Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotreelle uusi asiakas

Analyytikon kommentti 17.09.2021 6:25 Tecnotree
Yhtiö: Tecnotree
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.54 EUR
Kurssi: 1.36 EUR
Kurssi hetkellä: 17.9.2021 - 6:10 Analyysi päivitetty: 13.8.2021

Tecnotree tiedotti eilen voittaneensa uuden asiakkaan Lähi-idän alueelta. Saatu tilaus on kooltaan 5,4 MUSD:n suuruinen ja se sisältää Digital BSS -tuoteperheeseen kuuluvia laskutus- ja asiakkuudenhallintaratkaisuita. Teleoperaattorin näkökulmasta nämä ratkaisut ovat liiketoimintakriittisiä, sillä ne esimerkiksi lisäävät prosessitehokkuutta ja mahdollistavat paremman asiakaskokemuksen. Kehittyvällä alueilla teleoperaattoreiden asiakaskohtaiset liikevaihdot (ARPU) ovat tyypillisesti varsin matalia. Tämä korostaa erityisesti liiketoimintaprosessien tehokkuuksien rooleja asiakkaiden omissa arvonluonneissa.

Tecnotree ei tiedotteessaan avannut saadun tilauksen tulovirtojen ajallista jakautumista. Käytännössä Tecnotreen tulovirrat koostuvat aina kahdesta osasta: 1) järjestelmän kertaluontoisesta ja projektinomaisesta käyttöönotosta sekä 2) tähän liitännäisistä palvelutoimituksista (mm. ohjelmistolisenssin myynti). Myynnin tuloutumisen logiikka on puolestaan sellainen, että varsinainen lisenssimyynti näkyy liikevaihtorivillä nopeasti, kun taas integrointityö valuu liikevaihtoon arviomme mukaan noin 8-9 kuukauden kuluttua. Tätä dynamiikkaa heijastellen nyt saatu tilaus mitä todennäköisimmin tuo yhtiölle hyvää vähintäänkin tämän ja ensi vuoden ajalle. Vaikka saatu tilaus on luonnollisestikin positiivinen ja ratkaisuiden teknologisesta kilpailukyvystä kielivä uutinen, emme näe sen aiheuttavan akuutteja tarkistustarpeita tämän tai ensi vuoden ennusteisiimme. 

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 52,8 62,6 71,8
- kasvu-% 12,3% 18,6% 14,6%
Liikevoitto (EBIT) 18,6 24,8 30,1
- EBIT-% 35,2% 39,6% 41,9%
EPS (oik.) 0,05 0,06 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 13,7 23,6 17,9
EV/EBITDA 9,8 14,8 11,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).