Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Tecnotree
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 0.65 EUR
Kurssi: 0.54 EUR
Kurssi hetkellä: 24.10.2022 - 6:27 Analyysi päivitetty: 24.10.2022

Tecnotreen Q3-luvut ylittivät ennusteemme liikevaihdon ja alittivat tuloksen osalta. Huomion raportissa vei vahva kassavirta ja yhtiö onnistuikin neljänneksen aikana saamisten kotiuttamisessa hyvin. Kannattavuuteen kohdistuvat paineet ovat tällä hetkellä voimakkaita ja päädyimme raportin myötä tekemään maltillisia leikkauksia tulevien vuosien tulosennusteisiimme. Laskeneita ennusteita sekä saamisten kotiuttamisen myötä aavistuksen laskenutta riskiprofiilia heijastellen toistamme 0,65 euron tavoitehintamme sekä lisää-suosituksemme.

Hyvää kasvua ja kannattavuuspaineita

Tecnotreen Q3-liikevaihto kasvoi 9 % 19,9 MEUR:oon ylittäen lievästi 19,2 MEUR:n ennusteemme. Kasvua tuli edellisistä kvartaaleista poiketen ylläpitotuotoista (+28 %), joita on alkanut tuloutumaan onnistuneiden toimitusten jälkeen. Q3-liiketulos sen sijaan alitti lievästi ennusteemme ja oli 5,0 MEUR (ennuste 5,4 MEUR). Tämä vastasi noin 25 %:n liikevoittomarginaalia (Q3’21: 39 %). Painetta kannattavuuteen aiheutti jälleen yhtiön lisäinvestoinnit omaan toimituskykyyn, valuuttakurssien epäsuotuisa kehitys sekä kustannusinflaatio yleisesti. Tilauskanta kasvoi jälleen vahvasti ja oli Q3:n lopussa 76,1 MEUR (Q3’21: 58,6 MEUR). Jatkuvasti kasvava tilauskanta kertoo hyvästä kysyntätilanteesta, mutta myös siitä ettei yhtiöllä välttämättä ole tällä hetkellä toimituskykyä sen toimittamiseen.

Huomion raportissa vei vahva kassavirta

Tecnotree onnistui Q3:lla hyvin kassavirran kotiuttamisessa ja koholla olevissa saamisissa nähtiin jopa pientä laskua. Q3:n liiketoiminnan rahavirta oli 7,6 MEUR ja investointien jälkeen rahavirta oli 5,5 MEUR. Vahva kassavirta oli huojentavaa viime kvartaalien negatiivisen kehityksen jälkeen. Toisaalta yhtiö teki myös varauksia liittyen saamisiinsa, mikä viestii siitä, että osaan saamisista liittyy konkreettinen riski niiden kotiuttamisesta. Kokonaisuudessaan pidämme kvartaalin saamisten kehitystä kuitenkin positiivisena ja suurimpia huolia lieventävänä tekijänä. Huomautamme kuitenkin, että kassavirtaan voi liittyä huomattavaa heiluntaa kvartaalien välillä, eikä yhdestä hyvästä neljänneksestä pidä vetää johtopäätöstä, että kassavirtaprofiili olisi pysyvästi parantunut. Siten saamisten ja kassavirran kehitystä kannattaa jatkossakin seurata tarkalla silmällä.

Ohjeistus ei odota loppuvuodelta ihmeitä

Tecnotree toisti ohjeistuksensa, joka odottaa liikevaihdon kasvavan 5-10 % ja liikevoiton olevan pienempi edellisvuoteen nähden. Teimme raportin perusteella tarkennuksia ennusteisiimme, joissa tulevien vuosien liikevaihtoennusteemme nousivat noin 2 % ja tulosennusteemme laskivat noin 3-8 %. Kuluvan vuoden liikevaihtoennusteemme (+10 %) on ohjeistushaarukan ylälaidassa, mikä vaatii Q4:ltä vain noin 5 %:n liikevaihdon kasvua. Pidämmekin mahdollisena, että yhtiö vielä nostaa ohjeistustaan liikevaihdon osalta. Liikevoiton odotamme laskevan 15,5 MEUR:oon (2021: 23,7 MEUR), mikä tarkoittaisi 22 %:n liikevoittomarginaalia.

Arvostus on maltillinen lyhyen aikavälin kannattavuuspaineista huolimatta

Ennusteillamme Tecnotreen vuosien 2022-2023 P/E-luvut ovat 15x ja 13x ja EV/EBIT-luvut 10x ja 8x. Mielestämme tasot ovat Tecnotreen pidemmän aikavälin kasvu- ja kannattavuusprofiiliin suhteutettuna varsin maltillisia. Myös DCF-mallimme kielii matalasta arvostuksesta. Kassavirtojen kotiuttamiseen ja kestävään kannattavuustasoon liittyy kuitenkin edelleen epävarmuuksia, jotka kohottavat yhtiön riskiprofiilia. Tästä huolimatta näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen nykyarvostuksella riittävän houkuttelevana. 

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Roni Peuranheimo

Roni Peuranheimo

Analyytikko

Lisätiedot
Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 64,2 70,5 76,0
- kasvu-% 21,6% 9,8% 7,8%
Liikevoitto (EBIT) 23,7 15,5 17,0
- EBIT-% 36,9% 22,0% 22,4%
EPS (oik.) 0,06 0,04 0,04
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 25,1 15,3 12,9
EV/EBITDA 17,5 8,7 6,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa kaikki teleoperaattoreiden keskeiset liiketoiminnan hallintajärjestelmät ja niiden elinkaarten vaiheet.