Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: SRV
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 0.60 EUR
Kurssi: 0.54 EUR
Kurssi hetkellä: 22.7.2020 - 7:05

Laskemme SRV:n tavoitehinnan 0,60 euroon (aik. 0,65 euroa), mutta nostamme suosituksemme lisää-puolelle (aik. vähennä) yhtiön eilisen Q2-tuloksen aiheuttamien muutoksien jälkeen. Yhtiön Q2-tulos oli kertaluonteisten erien myötä hieman odotuksiamme heikompi. Alla olevan liiketoiminnan parantuva kehitys kuitenkin nosti luottamustamme lähivuosien merkittävää tulosparannusta kohti. Yhtiö on siirtymässä kriisiyhtiöstä käänneyhtiöksi eikä arvostus mielestämme huomio täysin yhtiössä olevaa potentiaalia.

Q2-tulos oli hieman pehmeä päältä, mutta alla olevat osat kehittyivät positiiviseen suuntaan

SRV:n liikevaihto kasvoi Q2:lla vahvasti noin 28 %, kun odotuksissamme oli noin 20 %:n nousu. Liikevaihdon kasvuun siivitti odotetusti asuntorakentaminen, kun omaperusteisia asuntoja tuloutui viime vuotta selvästi enemmän (128 vs. 29 kpl) ja urakointivolyymit nousivat vertailukaudesta. Myös toimitilarakentamisessa liikevaihto nousi vertailukaudesta. Q2:n operatiivinen (oikaistu) liikevoitto parani odotetusti vertailukauden tappioista, mutta kannattavuus oli hieman pehmeä (oik. EBIT-%: 0,2 % vs. enn. 1,0 %). Tulokseen vaikutti kuitenkin noin 4,1 MEUR:n kertaluonteiseksi luonnehdittavat kulut. Ilman niitä SRV:n operatiivinen liikevoitto olisi noussut noin 4,6 MEUR:oon ja marginaali noin 1,7 %:iin ylittäen selvästi odotukset. Segmenteistä Rakentaminen jatkoi vahvaa tulosparannustrendiään Q2:n aikana ja EBIT-marginaali nousi 2,8 %:iin (Q2’19: 1,0 %). H1:n aikana Rakentamisen segmentin kannattavuus on parantunut viime vuosista merkittävästi (H1’20: 2,9 % vs. H1’19: 1,6 %) ja näyttäisi, että tuloskäänne on oikeilla raiteilla.

Luottamuksemme yhtiön tuloskäänteeseen jatkoi vahvistumistaan

SRV on selvästi onnistuneiden tervehdyttämistoimien jälkeen muokkaantumassa kriisiyhtiöstä yhä enemmän potentiaaliseksi käänneyhtiöksi. Q2-tulos vahvisti luottamustamme yhtiön toimenpiteisiin ja myös konkreettisia näyttöjä Rakentamisen kannattavuuden käänteestä on saatu. Raportissa SRV toisti kuluvan vuoden ohjeistuksen, missä liikevaihdon (2019: 1061 MEUR) odotetaan laskevan ja liikevoiton paranevan viime vuodesta (2019: -97 MEUR) ja olevan positiivinen. Odotuksissamme on, että liikevaihto laskee noin 4 %:lla ja oikaistu liikevoitto nousee noin 16,4 MEUR:oon. Katseemme SRV:n tapauksessa ovat kuitenkin jo vuoden 2021 tulosparannuksessa, missä tavoitellaan vuoden 2017 operatiivisen liikevoiton tasoa (noin 27 MEUR). Pidämme yhtiölle nykyisellään noin 4 %:n kannattavuutta realistisena lähivuosien aikana, mutta olemme vielä ensi vuoden suhteen varovaisia (2021e: 2,8 %). Yhtiön tuloskäänteen jatkuessa samaan tahtiin, on yhtiöllä kuitenkin myös varaa yllättää positiivisestikin. Isoimmat riskit liittyvät Rakentamisen projektien kestävään käänteeseen ja Venäjän taloustilanteen mahdollisesti aiheuttamiin yllätyksiin.

Arvostus jättää pienen nousuvaran

Kuluvana vuonna SRV:n osaketta hinnoitellaan tulospohjaisesti haastavasti ja katseemme ovat siirtyneet jo ensi vuoteen. Ennusteillamme vuoden 2021 arvostustaso laskee jo maltillisemmaksi (21e: EV/EBIT (oik.): 13,4x), jossa voi käänteen jatkuessa olla selvää nousuvaraa. Tulosneutraalista kertoimista EV/Liikevaihto alkaa mielestämme antaa tukea osakkeelle 0,4-0,6x-tasolla (2020e EV/S: 0,4x), jonka väliin myös yhtiön verrokit on tällä hetkellä hinnoiteltu (mediaani: 0,5x). DCF-laskelman arvo (0,70 euroa) on myös nykyistä osakekurssia korkeammalla tukien suositusta. Yhtiön kestävään käänteeseen liittyy kuitenkin vielä merkittäviä epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi isompi nousuvara vaatii yhtiöltä selkeämpiä merkkejä kestävästä kannattavuudesta sekä suorituksesta. Näemme kuitenkin, että yhtiön saadessa nyt taloudelliselta tilanteeltaan työrauhan, voi yhtiö keskittyä paremmin myös tuloksensa parantamiseen.

Käy kauppaa. (SRV Yhtiöt)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 1 060,9 1 015,7 971,3
- kasvu-% 10,5% -4,3% -4,4%
Liikevoitto (EBIT) -93,0 19,4 27,1
- EBIT-% -8,8% 1,9% 2,8%
EPS (oik.) -1,85 -0,01 0,04
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -0,7 -40,1 15,2
EV/EBITDA -167,2 12,6 9,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.