Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Teleste
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 4.61 EUR
Kurssi hetkellä: 2.5.2022 - 7:59 Analyysi päivitetty: 10.2.2022

Teleste raportoi Q1-tuloksensa torstaina klo 8.30. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen maltillisesti, mutta tuloksen heikentyneen vertailukaudesta. Telesten tilauskanta oli tähän vuoteen lähdettäessä ennätystasolla, mutta komponenttipula luo epävarmuutta toimitusten suhteen. Teleste on ennakoinut näkymissään komponenttipulan ja komponenttien hintojen korotuksien vaikuttavan tuotantoon, liikevaihtoon ja oikaistuun liiketulokseen ennen kaikkea Q1:llä. Raportissa kiinnostavatkin erityisesti yhtiön arviot komponenttipulan kehityksestä lähitulevaisuudessa ja mikäli tilanteessa on näkyvissä minkäänlaisia helpottumisen merkkejä.

Ennätysvahva tilauskanta antaa hyvät lähtökohdat vuoteen, mutta komponenttipula luo epävarmuutta

Ennustamme Telesten Q1-liikevaihdon kasvaneen 5 % 38,7 MEUR:oon. Kasvua ennusteessamme tukee ennätyskorkea matkustajainformaatioratkaisuihin painottuva tilauskanta (Q4’21: 109 MEUR) sekä tilaajaverkkotuotteissa hajautetun arkkitehtuurin teknologiasyklin asteittainen käynnistyminen. Komponenttien heikko saatavuus toimii kuitenkin merkittävänä jarruna toimituksille ja Teleste ennakoi tilinpäätöksen yhteydessä komponenttipulan vaikuttavan erityisesti Q1:n kehitykseen. Siten alkuvuoden liikevaihtoennusteemme voi osoittautua liian optimistiseksi, ja Telesten ennakoima liikevaihdon kasvu painottua enemmän loppuvuoteen.

Komponenttipula aiheuttaa painetta kannattavuuteen

Kokonaisuudessaan kuluvan vuoden tuloskasvuodotuksemme on ladattu ennen kaikkea H2:lle, joten alkuvuoden osalta rima on vielä matalalla. Odotamme Telesten oikaistun Q1-liikevoiton olleen 0,8 MEUR (Q1’21: 1,5 MEUR), mikä vastaisi 2,0 %:n liikevoittomarginaalia (Q1’21: 4,0 %). Komponenttien ja materiaalien nousseet hinnat antavat painetta marginaaleihin, vaikka arvioimme Telesten onnistuneen jossain määrin viemään kohonneita kustannuksia myös asiakashintoihin. Lisäksi komponenttipulan aiheuttamat toimitusvaikeudet näkyvät muutenkin tuotannon tehokkuudessa, jota ei voida ajaa optimaalisella tasolla. Huomautamme, että vertailukauden raportoituun liikevoittoon vaikutti kertaluonteinen 3,2 MEUR:n vakuutuskorvaustuotto.

Tälle vuodelle tuloskasvua ennakoivat näkymät oletettavasti ennallaan

Odotamme Telesten toistavan tälle vuodelle liikevaihdon sekä oikaistun liiketuloksen kasvua ennakoivan ohjeistuksensa. Nykyiset ennusteemme odottavat Telesten liikevaihdon kasvavan tänä vuonna vajaa 7 % ja oikaistun liikevoiton olevan 6,8 MEUR (2021: 5,5 MEUR). Tässä kohtaa vuotta tuloskasvun kulmakertoimeen sisältyy vielä runsaasti epävarmuutta komponenttien saatavuushaasteista johtuen. Raportissa kiinnostuksen kohteena onkin yhtiön näkemykset komponenttipulan kehityksestä ja sen vaikutuksista lähitulevaisuudessa. Lisäksi raportissa kiinnostaa saatujen tilausten kehitys etenkin uusissa hajautetun verkkoarkkitehtuurin laitteissa.

 

 

Käy kauppaa. (Teleste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 144,0 153,4 164,1
- kasvu-% -0,7% 6,6% 7,0%
Liikevoitto (EBIT) 8,7 6,8 9,4
- EBIT-% 6,1% 4,4% 5,7%
EPS (oik.) 0,21 0,27 0,38
Osinko 0,14 0,16 0,18
P/E (oik.) 24,5 17,1 12,2
EV/EBITDA 6,7 6,8 5,6
Osinkotuotto-% 2,7% 3,5% 3,9%
Uusimmat ennusteet

Teleste Oyj on vuonna 1954 perustettu suomalainen teknologiakonserni, joka kehittää ja tarjoaa videoja laajakaistateknologioita sekä niihin liittyviä palveluita. Teleste toimii tietoliikenneoperaattorien kaapeliverkkojen verkkolaitteiden kehittäjänä, tuottajana ja myyjänä sekä palvelutoimittajana.