Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Tecnotree
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 0.68 EUR
Kurssi: 0.71 EUR
Kurssi hetkellä: 26.4.2021 - 5:20

Tecnotree julkaisee Q1-raporttinsa torstaina. Odotamme yhtiön alkuvuoden sujuneen hyvissä merkeissä ja sekä liikevaihdon että oikaistun liikevoiton asettuneen vertailukautta korkeammalle. Tecnotree ei ole antanut kuluvalle vuodelle ohjeistusta, emmekä usko tässä linjassa tapahtuvan vielä muutoksia. Raportissa kovien lukujen rinnalla keskitymme etenkin saatujen tilausten kehittymiseen ja tilauskannan mahdolliseen rakenteeseen. Tecnotreen arvostus (2021e: P/E 13x ja EV/EBIT 9x) on alla olevaan kasvu- ja kannattavuusprofiiliin peilattuna edelleen hyvin maltillinen. Tätä mukaillen emme tee muutoksia näkemykseemme ennen Q1-raporttia. Vastikään julkaisemamme laaja raportti yhtiöstä on luettavissa täältä.

Odotamme Tecnotreen Q1-liikevaihdon kasvaneen 6 % 10,4 MEUR:oon. Liikevaihdon kasvun arvioimme olleen vuoden lopussa hyvällä tasolla olleen tilauskannan, tästä massasta ansaintalogiikan mukaisesti tapahtuneiden toimitusten sekä näkemyksemme mukaan suotuisasti edenneen lisenssimyynnin ajamaa. Edellisten kvartaalien tapaan odotamme yhtiön liiketoiminnan rakenteen jatkaneen parantumistaan. Käytännössä tämä tarkoittaa vanhemman sukupolven ratkaisuihin liittyvien ylläpitotuottojen kutistumista ja uusien pilvipohjaisten ratkaisuiden reipasta kasvua. Arviomme mukaan jatkuvat tulovirrat kattavat Tecnotreen liiketoiminnasta hieman yli 50 %, mikä osaltaan pienentää kasvuennusteisiimme liittyvää epävarmuutta.  

Tecnotreen oikaistun liikevoiton odotamme kasvaneen Q1:llä 17 % 2,7 MEUR:oon liikevaihdon kasvun ja toimintamallin skaalautuvuuden myötä. Arvioimme yhtiön jatkaneen Q1:llä sekä omia resursseja että kilpailukykyä vahvistaneiden investointien toteuttamista. Näillä on voinut olla kannattavuutta painaneita vaikutuksia, mutta toisaalta yhtiö on samaan aikaan hyötynyt ainakin väliaikaisesti pudonneesta kiinteästä kulutasosta (mm. matkustuskulujen puuttuminen). Rahoituskulujen ja verojen odotamme pysytelleen normaaleilla tasoillaan, joskin muistutamme, että Tecnotreen maantieteellisestä asemoitumisesta johtuen ei-kassavirtavaikutteisiin valuuttakurssieroihin ja lähdeverorasitteisiin liittyy aina tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Oikaistun nettotuloksen odotamme puolestaan kohonneen vertailukauden 1,7 MEUR:sta 1,9 MEUR:oon. Tämä vastaa 0,01 euron osakekohtaista tulosta.

Edelleen akuuttiin pandemiatilanteeseen ja sen kehittymiseen sidonnaisiin riskeihin vedoten Tecnotree ei ole antanut kuluvalle vuodelle ohjeistusta, emmekä odota tähän muutosta Q1-raportin yhteydessä. Tecnotree on operatiivisesti erittäin hyvässä kunnossa ja yhtiöllä on todistetusti teknologista kilpailukykyä. Myöskään operaattoreiden etenevien toimintamallimurrosten ja BSS-ratkaisuiden pilvitransformaation ohjaamaa kysyntänäkymää ei voida moittia, vaikka lyhyellä aikavälillä operaattoreiden investoinneissa syklisiä mausteita onkin. Tätä taustaa vasten pidämme yhtiön lähivuosien tuloskasvupotentiaalia oikein hyvänä, kunhan vain kasvun ja kilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta tärkeissä investoinneissa onnistutaan.

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 52,8 58,0 62,7
- kasvu-% 12,3% 9,8% 8,1%
Liikevoitto (EBIT) 18,6 21,1 24,4
- EBIT-% 35,2% 36,4% 39,0%
EPS (oik.) 0,05 0,05 0,06
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 13,7 13,1 11,3
EV/EBITDA 9,8 8,3 6,6
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).