 8 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 8 %:n liiketulostavoite. Arviomme mukaan tämä heijastelee sitä, että segmentti on pääosin palveluliiketoimintaa. Utilities-segmentin pitkän aikavälin tavoitteena on vähintään 15 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja vähintään 18 %:n liiketulostavoite. Tavoitteet kuvastavat näkemyksemme mukaan Utlilities-segmentin suurta ohjelmistojen osuutta. Yhtiö pyrkii saavuttamaan nyt asetetut tavoitteet viimeistään kolmen vuoden päästä (2025 lopussa).

Yhtiö ei ole vielä julkistanut uuden segmenttien vertailulukuja, mutta liiketoimintojen karkea luonne huomioiden pidämme tavoitteita Retail & Commerce -segmentin osalta alustavasti hyvin realistisina ja Utilities-segmentin osalta taas hyvin kunnianhimoisina. Markkinatilanne sekä Utilities-segmentin ohjelmistotuotteiden kehitys- sekä projektihaasteet rasittavat yhtiötä vielä kuluvana vuonna, ymmärryksemme mukaan erityisesti H1:llä. Lisäksi yhtiö pyrkii nostamaan jatkuvien ohjelmistoperusteisten tuottojen osuuden kokonaisliikevaihdosta pitkällä aikavälillä puoleen Utilities-segmentin liikevaihdosta, mikä ajaa näkemyksemme mukaan kannattavuutta. Odotamme yhtiön avaavan segmenttiliiketoimintojen rakennetta pääomamarkkinapäivällä nyt keskiviikkona. Pääomamarkkinapäivä on katsottavissa InderesTV:ssä tästä kello 10 alkaen.  

Pienemmät panostukset mahdollistavat suuremman osingonjaon

Segmenttikohtaisten tavoitteiden lisäksi yhtiön hallitus on vahvistanut yhtiölle tavoitteellisen osinkopolitiikan sekä velkaantumistason. Solteq-konsernin tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 50 % tilikauden tuloksesta. Yhtiöllä ei ole aikaisemmin ollut osinkopolitiikka. Uusi osinkopolitiikka on arviomme mukaan mahdollista pitää tavoitetasolla, nyt kun tuotekehityspanostukset arviomme mukaan pienenevät robotiikka-liiketoiminnan alasajon tai irtautumisen myötä. Tavoiteltu pitkän aikavälin velkaantumistaso on 3:1 (nettovelat suhteessa käyttökatteeseen, IFRS16-vaikutus eliminoitu), mikä ymmärryksemme mukaan on alle yhtiön ulkona olevan nykyisen joukkovelkakirjalainan. Tavoitteet eivät aiheuta tällä hetkellä muutoksia ennusteisiimme. Tavoitteet kuitenkin kuvastavat osakkeen merkittävää potentiaalia, mikäli tavoitteisiin päästään.  Ennustamme tällä hetkellä konsernin kasvavan 5-7 % ja EBIT-%:n olevan 5-9 % vuosina 2023-25.

Käy kauppaa. (Solteq)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022e 2023e 2024e
Liikevaihto 69,5 73,2 77,7
- kasvu-% 0,7% 5,2% 6,2%
Liikevoitto (EBIT) -3,1 3,7 5,3
- EBIT-% -4,5% 5,0% 6,8%
EPS (oik.) 0,04 0,08 0,15
Osinko 0,00 0,05 0,08
P/E (oik.) 31,9 18,3 9,5
EV/EBITDA 8,4 6,0 5,3
Osinkotuotto-% 0,0% 3,6% 5,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Solteq on vuonna 1982 perustettu pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Pohjoismaissa ja muutamissa muissa Euroopan maissa. Solteqin palvelut kattavat pilvestä tarjottavien IT-ratkaisujen koko elinkaareen, sähköisen liiketoiminnan kehityksen konsultoinnista ja palvelumuotoilusta toteutuksiin ja ylläpitoon.