Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: SSH
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 1.60 EUR
Kurssi: 2.55 EUR
Kurssi hetkellä: 28.4.2021 - 8:01

SSH:n Q1-tulos oli aiempien koronaneljännesten tavoin vaimea. Näkymissään yhtiö kuitenkin edelleen ennakoi vahvaa toista vuosipuoliskoa, kun lisätyt kasvuinvestoinnit sekä Deltagon-yrityskauppa alkavat näkyä numeroissa. Ennustamme SSH:n liikevaihtoon lähivuosina merkittävää kasvua Deltagonin sekä uusien tuotteiden kiihtyvän kasvun vetämänä. Siitä huolimatta osakkeen arvostus (2022e EV/S: 5,4x) näyttää kireältä ja hinnoittelee mielestämme liian kovia odotuksia lähivuosille pitkään odotetun käänteen ollessa vielä alkumetreillä. Epäsuotuisan tuotto/riski-suhteen vuoksi toistamme osakkeen myy-suosituksen ja 1,6 euron tavoitehinnan.

Pehmeä vuoden aloitus

SSH:n Q1-liikevaihto laski 15 % 2,6 MEUR:oon, mikä alitti 3,3 MEUR:n ennusteemme. Koronatilanne varjosti edelleen alkuvuodesta SSH:n lyhyen aikavälin myyntinäkymiä, kun yritykset ovat lykänneet kyberturvainvestointejaan. Tämä näkyi erityisesti Tectian myynnissä, jonka vuoksi lisenssimyynti laski 31 % 0,5 MEUR:oon (Q1’20: 0,8 MEUR). Myös jatkuvat ylläpitotuotot laskivat 14 % 1,8 MEUR:oon. Q1-liiketulos oli -1,4 MEUR (Q1’20: -0,6 MEUR), ja alitti ennusteemme (-0,8 MEUR) pääasiassa pienemmän liikevaihdon seurauksena. Tulosta rasittivat odotetusti kasvatetut panostukset uusien tuotteiden (PrivX ja NQX) kaupallistamiseen ja tuotekehitykseen sekä palveluliiketoimintaan.

Loppuvuodelle vahvaa kasvua ennakoivat näkymät ennallaan

SSH tarkensi sijoittajapuhelussaan, että Q4-raportissa annetut näkymät liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksestä ovat ennallaan, vaikka niistä ei Q1-raportissa ollut mainintaa. SSH odottaa edelleen liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna huomattavasti ja käyttökatteen sekä liiketoiminnan rahavirran olevan positiivisia. Isoin kysymysmerkki on edelleen uusien tuotteiden (PrivX ja NQX) kasvun kulmakerroin, mikä on pitkälti kiinni SSH:n kyvystä onnistua voittamaan neuvottelujen alla olevia suuria asiakassopimuksia. PrivX:n osalta suurissa asiakkuuksissa kilpailutilanne on yleisesti kireä, ja SSH:n kommenttien perusteella markkinan yhtenä riskinä on tuotteisiin kohdistuva hintaeroosio. NQX:n osalta SSH tiedotti joulukuussa suuresta monivuotisesta raamisopimuksesta, jonka pitäisi alkaa näkyä tilauksina ja liikevaihtona tulevina neljänneksinä. Alkuvuodesta sopimuksen käynnistymisessä on kuitenkin ollut alkukankeutta SSH:sta riippumattomista syistä, mutta asiat ovat yhtiön mukaan lähteneet etenemään. 

Käännettä hinnoitellaan hyvin etupainotteisesti osakkeeseen

Tarkistimme Q1-raportin pohjalta lähivuosien ennusteitamme hieman alaspäin. Ennustamme nyt SSH:n liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 51 % 17,0 MEUR:oon ja käyttökatteen paranevan 1,0 MEUR:oon (2020: -0,4 MEUR). Vuodelle 2022 ennustamme 28 %:n kasvua. Ennusteidemme toteutuessa ja Deltagon-kaupan näkyessä luvuissa täysimääräisesti vuonna 2022, on SSH:n EV/Liikevaihto-kerroin nykykurssilla 5,4x. Mielestämme liikevaihtopohjainen arvostus näyttää absoluuttisesti korkealta, kun huomioidaan ennustamaamme vahvaan orgaaniseen kasvuun (2021-2022: 21-20 %) liittyvä epävarmuus. Lisäksi Deltagonin 35 %:n vähemmistöosuus ja SSH:n kallis hybridilaina (korko 11,5 %) painavat lähivuosien osakekohtaista tulosta, eikä arvostukselle löydy siten tukea tuloskertoimista.

 

Käy kauppaa. (SSH Communications Security)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 11,3 17,0 21,8
- kasvu-% -21,7% 51,2% 28,1%
Liikevoitto (EBIT) -2,5 -1,2 2,6
- EBIT-% -22,1% -7,2% 12,0%
EPS (oik.) -0,11 -0,09 0,00
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -16,1 -28,1 542,5
EV/EBITDA -193,2 116,0 23,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla.