Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Suominen: Osake oikein arvostettu

Analyytikon kommentti 14.12.2022 6:38 Suominen
Yhtiö: Suominen
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.00 EUR
Kurssi: 3.10 EUR
Kurssi hetkellä: 14.12.2022 - 6:23 Analyysi päivitetty: 13.12.2022

Suomisen osake on noussut yli 20 % Q3-raportin jälkeen ja osake on mielestämme nyt oikein hinnoiteltu (2023 P/E 13x ja 2024 11x) ja heijastelee jo selvästi tätä vuotta parempaa, mielestämme yhtiölle normaalia, tulostasoa. Tämän takia tuotto-odotus jää matalaksi ja laskemme osakkeen suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää) 3 euron tavoitehinnan ollessa ennallaan.

Osake korjannut aliarvostuksen, näkymät ensi vuoteen edelleen positiiviset

Nostimme Suomisen suosituksen lisää-tasolle Q3-tuloksen jälkeen. Osake on noussut siitä yli 20 % ja arvostus on nyt neutraali, kun se aiemmin näytti edulliselta. Yhtiön tulosnäkymät ovat edelleen positiiviset ensi vuoteen mennessä, joskin tämän vuoden vertailutaso on erittäin heikko. Ensi vuodelle on yhtiön kannalta useita positiivisia merkkejä: raaka-ainehinnat ovat tasaantumassa/kääntymässä laskuun, USA:ssa asiakkaiden varastotilanne paranee, jonka pitäisi tukea Suomisen volyymikehitystä ja Euroopan kaasutilannekin näyttää ainakin tällä hetkellä olevan hallinnassa. Kustannusten tasaantuessa Suomisen tekemien hinnankorotusten pitäisi tukea bruttomarginaalikehitystä ja johtaa marginaalin kääntymiseen ylöspäin Q4:llä. Olemme tehneet vain pieniä muutoksia ennusteisiimme lähinnä valuuttakurssien muutosten takia. Tulevien vuosien liiketulostaso 20-25 MEUR heijastelee yhtiön historiallista tasoa, jota pidämme myös yhtiölle normaalina tulostasona.

Johdon vaihdokset voivat aiheuttaa johtajatyhjiön alkuvuodesta

Suominen nimitti marraskuun lopulla uudeksi toimitusjohtajaksi Tommi Björnmanin, joka aloittaa viimeistään toukokuussa 2023. Edellinen toimitusjohtaja Petri Helsky jätti tehtävänsä välittömästi ja tehtävää hoitaa väliaikaisesti henkilöstö- ja lakijohtaja Klaus Korhonen. Suomisen talousjohtaja Toni Tamminen irtisanoutui jo aiemmin syksyllä ja on jättämässä yhtiön alkuvuodesta 2023. Näin ollen onkin mahdollista, että yhtiö on kevättalvella ilman pysyvää toimitus- ja talousjohtajaa. Tällä tuskin on vaikutusta yhtiön operatiiviseen toimintaan, mutta kovin merkittäviä uusia päätöksiä tällaisessa tilanteessa tuskin tullaan tekemään. Sen sijaan uudelta toimitusjohtajalta voisi odottaa jonkinlaisia toimia Suomisen suorituskyvyn parantamiseksi kun hän on päässyt tutustumaan yhtiöön.

Arvostus neutraali 2023-24 ennusteilla, jotka mielestämme heijastavat yhtiön normaalia tasoa

Heikon tuloksen takia vuoden 2022 arvostuskertoimia ei voi laskea tai ne ovat korkeita. Vuosien 2023-24 luvuilla, joita pidämme normaalina tulostasona yhtiölle, arvostus on kurssinousun jälkeen neutraali. P/E luvut ovat 13x ja 11x ja EV/EBIT-luvut 11x ja 9x. Tulostrendi on mielestämme kääntynyt parempaan erittäin heikon alkuvuoden 2022 jälkeen ja näin lähellä vuoden loppua on jo syytä katsoa ensi vuoden ennusteita arvostusta miettiessä. Näemme Suomisen hyväksyttävinä arvostuskertoimina nykyisessä korkoympäristössä P/E noin 10-12x. Näin ollen osake hinnoittelee jo odottamamme selkeän tulosparannuksen ensi vuoden aikana. P/B-luku Suomiselle on 1,0-1,1x tasolla 2023-24. Ennusteillamme yhtiö pystyy lähivuosina noin 9-10 % pääoman tuottoon eli karkeasti tuottovaatimuksemme tasoon, jolloin P/B tasolla 1x tuotto/riskisuhde on mielestämme oikea. Yhtiön asema arvoketjussa raaka-ainetuottajien ja isojen asiakkaiden puristuksessa on haastava. Vähäiset kilpailuedut huomioiden emme usko että yhtiö pystyy pitkällä aikavälillä ainakaan oleellisesti tuottovaatimuksen ylittävään pääoman tuottoon.

Käy kauppaa. (Suominen)

Analyytikko / Kirjoittaja

Rauli Juva

Rauli Juva

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 443,2 497,9 522,7
- kasvu-% -3,4% 12,3% 5,0%
Liikevoitto (EBIT) 26,9 -2,2 20,5
- EBIT-% 6,1% -0,4% 3,9%
EPS (oik.) 0,31 -0,07 0,23
Osinko 0,20 0,00 0,10
P/E (oik.) 16,7 -42,4 13,2
EV/EBITDA 7,3 14,2 5,3
Osinkotuotto-% 3,9% 0,0% 3,2%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Suominen on vuonna 1898 perustettu kuitukangasvalmistaja, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraakaaineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita asiakkaat jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön. Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta: Amerikat ja Eurooppa, joista Amerikat on suurempi. Suominen on myös maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja yksi maailman suurimmista vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden valmistajista.