Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Teleste
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.50 EUR
Kurssi: 5.30 EUR
Kurssi hetkellä: 11.2.2021 - 9:01

Teleste raportoi aamulla isossa kuvassa pitkälti odotusten mukaisen Q4-tuloksen, vaikka liiketulos laski hieman odotuksiamme enemmän pehmeästä vertailukaudesta. Yhtiön näkymät ennakoivat odotetusti paranevaa kehitystä tänä vuonna ja tilaajaverkkotuotteissa pitkään odotettu teknologiasykli näyttäisi edelleen käynnistyvän vuoden loppupuolella. Näkymistä kuitenkin huokuu edelleen epävarmuutta syklin ajoituksen ja koronatilanteen suhteen, jota käännettä ennakoiva sijoittaja joutuu vielä sietämään.

Telesten Q4-liikevaihto laski 6 % 39,2 MEUR:oon, mikä ylitti 37,7 MEUR:n ennusteemme. Tuoteliiketoiminnan eli Video and Broadband Solutions (VBS) -segmentin saadut tilaukset laskivat 9 % 37,9 MEUR:oon. Tilauskanta (77,1 MEUR) kasvoi vertailukaudesta 5 % ja on hyvällä tasolla. Jatkuvien toimintojen liiketulos oli 1,3 MEUR (Q4’19: 1,8 MEUR) ja jäi hieman alle 1,6 MEUR:n ennusteemme. Telesten hallitus ehdottaa 0,12 euron osakekohtaista osinkoa, mikä ylitti lievästi edellisvuoden (0,10 EUR) tasolla olleen ennusteemme.

VBS-segmentin liikevaihto laski 6 % 33,9 MEUR:oon ja liikevoitto oli 0,8 MEUR (Q4’19: 1,3 MEUR). Tilaajaverkkotuotteissa teknologiamurros sekä koronatilanne varjostivat odotetusti loppuvuoden kehitystä, johon vastatakseen Teleste joutui jatkamaan kustannussäästöjä. Yhtiö arvioi kuitenkin säilyttäneensä vahvan markkina-asemansa Euroopassa, sillä tilaajaverkkotuotteiden kysynnän lasku on iskenyt alan kaikkiin toimijoihin. Videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa liikevaihto kasvoi Q4:llä ja hyvä tilauskanta tukee myös kuluvan vuoden kehitystä. Täällä Teleste onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan viime vuonna.

Palveluliiketoiminnan eli Network Service (NS) -segmentti ylsi vakaaseen suoritukseen koronasta huolimatta. Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 2 % 5,3 MEUR:oon ja liikevoitto oli 0,46 MEUR. Saksan toiminnoista irtaantumisen jälkeen segmentti yltää hyvään kannattavuuteen (Q4’20 EBIT: 8,6 %), mutta liiketoiminnan volyymit ovat merkittävästi aiempaa pienemmät. Teleste aikoo raportoida jatkossa konsernin liikevaihdon yhdessä erässä palveluliiketoiminnan pienen osuuden ja sen tuoteliiketoimintoja täydentävän tarjooman vuoksi.

Näkymissään Teleste ohjeistaa vuonna 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2020 tason (145 MEUR) ja liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta (2020: 5,1 MEUR). Liikevaihdon osalta arvio on sama niin tilaajaverkkotuotteissa kuin videovalvonta- ja informaatioratkaisujen osalta. Tilaajaverkkotuotteissa hajautetun arkkitehtuurin investointiprojekteja odotetaan käynnistyvän vuoden 2021 lopussa, mutta koronatilanne ja investointien jo moneen kertaan lykkääntynyt aikataulu pitävät epävarmuuden koholla. Videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa Teleste arvioi markkinan kääntyvän kasvuun vuoden 2021 loppupuolella, kun koronan nojalla lykättyjä hankkeita käynnistetään.

Ennusteemme odotti tälle vuodelle ennen Q4-raporttia 152 MEUR:n liikevaihtoa ja 8,4 MEUR:n liiketulosta. Näkymien valossa ennustamamme tulosparannuksen kulmakertoimeen liittyy vielä epävarmuutta.

Käy kauppaa. (Teleste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 143,4 152,3 166,1
- kasvu-% -39,1% 6,2% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,9 8,4 10,0
- EBIT-% 3,4% 5,5% 6,0%
EPS (oik.) 0,16 0,33 0,41
Osinko 0,10 0,10 0,15
P/E (oik.) 32,6 15,9 13,0
EV/EBITDA 10,3 7,5 6,7
Osinkotuotto-% 1,9% 1,9% 2,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Teleste Oyj on vuonna 1954 perustettu kansainvälinen teknologiakonserni, joka toimii tilaajaverkkolaitteiden kehittäjänä, tuottajana ja myyjänä sekä kaapeli- ja teleoperaattoreiden verkkojen palvelutoimittajana. Yhtiö tarjoaa tämän lisäksi videovalvontaan ja matkustajainformaatioon tarvittavia sovelluksia sekä ratkaisuja lähinnä julkisen sektorin asiakkaille ja raideliikenteeseen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Turussa ja kaikkiaan yhtiöllä on toimipisteitä 20 maassa.