Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Taaleri: Osinkovirta pysyy vuolaana

Analyytikon kommentti 09.05.2022 6:15 Taaleri
Yhtiö: Taaleri
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 9.92 EUR
Kurssi hetkellä: 9.5.2022 - 6:00 Analyysi päivitetty: 30.4.2022

Taalerin Q1-raportti ei operatiivisen toiminnan osalta tarjonnut yllätyksiä, vaikka raportoidut luvut painivatkin omiin ennusteisiimme verrattuna täysin eri sarjassa. Taustalla oli kuitenkin pääosin kirjanpitokäsittelyyn liittyviä seikkoja sijoitustuottojen osalta. Säilytämme Taalerin tavoitehintamme 11,0 eurossa ja nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä) selvästi laskeneen osakekurssin myötä. Vaikka yhtiön lähivuodet menevätkin Pääomarahastojen ylösajossa sekä taseen siivouksessa, tarjoaa osien summa (11,5 euroa/osake) riittävän tuotto/riski-suhteen osien summan arvon jatkaessa lähivuosina purkautumistaan vuolaan osinkovirran kautta.

Q1-raportti selvästi yli odotusten, mutta taustalla suurilta osin kirjanpidollisia syitä

Taalerin Q1-liikevoitto oli -0,9 MEUR ylittäen selvästi -3,7 MEUR:n tasolla olleen ennusteemme. Ero selittyy käytännössä täysin Garantian sijoitustuottojen kirjauskäytännöillä, sillä iso osa Garantian sijoitussalkun arvonlaskusta kirjattiin laajaan tuloslaskelman eriin. Pääomarahastoissa yhtiö kirjasi hieman odotuksiamme enemmän kertatuottoja ja näiden johdosta 5,3 MEUR:n liikevaihto ylitti 4,6 MEUR:n ennusteemme. Jatkuvat palkkiot (4,9 MEUR) olivat täysin linjassa ennusteisiimme. Hieman korkeamman liikevaihdon ansiosta segmentin liiketappio oli hieman odotuksiamme pienempi (-0,6 MEUR vs. -1,1 MEUR). Garantian osalta vakuutusmaksutuottojen kasvu oli odotuksiamme hitaampaa ja ne olivat kvartaalilla 4,0 MEUR (Q1’22e: 4,5 MEUR). Yhdistetty kulusuhde oli taas erinomainen 31 % ja korvauskulut lähellä nollaa. Kokonaisuutena Garantian operatiivista suoritusta voidaan jälleen pitää erittäin mallikkaana. Sijoitustuotot painoivat tulosta odotetusti, vaikka näiden tulosvaikutus olikin kirjanpitokäytännöistä johtuen odotuksiamme pienempi.

Kuluvan vuoden tulosennusteemme nousivat selvästi

Olemme tehneet Q1-raportin jälkeen operatiivisiin ennusteisiimme vain marginaalisia muutoksia, vaikka erityisesti Garantian sijoitustuottojen painottuminen laajan tuloksen eriin Q1:llä nostaa 2022 liikevoittoennusteitamme selvästi. Olemme pitäneet rahastojen uusmyyntiennusteemme muuttumattomina, joten nousseiden kuluennusteiden myötä odotuksemme Pääomarahastot-segmentin kannattavuudesta on hieman laskenut. Odotamme yhä vuosien 2022–2023 tuloksen painopisteen olevan vahvasti kertaluontoisiksi tulkittavissa tuotoissa (sijoitukset & myyntivoitot), joten konsernin jatkuviin palkkioihin perustuva operatiivinen tulos on lähivuodet vaisulla tasolla ja pitkälti Garantian varassa. Olemme päivityksen yhteydessä myös nostaneet Taalerin liiketoiminnan riskitasoa osana normaalia tasaisin väliajoin toteutettavaa uudelleenarviointia. Absoluuttisesti muutokset ovat kuitenkin pieniä ja heijastelevat lähinnä haasteita yhtiön liiketoiminnan ennustettavuudessa.

Osien summa ja vuolas osinkovirta puoltavat takaisin kyytiin loikkaamista

Näkemyksemme mukaan osien summa tarjoaa edelleen hyvän lähtökohdan Taalerin arvostukselle, sillä osien arvon on realistista odottaa purkautuvan seuraavan muutaman vuoden aikana, kun yhtiö siivoaa tasettaan ei-strategisista sijoituksista, ja samalla Garantia palauttaa Taalerille merkittäviä pääomia. Lähivuosien aikana osien summassa oleva arvo (laskelmissamme 11,5 euroa/osake) purkautuu näkemyksemme mukaan pääasiassa osinkojen kautta, ja ennustamamme osinkotuotto nousee lähivuosina yli 10 %:n. Tämä riittää nostamaan osakkeen tuotto-odotuksen riittävälle tasolle, vaikka korostammekin lähivuosien tuoton nojaavan lähes yksinomaan osinkoihin. Lähivuosien hinnoittelukertoimet eivät tarjoa Taalerin tapauksessa tukea arvonmääritykselle tuloksen heikosta laadusta johtuen, kun merkittävä osa tuloksesta tulee kertaluonteisista eristä.

Käy kauppaa. (Taaleri)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 69,7 68,3 72,6
- kasvu-% -19,6% -2,1% 6,4%
Liikevoitto (EBIT) 143,6 33,1 36,5
- EBIT-% 206,0% 48,6% 50,2%
EPS (oik.) 0,75 0,86 0,87
Osinko 1,20 1,02 1,04
P/E (oik.) 15,0 11,5 11,4
EV/EBITDA 2,1 6,5 6,0
Osinkotuotto-% 10,7% 10,3% 10,5%
Uusimmat ennusteet

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,3 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.