Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Tallink
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.10 EUR
Kurssi: 1.00 EURKurssi hetkellä: 5.2.2020 - 5:30

Tallink julkaisi tiistaina tammikuun liikenneraporttinsa, joka oli matkustajalukujen osalta odotuksiamme parempi. Matkustajamäärät nousivat tammikuussa noin 12,4 % vertailukaudesta ja rahtivolyymit laskivat noin 5,4 %, kun odotuksemme Q1:lle ovat matkustajavolyymien osalta noin 1,6 %:n kasvu ja rahdin osalta 0,3 %:n kasvu. Telakointien vähentyminen vertailukaudesta oli osa selittävistä tekijöistä, mutta etenkin Viro-Suomen kasvu matkustajissa oli positiivista. Rahtivolyymit jatkoivat odotetusti alamäkeään, mutta laskua avitti merkittävästi yhden pelkästään rahtia kuljettavan aluksen 26 päivän (eli lähes koko tammikuun) telakointi. Liikennetiedot kokonaisuudessaan olivat lievästä positiivisia aikaisempiin odotuksiimme nähden ja vahvistivat juuri julkaistun laajan raporttimme indikoimia parempia tuloskasvunäkymiä.

Matkustajavolyymit nousivat selvästi (+12,4 % v/v)

Tammikuussa Tallinkille tärkeimmällä Viro-Suomi -reitillä kasvu matkustajavolyymeissa oli 4,4 %, kun odotuksemme Q1’20:lle ovat noin 1 %:n kasvussa. Telakoinnit vertailukaudella nostivat lukuja ja näemme kasvun tasoittuvan hieman kvartaalin edetessä, kun Silja Europa siirtyy telakalle, mutta kokonaisuudessaan kasvu näyttää hieman odotuksiamme vahvemmalta. Suomi-Ruotsi -reitillä matkustajavolyymit kasvoivat 24,3 % vertailukaudesta, mutta vertailukauden telakoinnit (1/19: risteilyalukset pois liikenteestä yhteensä 26 päivää) sekoittavat vertailtavuutta. Saman voi todeta myös Ruotsi-Viro -reitiltä (1/19: yksi risteilijä pois 26 päivää), missä matkustajien määrä nousi jopa 39,8 % vertailukaudesta. Latvia-Ruotsi -reitillä kasvu oli noin 1,2 %, vaikka reitin risteilijät olivat pois reitiltä yhteensä 12 päivää vs. 2 päivää vertailukaudella. Tammikuun hyvistä luvuista ei kuitenkaan kannata vetää suoria johtopäätöksiä koko kvartaalin kasvulukuihin. Suunta on kuitenkin oikea ja luvut vahvistavat näkemystämme vähemmistä telakoinneista ja parantuvista matkustajamääristä tänä vuonna.

Rahtivolyymit laskivat (-5,4 % v/v)

Rahti jatkoi laskuaan myös tammikuussa (-5,4 % v/v), mutta sen selittää Viro-Suomi -reitillä operoivan rahtialuksen lähes koko kuukauden kestänyt telakointi. Lisäksi yhtiö kertoi markkinan rahtikapasiteetin olleen vertailukaudella eri tasolla johtuen kilpailijoiden telakoinneista. Rahtivolyymien kehitys oli viime vuonna ulkoisista markkinan epävarmuuksista ja kiristyvästä kilpailusta johtuen heikko ja yhtiö onkin todennut tekevänsä toimia käänteen tekemiseksi segmentissä. Korostamme kuitenkin, että rahti tuo yhtiön liikevaihdosta vain hieman yli 10 %.

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Tallink-konserni on yksi pohjoisen Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Yrityksellä on yhteensä 14 alusta ja se liikennöi Tallink- ja Silja Line -brändeillä seitsemällä reitillä. AS Tallink Grupp työllisti yli 7 000 henkilöä ja kuljetti yli 9,8 miljoonaa matkustajaa ja 380 000 rahtiyksikköä vuonna 2019. AS Tallink Grupp on listattu Tallinnan pörssissä vuodesta 2005 ja Helsingin pörssissä joulukuusta 2018 alkaen. www.tallink.com

inderesTV

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 950,7 962,4 962,4
- kasvu-% 0,1% 1,2% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 71,8 72,0 72,0
- EBIT-% 7,6% 7,5% 7,5%
EPS (oik.) 0,07 0,07 0,07
Osinko 0,05 0,05 0,05
P/E (oik.) 15,0 13,6 14,1
EV/EBITDA 7,5 7,5 8,0
Osinkotuotto-% 5,0% 5,0% 5,0%
Uusimmat ennusteet