Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Solwers
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 4.60 EUR
Kurssi hetkellä: 14.12.2022 - 6:13 Analyysi päivitetty: 15.9.2022

Solwers tiedotti tiistaina sen hallituksen päättäneen suunnatusta annista valikoiduille sijoittajille. Suunnatulla annilla yhtiö keräsi noin 4,5 MEUR:n varat ennen annista maksettavaksi tulevia kustannuksia.

Suunnatun annin merkintähinnassa pieni alennus

Suunnatussa osakeannissa valikoiduille kotimaisille ja kansainvälisille sijoittajille yhtiö laski liikkeelle 1 020 000 uutta osaketta, mikä tarkoittaa, että yhtiön osakemäärä kasvaa noin 11,5 % 9 874 782 osakkeeseen. Suunnatun osakeannin merkintähinta oli vajaa 6 % matalampi kuin yhtiön osakkeen päätöskurssi 12.12.2022 (4,67 euroa/osake) eli suunnattua antia edeltävänä kaupankäyntipäivänä ja noin 6 % alhaisempi kuin yhtiön osakkeen yhden viikon kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta ajanjaksolla 5.-12.12.2022 (4,7 euroa/osake). Suunnatun annin merkintähinta perustui yhtiön mukaan sijoittajakysyntään.

Yhtiön mukaan tarjoamalla osakkeita valikoiduille sijoittajille, sen on mahdollista kerätä oman pääoman ehtoista rahoitusta lyhyessä ajassa ja kustannustehokkaalla tavalla. Yhtiön hallituksen arvion mukaan tällaisen rahoituksen ehdot ovat muuten saatavilla olevan rahoituksen ehtoja paremmat. Näin ollen yhtiön hallitus arvioi, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön tarkoituksena on käyttää kerätyt varat yritysostoihin perustuvan kasvustrategian jatkamiseen.

Annin jälkeen rahoitusasema mahdollistaa entistäkin paremmin mahdolliset yritysostot

Olemme arvioineet H1’22:n yhteydessä tekemässämme päivityksessä, että yhtiöllä oli karkeasti 10 MEUR liikkumavaraa yritysostoihin. Näin ollen rahoitusasema mahdollisti jo ennen antia yhtiön historiallisesti toteuttamien pienempien yritysjärjestelyjen jatkamisen. Kohtuullisen kokoinen anti vahvistaa näitä edellytyksiä ja arviomme mukaan sektorin arvostustasojen lasku voi avata mahdollisuuksia pääoman allokoinnille yritysostoihin maltillisin arvostuksin ja siten hyvällä sijoitetun pääoman tuotolla.

Suunnatun annin kurssitasolla osakkeen arvostustaso on maltillinen, mutta toisaalta rahoitusmarkkinoiden kiristyneen tilanteen (etenkin selvästi kohonnut korkotaso) myötä on vieraan pääoman ehtoisen hintalappu arviomme mukaan kohonnut myös huomattavasti viime aikoina. Osakkeenomistajan näkökulmasta ratkaisevaa on luonnollisesti, millaisella sijoitetun pääoman tuotolla kerätyt pääomat allokoidaan kasvustrategian toteutukseen.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 44,7 64,2 64,0
- kasvu-% 36,8% 43,8% -0,3%
Liikevoitto (EBIT) 3,4 5,1 5,1
- EBIT-% 7,5% 8,0% 7,9%
EPS (oik.) 0,20 0,37 0,37
Osinko 0,04 0,08 0,09
P/E (oik.) 41,8 12,4 12,4
EV/EBITDA 13,5 6,7 6,1
Osinkotuotto-% 0,5% 1,7% 2,0%
Uusimmat ennusteet

Solwers on vuonna 2017 perustettu asiantuntijayritysten muodostama konserni, joka suunnittelee yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä. Konsernin palveluihin kuuluvat arkkitehtuuri, tekninen konsultointi, ympäristövaikutusten valvonta, projektijohtaminen ja -valvonta, kiertotalouden ratkaisut ja digitaaliset palvelut. Yhtiön liiketoiminta keskittyy Suomeen ja Ruotsiin.