Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Tecnotree
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 0.65 EUR
Kurssi: 0.48 EUR
Kurssi hetkellä: 18.10.2022 - 6:23 Analyysi päivitetty: 15.9.2022

Tecnotree julkaisee Q3-raporttinsa perjantaina klo 9.00. Odotamme yhtiöltä maltillista yksinumeroista kasvua ja tuloksen jäävän vertailukauden vahvalta tasolta, kun kannattavuuteen kohdistuu painetta monelta suunnalta. Raportissa kiinnostuksen kohteena ovat myyntisaamisten kehittyminen sekä tulevaisuuden näkymät ja kaikki toimintaympäristöön liittyvät kommentit. Toivomme saavamme lisää selkeyttä yhtiön kysyntänäkymään ja toimintakykyyn nykyisessä haastavassa markkinatilanteessa, jossa kustannusinflaatio ja voimakkaasti heiluvat valuuttakurssit aiheuttavat epävarmuutta.

Kasvuvauhti hidastuu alkuvuoden tasoilta

Odotamme Tecnotreen Q3-liikevaihdon kasvaneen reilu 5 % 19,2 MEUR:oon. Ennustamme siis kasvuvauhdin hidastuvan selvästi alkuvuoden tasoilta (H1’22: +13 %), mitä myös yhtiön ohjeistus liikevaihdon osalta indikoi. Arviomme mukaan yhtiön vahvalla tasolla oleva tilauskanta (Q2’22: 72,8 MEUR) mahdollistaisi voimakkaamman kasvun, mikäli yhtiön toimituskyky olisi optimaalisella tasolla. Yhtiö onkin viestinyt joutuvansa tekemään ylimääräisiä investointeja voidakseen toimittaa suurta tilauskantaansa. Liikevaihtoeristä kasvuajurina toimivat arvioimme mukaan lisenssien myyntiin sekä toimituksiin liittyvät tulovirrat. Ylläpito- ja hallintapalveluiden liikevaihdon odotamme jatkavan laskevalla uralla edellisten neljännesten tapaan.

Kannattavuuspaineet jatkuvat

Ennustamme Tecnotreen Q3-liikevoiton olleen 5,4 MEUR (Q3’21: 7,1 MEUR), mikä vastaisi noin 28 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia (Q3’21: 39 %). Yhtiön kannattavuuteen kohdistuu tällä hetkellä runsaasti paineita muun muassa valuuttojen voimakkaan heilumisen, kustannusinflaation sekä yhtiön tekemien investointien vuoksi. Osakekohtaisen tuloksen odotamme olleen 0,01 euroa (Q3’21: 0,02 euroa). Huomautamme, että valuuttakursseihin ja lähdeverorasitteiden ennustamiseen liittyy aina haasteita, mikä aiheuttaa epävarmuutta tulosennusteisiin. Tuloksen lisäksi huomion kohteena on jälleen kassavirran kehitys. Yhtiön viime vuosien vahva kasvu on sitonut merkittävän määrän käyttöpääomaa ja siten kassavirran kotiuttamiseen liittyvät riskit ovat jälleen nostaneet päätään. Käsityksemme mukaan tilanteen saamisten suhteen pitäisi alkaa helpottamaan seuraavan 12kk sisällä. Lähivuosina yhtiön sijoitustarinan kannalta keskeistä onkin seurata kassavirtaprofiilin tervehtymistä.

Emme odota muutoksia ohjeistukseen

Odotamme Tecnotreen toistavan Q2-raportin yhteydessä antamansa ohjeistuksen, joka odottaa liikevaihdon kasvavan 5-10 % ja liikevoiton pienenevän edellisvuodesta. Nykyiset ennusteemme odottavat liikevaihdon kasvavan noin 8 % ja liikevoiton laskevan 16,9 MEUR:oon (2021: 23,7 MEUR). Lyhyellä aikavälillä yhtiö kamppailee sisäisten sekä ulkoisten haasteiden kanssa turvatakseen omaa toimituskykyään sekä hallitakseen kustannusinflaatiota. Pidemmällä aikavälillä pidämme yhtiön näkymiä kuitenkin hyvinä, joita teleoperaattorien toimintamallimurrokset ja BSS-ratkaisujen pilvitransformaatio tukevat. Laajentuminen uusiin toimialavertikaaleihin uusilla transaktiopohjaisilla alustaratkaisuilla tarjoaa myös hyviä kasvumahdollisuuksia madaltaen samalla liiketoiminnan riskiprofiilia tulovirtojen hajaantumisen kautta. Nämä uudet ratkaisut ovat kuitenkin vielä hyvin alkutekijöissään, ja niistä syntyvien mahdollisuuksien realisoituminen vaatii yhtiöltä vielä näyttöjä sekä onnistumisia investoinneissaan.

 

 

 

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Roni Peuranheimo

Roni Peuranheimo

Analyytikko

Lisätiedot
Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 64,2 69,3 74,6
- kasvu-% 21,6% 8,0% 7,7%
Liikevoitto (EBIT) 23,7 16,9 18,3
- EBIT-% 36,9% 24,3% 24,5%
EPS (oik.) 0,06 0,04 0,05
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 25,1 11,9 10,6
EV/EBITDA 17,5 6,6 5,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa kaikki teleoperaattoreiden keskeiset liiketoiminnan hallintajärjestelmät ja niiden elinkaarten vaiheet.