Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Tallink Q1: Ei isoja yllätyksiä

Analyytikon kommentti 08.05.2020 5:24 Tallink
Yhtiö: Tallink
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.65 EUR
Kurssi: 0.71 EUR
Kurssi hetkellä: 8.5.2020 - 5:09 Analyysi päivitetty: 6.5.2020

Tallinkin torstai-iltana julkistama Q1-tulos oli kausiluonteisesti heikko ja jäi lisäksi ennusteistamme hieman. Yhtiön liikevaihto laski vertailukaudesta 13 %, kun ennustimme noin 16 %:n laskua. Oikaistu liikevoitto jäi kuitenkin ennusteistamme selvemmin odotuksia suurempien tappioiden vuoksi. Näkymät ja kommentit viestivät odotetusti epävarmuutta markkinatilanteen kehityksestä, jota jo huhtikuun lähes olemattomat matkustajavolyymit viestivät. Merkittävimpien viranomaisten rajoitusten purun tulisi helpottaa yhtiön tilannetta, mutta välttämättömän matkustamisen salliminen ei itsessään tilannetta käännä kohti normaalia. Raportti oli kokonaisuudessaan melko odotettu eikä aiheuta ensi silmäyksellä isoja muutospaineita ennusteisiimme tai näkemykseemme. Tulemme päivittämään näkemyksemme perjantaina järjestettävän tulos-webcastin jälkeen.

Liikevaihto oli Q1:llä 155 MEUR ollen vertailukauden alapuolella (Q1’19: 179 MEUR), mutta ylittäen hieman ennusteemme 150 MEUR:ssa. Liikevaihdon laskuun vaikutti matkustajavolyymien noin 16 %:n lasku sekä muu laivoilla ja maalla tapahtunut myynnin lasku. Rahtivolyymien 7 %:n nousu Q1:llä oli laiha lohtu, kun hinnat laskivat kvartaalin aikana, joka johti myös segmentin liikevaihdon 5 %:n laskuun. Reiteittäin katsottuna Viro-Suomi-reitin liikevaihto oli 59,2 MEUR (Q1’19: 70,4 MEUR) kärsien matkustajavolyymien laskusta. Myös muilla reiteillä liikevaihto oli laskussa heijastellen laskeneita matkustajavolyymeja ja pienentynyttä myyntiä laivoilla. Operatiivisten segmenttien osalta liikevaihto laski yhtiölle tärkeimmässä Ravintolat ja Kaupat -segmentissä 86,9 MEUR:oon (Q1’19: 103,1 MEUR). Lipputuloissa näkyi matkustajavolyymien lasku ja hintakilpailun jatkuminen, kun liikevaihto laski vertailukauden tasosta 31,6 MEUR:oon (Q1’19: 37,2 MEUR). Rahdissa nähtiin odotuksien vastaisesti liikevaihdon laskua noin 28,1 MEUR:oon (Q1’19: 29,6 MEUR) rahtivolyymien noususta huolimatta. Majoitus-segmentissä liikevaihdon laskuun vaikutti odotetusti yhtiön hotellien osittainen sulkeminen, eikä muissa operatiivisissa segmenteissä (Alusten vuokraus ja Muut) nähty kokonaisuuteen nähden isoja yllätyksiä.

Q1 oikaistu liikevoitto laski -26 MEUR tappiolle (oik. EBIT-%: -16,8 %), kun odotuksissamme oli -22,5 MEUR:n tappiot. Kannattavuuden heikentyminen johtui pääosin volyymien laskusta ja osin koronan vuoksi tehdyillä toimenpiteilläkin oli arviomme mukaan vaikutusta. Tämä vei marginaalin alle vertailukauden tason (Q1’19: -11,7 %). Alentuneet polttoaineiden hinnat tukivat yhtiön kehitystä vertailukauteen nähden, mutta täyttä hyötyä yhtiö ei näistä saa kiinteään hintaan alkuvuonna tehtyjen suojausten vuoksi. Vertailukaudelle osui myös yhtiön johtoryhmälle maksettuja kertaluonteisia korvauksia, jotka tasasivat laskua vertailukaudesta. Raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,045 euroon (Q1’19: -0,038 euroa) ollen hieman -0,040 euron odotuksiamme heikompi.

Tallink ei anna ohjeistusta lyhyellä aikavälillä, mutta näkymät ja markkinakommentit heijastelivat merkittävää epävarmuutta koronavirustilanteen vuoksi. Tällä hetkellä yhtiö voi aloittaa välttämättömän matkustamisen sallimisen Viro-Suomi -reitillä toukokuun puolessa välissä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työmatkustamista, mutta ei yhtiölle tärkeää vapaa-ajan matkustamista. Arviomme mukaan rajoituksien poistuminen kokonaan ei kuitenkaan johtaisi merkittävään asiakasmäärän nousuun, sillä epävarmuus kuluttajien matkustamisen suhteen on koholla ja sitä suositellaan vältettävän edelleen. Nykyisellään yhtiö myös pitää matkustajakapasiteetin laivoillaan maksimissaan puolillaan täyskapasiteetista, jotta matkustajilla on tarpeeksi tilaa laivoilla. Näin ollen kovinkaan nopeaa paluuta normaaleille matkustajavolyymeille on turha odottaa. Suomi-Ruotsi -välillä yhtiö kuljettaa pääosin rahtia ja muilla reiteillä risteilijäalukset ovat pois käytöstä. Lisäksi arvioimme, että epävarma markkina voi johtaa myös entisestään kilpailun kiristymiseen, kun harvemmista asiakkaista käydään entistä tiukempaa kilpailua. Yhtiö on kuitenkin arviomme mukaan vahvoilla ja on pystynyt voittamaan markkinaosuuksia jo ennen koronaa, ja omaa tällä hetkellä tehokkaimman laivaston varsinkin tiuhaan liikennöidyllä Suomi-Viro -reitillä.

Taloudellisesta tilanteesta yhtiö kommentoi käyvänsä rahoitusneuvotteluja eri tahojen kanssa, mutta mitään konkreettista yhtiö ei raportissa maininnut. Yhtiö kuitenkin tekee kaikkensa lyhyellä aikavälillä maksuvalmiuden turvaamiseksi. Tästä esimerkkinä yhtiö sai siirrettyä uuden MyStar-laivansa 50 MEUR:n etukäteismaksua Q2:lta Q3:lle. Yhtiön likviditeettireservit (kassa+limiitit) olivat Q1:n lopussa 79,2 MEUR (Q1’19: 113 MEUR) eikä sinänsä vielä mielestämme hälyttävällä tasolla. Q1:llä operatiivinen kassavirta oli noin 0,9 MEUR positiivinen (Q1’19: 6,9 MEUR) ja investointien jälkeen noin -26 MEUR negatiivinen (Q1’19: -18,2 MEUR). Rahoituksen suhteen yhtiön kassavirta nousi noin 3,7 MEUR, jonka myötä rahavarojen muutos oli noin -22 MEUR negatiivinen. Kuluvan kvartaalin aikana normaalitilanteessa yhtiö on pystynyt tekemään noin 30-40 MEUR:n operatiivista kassavirtaa viimeisien vuosien aikana. Nyt näemme merkittävien investointien olevan jäässä ja mahdolliset varojen myynnitkin (ulosvuokratut alukset yksi kohde) voivat tulla ajankohtaiseksi, joten tämän pitäisi helpottaa kassavirran kertymistä. Liiketoiminnan heikon kehityksen ja kassavirran myötä yhtiö voi kuitenkin joutua hakemaan lisärahoitusta markkinoilta jo lähitulevaisuudessa. Omavaraisuusaste pysyi kuitenkin isoja investointeja tekevälle yhtiölle kohtuullisen hyvällä tasolla noin 52 %:ssa (Q1’19: 53 %).

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 949,1 629,7 814,3
- kasvu-% -0,1% -33,7% 29,3%
Liikevoitto (EBIT) 74,9 -56,3 40,7
- EBIT-% 7,9% -8,9% 5,0%
EPS (oik.) 0,07 -0,11 0,03
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 13,2 -6,4 23,1
EV/EBITDA 7,0 30,0 8,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Tallink-konserni on vuonna 1989 perustettu yksi pohjoisen Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Yhtiön liiketoiminta keskittyy 14 laivan ympärille, joiden avulla yhtiö kuljettaa ihmisiä sekä tavaroita meriteitse sekä järjestää huviristeilyjä neljällä eri reitillä pohjoisella Itämerellä eli Baltian maiden ja Pohjoismaiden alueilla. Tallink on siis etenkin kuluttajapalveluihin ja vähittäismyyntiin keskittynyt yhtiö.