Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Tecnotree Q1: Huomisen rakentamista

Analyytikon kommentti 02.05.2022 6:06 Tecnotree
Yhtiö: Tecnotree
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 1.10 EUR
Kurssi: 0.92 EUR
Kurssi hetkellä: 2.5.2022 - 5:51 Analyysi päivitetty: 2.5.2022

Tecnotree julkaisi perjantaina Q1-raporttinsa. Pitkän aikavälin kasvun, kilpailukyvyn ja täten arvonluonnin varmistamiseksi tehtävät investoinnit ovat strategisesti oikeita liikkeitä lyhyellä aikavälillä osumia ottavasta kannattavuudesta huolimatta. Osake ei ole kallis, mitä mukaillen toistamme osta-suosituksemme. Tarkistamme tavoitehintamme tekemiämme ennustemuutoksia linjaillen 1,10 euroon (aik. 1,50 euroa).

Investointikausi

Tecnotreen liikevaihto kasvoi Q1:llä 19 % 13,3 MEUR:oon, mikä oli liki tismalleen ennakoimamme myyntikertymän tasalla. Ensimmäisellä kvartaalilla kasvu oli oivaa strategisesti tärkeällä ja omiin ydinosaamisalueisiin hyvin sopivalla MEA & APAC -alueella. Dynamiikaltaan (ml. omat strategiset prioriteetit) erilaisessa Euroopan ja Amerikan markkinasta kotiutettu liikevaihto sen sijaan laski merkittävästi. Q1:llä yhtiö teki 2,0 MEUR:n operatiivisen tuloksen, mikä jäi reippaasti 3,8 MEUR:n kohdalle asetetusta ennusteestamme. Odotuksiamme huomattavasti korkeampi kustannustaso selittyy käsityksemme mukaan niin toteutetuilla investoinneilla kuin yleisesti nousseilla toimintakustannuksillakin. Pidemmän aikavälin kasvun ja arvonluonnin turvaamiseksi tehdyt etupainotteiset panostukset (mm. tuotekehitysresurssien lisääminen teknologisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi) ovat luonnollisestikin sekä oikeita että välttämättömiä toimenpiteitä, vaikka niillä lyhyen aikavälin kannattavuutta painavia vaikutuksia onkin. Uudet tilaukset pysyivät jälleen kelvollisen kokoisina ja kvartaalin lopun tilauskanta asettui nykymuotoiselle Tecnotreelle ennätyskorkealle 64 MEUR:n tasolle. Isoa kuvaa ajatellen runsas tilauskanta on mainio asia, sillä se antaa hyviä indikaatioita omiin teknisiin kyvykkyyksiin ja ratkaisuosaamiseen liittyen.

Kasvupanostuksille painoarvoa

Globaaleihin toimitusketjuihin ja komponenttien allokaatiotilanteeseen sekä edelleen vaikuttavaan pandemiatilanteeseen ja sen mahdollisiin haittoihin vedoten Tecnotree ei antanut ohjeistusta koko vuodelle 2022. Olemme Q1-raportin sisällön ja johdon tarkempien kommenttien perusteella pitäneet kasvuennusteemme likimain muuttumattomina, mutta vastaavasti tarkentaneet kulupuolen odotuksiamme. Odotamme nyt Tecnotreen liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 19 % 76 MEUR:oon aikaisemmin voitettujen kauppojen ansaintalogiikan mukaisen tuloutumisen sekä omien teknologisten vahvuuksien ajamana hyvin kehittyvän uuden myynnin myötä. Operatiivisen tuloksen ennakoimme puolestaan asettuvan 24 MEUR:oon tehtyjen investointipanostusten rasittaessa lyhyellä aikavälillä liikevaihdon kasvun tuomia hyötyjä ja liiketoimintamallin alla olevaa skaalautuvuutta. Vuosina 2023-2024 arvioimme Tecnotreen pysyvän kiinni hyvässä kasvussa ja arvoa luovassa kasvussa (RONIC > WACC) toimialalla vaikuttavia ajureita, omia investointeja ja toimintamallin perustehokkuutta heijastellen.

Hinta ei ole ihmeellinen

Ennusteillamme Tecnotreen oikaistut P/E-luvut vuosille 2022 ja 2023 ovat 15x ja 11x, kun taas vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 11x ja 8x. Nämä tasot ovat absoluuttisesti varsin matalia, eivätkä ne mielestämme ole täysin linjassa yhtiön alla olevan suorituskyvyn tai pidemmän aikavälin potentiaalin kanssa. Houkuttelevasta arvostuksesta kielii myös DCF-mallimme sekä lähivuosien tuloskasvuodotuksiimme ja arvioimaamme pääoman tuottokykyyn suhteutettu matala 0,9x PEG-kerroin. Pidämme tuleville vuosille odottamastamme tuloskasvusta sekä kertoimien nousuvarasta muodostuvaa vuotuista tuotto-odotusta selvästi oman pääoman tuottovaadetta korkeampana.

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 64,2 76,3 89,3
- kasvu-% 21,6% 18,8% 17,0%
Liikevoitto (EBIT) 23,7 24,3 32,5
- EBIT-% 36,9% 31,9% 36,4%
EPS (oik.) 0,06 0,06 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 25,1 15,4 11,4
EV/EBITDA 17,5 9,8 7,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa kaikki teleoperaattoreiden keskeiset liiketoiminnan hallintajärjestelmät ja niiden elinkaarten vaiheet.