Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotree: Arvo ei vapise hinnan mukana

Analyytikon kommentti 12.10.2021 6:35 Tecnotree
Yhtiö: Tecnotree
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 1.54 EUR
Kurssi: 1.14 EUR
Kurssi hetkellä: 12.10.2021 - 6:20

Viimeisen kuukauden aikana Tecnotree on edennyt uusasiakashankinnassaan sekä päässyt lopullisesti irti kasvumahdollisuuksia osin rajoittaneesta saneerausohjelmasta. Näkemyksemme yhtiön todellisesta arvosta ei ole muuttunut, mutta laskeneen markkinahinnan myötä näemme vuotuisen tuotto-odotuksen kohonneen erinomaiseksi. Täten toistamme 1,54 euron tavoitehintamme ja nostamme suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää).

Kestävät kilpailuedut ovat tiukassa

OSS/BSS-markkinan mainiosta kasvukuvasta huolimatta kilpailu on kovaa, sillä markkinassa toimii useita toimittajia ja edellytykset merkittävälle teknologiselle erottautumiselle ovat kapeat. Pitkällä aikavälillä menestyminen edellyttääkin arviomme mukaan kilpailukykyistä ja jatkuvaa tuotekehitystä sekä myös omien toimintavertikaalien ennakoimiseen liittyvää osaamista. Mielestämme keskeisimmät ja lähimpänä kestäviä olevat kilpailun edun lähteet tulevat toimitettavien ratkaisuiden liiketoimintakriittisistä luonteista, asiakkaiden kohtaamista vaihdon kustannuksista ja siten pitkistä asiakassuhteista. Toki tiettyä suhteellista etumatkaa on mahdollista hankkia myös suuremman kokoluokan tuomien hyötyjen (mm. resurssien laajuus) kautta. Tecnotreen oma operatiivinen historia on pitkä ja viimeisen kolmen vuoden näytöt vakuuttavia. Tätä taustaa vasten yhtiöllä on mielestämme todistetusti hyvää kilpailukykyä, kun taas varsinaisista kestävistä kilpailueduista puhuminen ei ainakaan vielä ole perusteltua.

Ennustelinjat ennallaan

Tecnotree ei ole antanut ohjeistusta koko vuodelle edelleen päällä olevaa pandemiatilannetta ja sen kehittymiseen liittyviä riskejä mukaillen. Yhtiön alkuvuosi oli mainio, eivätkä toimintaedellytykset ole viimeaikaisten pienten uutisvirtojen perusteella ainakaan heikentyneet. Näin ollen emme ole tehneet marginaalista hienosäätöä suurempia muutoksia lyhyen tai pidemmän aikavälin ennusteisiimme. Tänä vuonna odotamme Tecnotreen liikevaihdon kasvavan 19 % 63 MEUR:oon. Keskeisimpinä kasvuajureina pidämme aikaisemmin voitettujen kauppojen tuloutumisia sekä omien teknologisten kyvykkyyksien seurauksena etenevää uutta myyntiä. Liikevoiton odotamme puolestaan kohoavan 25 MEUR:oon liikevaihdon kasvun, korkeiden bruttokatteiden sekä hyvän kulutehokkuuden ajamana. Toimialan pidemmän aikavälin kasvunäkymää, Tecnotreen omaa kilpailukykyä sekä päättyneen saneerausohjelman tuomia strategisia vapausasteita peilaten odotamme yhtiön pysyvän kiinni hyvässä kannattavassa kasvussa myös tulevina vuosina. Keskeisimmät riskit taas liittyvät tuttuun tapaan 1) operaattoreiden investointien ajoittumisiin, 2) kehittyvien markkinoiden epävakaisiin luonteisiin (mm. kassavirran kotiuttaminen), 3) asiakasportfolion ylätason rakenteeseen sekä 4) pääoman allokoinnissa onnistumiseen.

Tuotto-odotus kohonnut erinomaiseksi

Ennusteillamme Tecnotreen oikaistut P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 20x ja 15x vastaavien EV/EBIT-kertoimien ollessa 13x ja 10x. Vuoden päähän katsovat kertoimet ovat absoluuttisesti varsin matalia, eivätkä ne mielestämme oikealla tavalla huomioi yhtiön tämänhetkistä suorituskykyä ja pidemmän aikavälin potentiaalia. Maltillisesta hinnoittelusta kielivät myös DCF-mallimme indikoima arvo sekä lähivuosien tuloskasvuodotuksiimme suhteutettu 1,1x PEG-kerroin. Viimeisen kuukauden aikana osakkeen hinta on laskenut melko selvästi, mutta todellinen arvo ei näkemyksemme mukaan ole muuttunut. Tämän myötä näemme odottamastamme tuloskasvusta ja kertoimien nousuvarasta muodostuvan vuotuisen tuotto-odotuksen kohonneen erinomaiseksi.

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 52,8 62,6 71,8
- kasvu-% 12,3% 18,6% 14,6%
Liikevoitto (EBIT) 18,6 24,8 29,8
- EBIT-% 35,2% 39,6% 41,6%
EPS (oik.) 0,05 0,06 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 13,7 19,8 15,1
EV/EBITDA 9,8 12,3 9,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).