Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tallink: Katseet horisonttiin

Analyytikon kommentti 04.12.2020 5:51 Tallink
Yhtiö: Tallink
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 0.80 EUR
Kurssi: 0.72 EUR
Kurssi hetkellä: 4.12.2020 - 5:36

Nostamme Tallinkin tavoitehinnan 0,80 euroon (aik. 0,62 euroa) ja suosituksemme lisää-puolelle (aik. vähennä). Yhtiö on yksi koronapandemian isoimmista kärsijöistä, minkä vuoksi liiketoiminnan tulos tulee jäämään tappiolle tänä vuonna. Koronan toinen aalto ja liiketoiminnan palautumisen nopeus luovat epävarmuuksia lyhyellä aikavälillä, mutta ensi vuonna nykytiedoin laajasti käytössä oleva rokote, yhtiön tehostunut organisaatio ja tehdyt rahoitusjärjestelyt vähentävät osakkeen ympärillä olevia riskejä. Tämän vuoksi katseita voi jo siirtää kohti normaalimpaa tulostasoa vuonna 2022, jolloin arvostuksessa alkaa myös olla pientä nousuvaraa.

Liikennedatan perusteella laskimme kuluvan vuoden ennusteitamme

Tallink julkaisi torstaina marraskuun liikenneraporttinsa, joka oli odotuksiamme heikompi etenkin matkustajamäärien osalta. Laskimme ennusteitamme tämän johdosta kuluvan vuoden osalta selvästi alaspäin. Odotamme nyt loppuvuodelle selvästi vertailukautta heikompaa matkustajamäärää (-Q4: 72 % v/v) heijastellen lokakuun ja marraskuun noin 80 %:lla laskeneita matkustajavolyymeja. Loppusyksyn mittaan pahentunut koronavirustilanne, lisääntyneet matkustamisen välttämissuositukset ja uudet rajoitukset Suomea tai muita maita kohtaan ovat vähentäneet kysyntää jälleen yhtiön tarjoamalle. Hyvät uutiset useasta koronarokotteesta ovat kuitenkin vähentäneet riskejä yhtiön ympärillä, minkä vuoksi katseemme suuntaa jo kohti normaalimpia volyymitasoja vuonna 2022.

Palautuminen kohti normaalia vuonna 2022

Liikennetietojen ja nykyisen toimintaympäristön myötä vuoden 2020 ennusteemme laskivat, mutta lähivuosille ennusteemme pysyivät lähes ennallaan. Odotamme Tallinkin matkustajavolyymien palautuvan ensi vuoden aikana maltillisesti ja liikevaihdon nousevan noin 60 %:lla 706 MEUR:oon. Tämä on vielä noin neljänneksen alle vuoden 2019 tason. Myös kannattavuus nousee (21e EBIT-%: 4,7 %), mutta jää alhaisen volyymin myötä selvästi historiasta (2019 EBIT-%: 7,9 %). Vuodelle 2022 odotamme yhtiön volyymien sekä liikevaihdon palaavan kohti normaalimpaa tasoa. Liikevaihdon odotamme olevan noin 883 MEUR:n tasolla, mikä on noin 7 % alle vuoden 2019 tason. Yhtiön tehostustoimien ja nousevan liikevaihdon ansiosta ennustamme myös kannattavuuden korjaantuvan selvästi lähemmäs entisiä tasoja (22e EBIT-%: 7,4 %). Rokotteen mahdollinen rantautuminen laajalle joukolle vuoden 2021 lopussa ja matkustamisessakin oleva patoutunut kysyntä luovat positiivisia ajureita lähivuosille, mutta kysynnän palautumisen nopeus, pandemian läsnäolo ja matkustajavolyymien kestävä taso ovat myös riskitekijöinä ennusteissamme.

Riskien lasku saa meidät nojaamaan arvostuksessa pitkälle horisonttiin

Vuosina 2020-2021 yhtiön arvostus on korkealla tasolla. Vuosi 2022 alkaa heijastella mielestämme jo normaalimpaa tulostasoa yhtiölle, johon nähden arvostus on maltillisempi (22e: EV/EBITDA: 7x, P/E (oik.): 12x). Olettaen, että yhtiö yltäisi ennusteisiimme vuonna 2022 ja hyväksyisimme yhtiölle hyväksymäämme arvostushaarukan keskitasoon pohjautuen 7x EV/EBITDA-kertoimen ja noin 15x P/E-kertoimen, olisi osakkeen arvo ennusteillamme vuoden 2022 lopussa noin 0,9 euroa. Nykyisellä osakekurssilla vuotuinen tuotto-odotus osakkeelle olisi noin 10 % vuoden 2022 loppuun asti, mikä mielestämme jo oikeuttaa riskien vähentyessä varovaiseen lisää-suositukseen. Myös alhainen tasearvostus (2020e P/B: 0,7x) ja DCF-laskelman arvo (0,9 euroa) tukevat osakkeessa olevaa nousuvaraa.

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 949,1 449,4 705,6
- kasvu-% -0,1% -52,7% 57,0%
Liikevoitto (EBIT) 74,9 -89,9 33,5
- EBIT-% 7,9% -20,0% 4,7%
EPS (oik.) 0,07 -0,16 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 13,2 -4,5 36,2
EV/EBITDA 7,0 127,2 8,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Tallink-konserni on yksi pohjoisen Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Yrityksellä on yhteensä 14 alusta ja se liikennöi Tallink- ja Silja Line -brändeillä seitsemällä reitillä. AS Tallink Grupp työllisti yli 7 000 henkilöä ja kuljetti yli 9,8 miljoonaa matkustajaa ja 380 000 rahtiyksikköä vuonna 2019. AS Tallink Grupp on listattu Tallinnan pörssissä vuodesta 2005 ja Helsingin pörssissä joulukuusta 2018 alkaen. www.tallink.com