Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Tecnotree
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 0.80 EUR
Kurssi: 0.69 EUR
Kurssi hetkellä: 5.8.2022 - 7:51 Analyysi päivitetty: 5.8.2022

Tecnotreen Q2-luvut jäivät odotuksistamme niin liikevaihdon kuin tuloksenkin osalta. Yhtiö antoi ensimmäistä kertaa pitkään aikaan myös ohjeistuksen, joka oli kuitenkin ennusteisiimme nähden varovainen. Raportissa huomiota herätti jälleen myyntisaamisten voimakas kasvu, joka on mielestämme jo yhtiön riskiprofiilia kohottava tekijä. Olemme tehneet raportin pohjilta merkittäviä leikkauksia lähivuosien liikevaihto- ja tulosennusteisiimme. Huolimatta nousseesta riskiprofiilista osakkeen arvostus on mielestämme maltillinen (2023e P/E 12x ja EV/EBIT 8x). Laskemme Tecnotreen tavoitehinnan 0,80 euroon (aik. 1,10) ja suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta).

Q2-luvut jäivät odotuksistamme, tilauskanta jatkoi vahvaa kasvuaan

Tecnotreen Q2-liikevaihto kasvoi 9,5 % 18,3 MEUR:oon alittaen 19,8 MEUR:n ennusteemme. Kasvua toivat tavara- ja palvelutoimitukset (+19 %), kun taas ylläpitotuotot (-7 %) laskivat vertailukaudesta. Kasvua rajoitti arviomme mukaan osittain vajaat resurssit ohjelmistojen toimituksissa sekä valuuttakurssien vaikutukset. Odotuksiamme matalammaksi jäänyt liikevaihto näkyi myös liikevoitossa, joka oli 5,1 MEUR alittaen 7,2 MEUR:n ennusteemme. Kannattavuuteen painetta aiheutti myös muuan muassa yhtiön lisäinvestoinnit omaan toimituskykyyn sekä kustannusinflaatio yleisesti. Tilauskanta kasvoi jälleen vahvasti ja oli 72,8 MEUR (Q2’21: 55,0 MEUR) Q2:n lopussa, mikä kertoo hyvästä kysyntätilanteesta Tecnotreen ratkaisuille.

Myyntisaamiset jatkoivat kasvuaan ja raha virtasi väärään suuntaan

Selvästi positiivisesta tuloksesta huolimatta Tecnotreen liiketoiminnan rahavirta Q2:lla oli -0,9 MEUR ja rahavirta investointien jälkeen -2,1 MEUR. Rahavirtaa kuritti jälleen käyttöpääoman sitoutuminen ja erityisesti myynti- sekä muiden saamisten kasvu. Saamisten (Q2’22: 62,9 MEUR) voimakas kasvu on mielestämme nostanut yhtiön riskiprofiilia, vaikka yhtiö itse suhtautuu käyttöpääoman kasvuun välttämättömänä investointina voittaakseen uusia asiakkaita tarjoamalla pitkiä maksuaikoja. Yhtiön ratkaisujen ollessa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä pitäisi suurilla Tier1-luokan operaattoreilla olla kaikki kannustimet maksaa lopulta velvoitteensa yhtiölle. Suosittelemme kuitenkin sijoittajia seuraamaan saamisten kehitystä tarkasti, sillä heikossa skenaariossa näihin liittyy alaskirjausriski.

Kauan kaivattu ohjeistus oli sisällöltään odotuksiamme varovaisempi

Tecnotree antoi ensimmäistä kertaa moneen vuoteen ohjeistuksen, joka odottaa liikevaihdon olevan 5-10 % suurempi ja liikevoiton pienempi kuin vuonna 2021. Ohjeistus parantaa selvästi näkyvyyttä yhtiön lyhyen aikavälin liiketoiminnan kehitykseen. Sen sisältö oli kuitenkin pettymys etenkin kasvun osalta ottaen huomioon yhtiön vahva tilauskanta ja H1:n hyvä kasvu (+13,6 %). Ohjeistuksen, odotuksiamme heikompien Q2-lukujen, yleisesti haastavan markkinaympäristön sekä toimituskykyyn liittyvien haasteiden vuoksi olemmekin tehneet lähivuosien liikevaihto- sekä tulosennusteisiimme merkittäviä leikkauksia. Odotamme nyt yhtiön liikevaihdon kasvavan tänä vuonna noin 8 %  ja liikevoiton laskevan 17,4 MEUR:oon (2021: 23,7 MEUR). Tämä vastaisi noin 25 %:n liikevoittomarginaalia (2021: 37 %).

Kohonneesta riskiprofiilista huolimatta arvostus on mielestämme maltillinen

Laskeneilla ennusteillamme Tecnotreen vuosien 2022-2023 P/E-luvut ovat 16x ja 12x ja EV/EBIT-luvut 11x ja 8x. Mielestämme tasot ovat Tecnotreen pidemmän aikavälin kasvu- ja kannattavuusprofiiliin suhteutettuna varsin maltillisia. Myös DCF-mallimme kielii matalasta arvostuksesta. Samalla kuitenkin kassavirran kotiuttamiseen liittyvät riskit painavat hyväksyttävää arvostusta. Nousseesta riskiprofiilista huolimatta näemme kuitenkin osakkeen tuotto/riski-suhteen nykyarvostuksella riittävän houkuttelevana.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Roni Peuranheimo

Roni Peuranheimo

Analyytikko

Lisätiedot
Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 64,2 69,3 80,0
- kasvu-% 21,6% 8,0% 15,5%
Liikevoitto (EBIT) 23,7 17,4 23,0
- EBIT-% 36,9% 25,2% 28,8%
EPS (oik.) 0,06 0,04 0,06
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 25,1 16,0 11,8
EV/EBITDA 17,5 9,3 6,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).