Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: SSH Communications Security
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 1.00 EUR
Kurssi: 1.14 EUR
Kurssi hetkellä: 14.11.2019 - 6:16

Toistamme SSH:n myy-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintamme 1,0 euroon (aik. 1,1 EUR). SSH antoi tiistaina illalla tulosvaroituksen, missä yhtiö laski selvästi näkymiään vuoden 2019 liikevaihdon osalta. Tulosvaroituksen myötä lähivuosien liikevaihtoennusteemme laskivat selvästi. Tulosvaroitus on osaltaan muistutus, että SSH:n uusiin tuotteisiin nojaavan kasvustrategian tulosten realisoituminen vie vielä aikaa ja vaatii sijoittajilta kärsivällisyyttä. Yhtiön lähivuosien kasvu- ja kannattavuusnäkymiin peilattuna osakkeen arvostus (2019e EV/S 3,0x) näyttää korkealta ja mielestämme nykyisen arvostustason perusteleminen vaatisi taakseen huomattavasti enemmän näyttöjä kiihtyvästä kasvusta.

Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto laskee tänä vuonna

SSH arvioi nyt ohjelmistoliiketoiminnan (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) liikevaihdon vuonna 2019 jäävän jonkin verran alhaisemmaksi kuin vuonna 2018 (15,6 MEUR). Yhtiö ohjeisti aiemmin tavoittelevansa yli 10 %:n kasvua ohjelmistoliiketoiminnassa, mikä olisi tarkoittanut vähintään 17,1 MEUR:n liikevaihtoa. Tulosvaroitus ei tullut täytenä yllätyksenä ja liputimme sen mahdollisuuden Q3-raportin jälkeen, sillä ohjeistukseen yltäminen olisi vaatinut yhtiöltä historian parasta vuosineljännestä Q4:llä. SSH:n mukaan keskeisimmät syyt tulosvaroituksen taustalla ovat palvelumyynnin liikevaihdon ennakoitua jyrkempi lasku (noin 1 MEUR) vuodesta 2018, euron heikentyminen dollaria vastaan sekä NQX-palomuurin myynnin käynnistymisen lykkääntyminen. Julkisen sektorin kanssa toimittaessa myyntisyklit ovat pitkiä ja NQX:n osalta merkittävämpää liikevaihtoa on odotettavissa ensi vuodesta alkaen.

Tulevina vuosina kaksinumeroiselle kasvulle hyvät lähtökohdat vuoden 2019 liikevaihdon jäädessä matalaksi

Tulosvaroitus on ikävä kolhu SSH:n kesällä julkaiseman pitkän aikavälin kasvuvision uskottavuuden kannalta ja mielestämme luottamus yhtiön kasvutarinaa kohtaan vahvistuu vain kovien numeroiden kautta. Yhtiö ei tässä vaiheessa kommentoinut vielä vuoden 2020 näkymiään, vaan toisti tavoittelevansa keskipitkällä aikavälillä yli 10 %:n kasvua. Lyhyellä aikavälillä ohjelmistoliiketoiminnan kasvu on pitkälti UKM:n harteilla ja uusien tuotteiden (PrivX ja NQX) kaupallistamisessa ollaan vielä varhaisessa vaiheessa. Laskimme vuosien 2019-2021 liikevaihtoennusteitamme 14-6 %. Tulevina vuosina yhtiöllä pitäisi olla hyvät lähtökohdat näyttää selvästi kaksinumeroisia kasvuprosentteja, sillä lähtötaso jää nyt vaisun vuoden 2019 jälkeen matalaksi. Odotamme nyt yhtiön liikevaihdon laskevan tänä vuonna pääosin patenttilisenssitulojen laskun myötä 19 % 14,8 MEUR:oon. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon ennustamme 5 %:n laskua. Vuonna 2020 odotamme paluuta kasvu-uralle (+22 %) ja liikevaihdon palautuvan lähes vuoden 2018 tasolle UKM-kauppojen sekä NQX:n myynnin tukiessa liikevaihdon kehitystä. Vuosina 2021-2022 odotamme noin 16 %:n kasvua, mikä vaatii jo merkittävää myyntiä myös PrivX:n osalta, joka on yhtiön pitkän aikavälin kasvun kannalta keskeisin tuote.

Arvostus on korkea suhteessa lähivuosien kasvun ja kannattavuuden yhdistelmään

SSH:ta hinnoitellaan lähivuosien kasvun ja kannattavuuden yhdistelmään nähden korkeilla EV/Liikevaihto-kertoimilla (2019e-2020e: 3,0x-2,6x). Tulospohjaisista kertoimista ei saada arvostukselle minkäänlaista tukea lähivuosina, sillä ennustamastamme kohtuullisesta operatiivisesta kannattavuudesta (2020e-2022e EBIT-% 4-9 %) huolimatta hybridilainan korot painavat osakekohtaisen tuloksen negatiiviseksi tai lähelle nollaa. Mielestämme osaketta on nykyisellä arvostuksella parempi seurata sivusta, kunnes yhtiön kasvutarinan taustalle saadaan konkreettisia numeroita tukemaan sitä.

Käy kauppaa. (SSH Communications Security)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 18,3 14,8 18,0
- kasvu-% 13,0% -19,3% 21,8%
Liikevoitto (EBIT) 0,5 -0,8 0,7
- EBIT-% 3,0% -5,1% 3,7%
EPS (oik.) -0,01 -0,05 -0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -166,6 -24,7 -58,8
EV/EBITDA 26,5 42,3 16,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla.