Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Soprano
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.30 EUR
Kurssi: 0.39 EUR
Kurssi hetkellä: 30.8.2021 - 6:01

Toistamme Sopranon 0,30 euron tavoitehintamme ja myy-suosituksemme yhtiön H1-tuloksen jälkeen. Sopranon H1-tulos oli odotuksiamme heikompi, mikä yhdessä epävarmojen näkymien sekä ohjeistuksen kanssa jätti raportista heikon kuvan. Koulutuspalveluiden markkina kärsii koronasta edelleen eikä paljon puhutuista koulutusvientihankkeista tai verkkopätevyyksien tarjonnasta ole ollut yhtiölle vielä paljon apua. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea. Tavoitehintamme nojaa osien summaan, vaikka osien arvon realisoitumiseen liittyykin selkeitä epävarmuuksia.

Alkuvuosi mennyt heikosti

Koulutusyhtiö Soprano Group julkisti perjantaiaamuna H1-tuloksensa. Yhtiön liikevaihto laski vertailukaudesta vastoin kasvua ennakoivia odotuksiamme ja myös tulos laski odotuksiemme vastaisesti tappiolle. Koronapandemia on iskenyt pahasti yhtiön koulutuspalveluiden kysyntään. Samalla yhtiön uudet kasvuaihiot koulutusvientihankkeista verkkopätevyyksiin eivät ole käynnistyneet odotetulla tavalla. Juuri päivitetty ohjeistus säilyi ennallaan ja näkymät viestivät vielä epävarmuutta H2:n kysynnälle. Rahavirrat olivat tuloksen mukaisesti selvästi negatiivisia, jonka myötä yhtiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat alkaneet heikentyä nopeasti. Loppuvuoden aikana pitää tapahtua paljon, jotta tulos saadaan paremmalle tasolle ja taloudellinen asema vakiinnutettua.

Ennusteet laskivat näkymien ja tuloksen johdosta

Yhtiön odotuksiamme heikomman tuloksen, epävarmojen näkymien, heikon ohjeistuksen ja operatiivisten yhtiöiden epävarman markkinatilanteen johdosta laskimme ennusteitamme lähivuosille. Paljon panostettujen koulutusvientihankkeiden osalta raportti tarjosi vähän, mutta odotamme edelleen niiden käynnistymistä lähivuosien aikana. Kokonaisuudessaan odotamme Sopranon liikevaihdon nousevan 3 %:lla vuonna 2021 noin 12,3 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton olevan -0,1 MEUR tappiolla (oik. EBIT-%: -1,0 %). Vuonna 2022 odotamme palautumisen jatkuvan ja odotamme liikevaihdon kasvavan noin 14 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton olevan 0,5 MEUR (oik. EBIT-%: 3,6 %). Liikevaihtoa ja tulosta tukee ennusteissamme lähivuosina palautuva talous ja hiipuva koronatilanne. Lisäksi yhtiön verkkopätevyyskoulutuksien tulisi alkaa vaikuttamaan vuoden 2021 aikana, jolla voidaan osittain paikata muuten heikkoa markkinakysyntää. Odotamme myös loppuvuoden aikana uutisia uusista koulutusvientihankkeista tai vanhan neuvottelujen etenemisestä.

Arvostus hyvin kireä eikä osien summastakaan saa merkittävää tukea

Yhtiön tulospohjainen arvostus on lähivuosille korkealla tasolla (2022e ka.: P/E (oik.): 25x, EV/EBITDA: 9x) ja myös hyväksymiemme tasojen yläpuolelle tai ylärajoilla (P/E: 10-14x, EV/EBITDA: 5-7x) selkeästi palautuvasta tuloksesta huolimatta. Tukitasoja osakkeelle voidaan hakea osien summa -laskelmasta (0,27 euroa per osake), mutta siihenkin nähden osakkeessa on selkeää laskuvaraa. Lisäksi osien arvon purkautumiseen liittyy epävarmuutta varsinkin koulutusyhtiöille heikkona markkina-ajanjaksona. Osinkoa yhtiö ei odotuksiemme mukaan jää lähivuosina ollenkaan ja yhtiön aikaansaama tuloskasvu valuu arvostustasojen normalisoitumiseen hyväksyttäville tasoille. Tämän vuoksi osakkeen tuotto-odotus jää hyvin heikoksi eikä ole mielestämme riskien arvoinen.

Käy kauppaa. (Soprano)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 11,8 12,3 14,0
- kasvu-% -20,3% 3,4% 14,5%
Liikevoitto (EBIT) -1,0 -0,3 0,5
- EBIT-% -8,4% -2,1% 3,6%
EPS (oik.) -0,08 -0,01 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,01
P/E (oik.) -4,6 -27,3 24,9
EV/EBITDA 29,6 13,5 9,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 1,6%
Uusimmat ennusteet

Soprano on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden johtavia koulutusorganisaatioita. Yhtiö on kahdesta itsenäisestä, työelämän koulutus- ja valmennuspalveluihin keskittyneestä operatiivisesta yhtiöstä ja kahdesta IT-palveluita tarjoavasta osakkuusyhtiöstä koostuva koulutusliiketoiminnan kehitysyhtiö. Kehitysyhtiön tavoin Soprano sijoittaa toiminnassaan yhtiöihin, jotka tarjoavat koulutuspalveluita etenkin verkon yli tai verkossa. Koulutusvienti tasaamaan paikallisia suhdanteita Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi.