Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Springvest
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.70 EUR
Kurssi: 4.74 EUR
Kurssi hetkellä: 1.3.2023 - 5:53 Analyysi päivitetty: 28.2.2023

Springvest suojeli kannattavuuttaan haastavassa markkinassa hyvin ja yhtiön H2-raportti ylitti odotuksemme. Pitkän aikavälin potentiaaliin nähden arvostus näyttää edelleen varovaisen houkuttelevalta, mutta ilman exit-tapahtumia emme näe riittäviä lyhyen aikavälin kurssiajureita päivitetyn osien summan (5,4 €/osake) saavuttamiseksi. Otammekin edelleen tukea varovaisempaa exit-menestystä hinnoittelevasta negatiivisesta osien summan skenaariostamme. Toistamme vähennä-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintamme 4,7 euroon (aik. 4,5 €).

Kannattavuus kesti ylärivin laskun yllättävän hyvin ja H2-raportti oli olosuhteet huomioiden hyvä

Springvestin keräämä rahoitus laski loppuvuonna vahvan vertailukauden jälkeen (-31 % v/v) ja sijoituspalvelutoiminnan tuotot (käytännössä sama kuin liikevaihto) olivat siten odotetusti paineessa (-25 % v/v). Kannattavuus kesti tästä huolimatta erittäin hyvin (H2’22 EBIT-%, 16 %, Inderes ennuste 2 %) ja yhtiön kulurakenteesta näyttääkin löytyvän selvästi odotuksiamme parempaa joustoa. Yhtiön näkymissä oli odotetusti epävarmuutta, mutta ohjeistus oli silti raporttia edeltänyttä ennustettamme vahvempi. Saatujen kommenttien valossa yhtiön näkymä oli odotuksiamme vahvempi ja aiheutti painetta ennustenostoille.

Markkinan epävarmuudet kasvattavat lyhyen tähtäimen arvonluonnin vaikeusastetta

Springvest keskittyy pääasiassa teknologiasektorin kasvuyritysten valintaan, rahoituskierrosten toteutukseen sekä rahoitettujen yritysten omistamiseen. Yhtiön tulovirrat muodostuvat rahoituskierrosten rahapalkkioista sekä optiopalkkioista, joista yhtiön on mahdollista saada tuloja exit-tapahtumissa. Olemme käsitelleet yhtiötä tarkemmin laajassa raportissa. Pääomamarkkinalla on edelleen vastatuulia korkean inflaation, rahapolitiikan kiristymisen ja Venäjän hyökkäyssodan takia. Epävarmuus nähdäksemme heikentää sekä sijoittajien valmiutta osallistua Springvestin järjestämiin rahoituskierroksiin, että portfolioyhtiöiden exit-tapahtumien mahdollisuuksia. Nämä tekijät nähdäksemme jarruttavat yhtiön arvonluontia etenkin lyhyellä tähtäimellä.

Nostimme ennusteitamme, mutta odotamme yhtiön edelleen sulattelevan vahvoja pääomamarkkinavuosia

Vuosi 2021 oli pääomamarkkinoille poikkeuksellisen vahva ja näemme myös Springvestin liiketoiminnan normaalin mittakaavan olevan kyseisen vuoden tasoa matalampi. Vahva kilpailuasema huomioiden näemme nyt yhtiön vuoden 2020 liiketoiminnan realistisena tasona vuodelle 2023. Ennustamme vuoden 2023 liikevaihdon vielä lievästi taantuvan haastavassa markkinassa vuodesta 2022 (-9 %) kerätyn rahoituksen määrän laskiessa lievästi. Oikaistun EBIT-%:n ennustamme kulurakenteesta H2:lla pintautuneen jouston myötä pysyttelevän noin 17 % tasolla. Vuosille 2024-2026 ennustamme 4-5 %:n vuosittaista liikevaihdon kasvua ja 17-18 %:n liikevoittomarginaalia.

Pidämme arvostusta nykyiseen markkinanäkymään nähden varsin neutraalina

Osiemme summassa selvä enemmistö (noin 80 %) Springvestin arvosta muodostuu nykyisistä ja etenkin tulevien rahoituskierrosten palkkioina saatavista omistuksista listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Heikossa pääomamarkkinassa todennäköisyydet merkittäviin positiivisiin exit-tapahtumiin ovat nähdäksemme rajalliset, minkä lisäksi rahoituksen saatavuuden heikentyminen tuo painetta kerättävän rahoituksen määrään. Arvioimme osakkeen hinnoittelun tukipisteen löytyvän edelleen päivitetyn osien summan negatiivisen ja perusskenaarion (4,0-5,4 euroa/osake) välistä (tavoitehinta 4,7 euroa), jossa odotukset exit-tapahtumille ovat varovaisempia. Arvonmäärityksen virhemarginaalit ovat yhtiön luonteesta johtuen kuitenkin leveät.

Oikaisu 2.3. 19:10: Osien summaksi oli mainittu ingressissä virheellisesti 5,5 €. Oikea osien summa on 5,4 €/osake.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022 2022e 2023e 2024e
Liikevaihto 3,8 4,0 3,5 3,6
- kasvu-% -5,9% -0,9% -9,1% 3,7%
Liikevoitto (EBIT) 0,7 0,8 0,6 0,6
- EBIT-% 19,5% 20,3% 17,4% 17,6%
EPS (oik.) 0,11 0,12 0,09 0,09
Osinko 0,10 0,08 0,08 0,08
P/E (oik.) 36,2 40,3 54,6 52,2
EV/EBITDA 25,6 27,6 39,2 38,7
Osinkotuotto-% 2,6% 1,7% 1,7% 1,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Springvest tarjoaa kasvurahoitusta yrityksille ja sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin. Springvest sijoittaa muiden sijoittajien tapaan kohdeyhtiöihin, joiden kasvurahoitusalustana se toimii. Springvestin tulovirrat muodostuvat rahoituskierrosten rahallisista palkkioista sekä osakeoptioista kohdeyhtiöissä. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella.