Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Teleste
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.50 EUR
Kurssi: 5.10 EUR
Kurssi hetkellä: 9.2.2021 - 6:13

Teleste raportoi Q4-tuloksensa torstaina klo 8.30. Arvioimme koronatilanteen painaneen yhtiön liikevaihtoa, mutta tehostamistoimien ansiosta tuloksen heikentyneen vain hieman pehmeästä vertailukaudesta. Odotamme yhtiön ohjeistavan paranevaa tulosta tälle vuodelle, ja näkymistä haetaan erityisesti vahvistusta tilaajaverkkotuotteiden pitkään odotetun teknologiasyklin käynnistymiselle tänä vuonna. Syklin kääntyessä osakkeen arvostus (2021e-2022e P/E 15x-12x) on edelleen kohtuullinen.

Ennustamme Telesten Q4-liikevaihdon laskeneen 9 % 37,7 MEUR:oon. Tilaajaverkkotuotteissa kysyntänäkymä on ollut koko vuoden vaisu kaapelioperaattorien viivästyttäessä verkkopäivityksiään niin koronan kuin käynnissä olevan hajautetun arkkitehtuurin teknologiamurroksen vuoksi. Videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa tilauskanta on ollut hyvällä tasolla, mutta korona on saattanut viivästyttää loppuvuoden toimituksia. Teleste arvioi Q3-raportissa, että VBS-segmentin tilauskannasta (Q3’20: 73,1 MEUR) noin 22,2 MEUR ajoittuu loppuvuodelle. Odotamme kokonaisuudessaan VBS-segmentin liikevaihdon laskeneen 10 % ja olleen 32,5 MEUR. Palveluliiketoiminnassa ennustamme liikevaihdon pysyneen edellisneljänneksen tasolla 5,1 MEUR:ssa, mikä vastaa 5 %:n laskua vertailukaudesta.

Ennustamme Telesten jatkuvien toimintojen Q4-liikevoiton heikentyneen hieman ja olleen 1,6 MEUR (Q4’19: 1,8 MEUR). VBS-segmentissä odotamme Q3:n tavoin koronan vuoksi tehtyjen tehostamistoimien paikanneen liikevaihdon laskua ja liiketuloksen pysyneen pehmeän vertailukauden tasolla 1,3 MEUR:ssa. Palveluliiketoiminnan tuloksen odotamme laskeneen vahvasta vertailukaudesta ja olleen 0,3 MEUR (Q4’19: 0,5 MEUR). Teleste sai Saksan palveluliiketoiminnasta irtaantumisen virallisesti päätökseen marraskuun alussa, ja tähän liittyvät alaskirjaukset näkyivät jo Q3-tuloksessa. Q4:llä voi näkyä vielä joitakin kuluja liittyen Saksaan, mutta onnistuneen irtaantumisen myötä katseet voidaan pitää jatkuvien toimintojen luvuissa. Odotamme Telesten osinkoehdotuksen olevan edellisvuoden tasolla 0,10 eurossa, mikä tarkoittaisi noin 2 %:n osinkotuottoa.

Q4-raportissa huomio kiinnittyy jälleen kerran Telesten näkymiin ja erityisesti siihen, onko näkyvyys tilaajaverkkotuotteiden teknologiasyklin käynnistymiseen parantunut. Vuosien odotuksen jälkeen hajautetun arkkitehtuurin investointien pitäisi vihdoin käynnistyä tämän vuoden aikana, mutta syklin käänteen ajoitukseen liittyy edelleen epävarmuutta. Teleste on arvioinut lisäksi videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa markkinan piristyvän tänä vuonna ilman koronatilanteen olennaista heikentymistä. Ennusteemme odottaa Telesten liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 6 % ja liikevoiton nousevan 8,4 MEUR:oon. Tämä tulostaso arviomme mukaan vaatii hajautetun arkkitehtuurin investointien käynnistymistä toisella vuosipuoliskolla, mutta on vielä kaukana Telesten tulospotentiaalista (EBIT >10 MEUR).

Käy kauppaa. (Teleste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 143,4 152,3 166,1
- kasvu-% -39,1% 6,2% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,9 8,4 10,0
- EBIT-% 3,4% 5,5% 6,0%
EPS (oik.) 0,16 0,33 0,41
Osinko 0,10 0,10 0,15
P/E (oik.) 31,4 15,3 12,5
EV/EBITDA 10,0 7,3 6,5
Osinkotuotto-% 2,0% 2,0% 2,9%
Uusimmat ennusteet

Teleste Oyj on vuonna 1954 perustettu kansainvälinen teknologiakonserni, joka toimii tilaajaverkkolaitteiden kehittäjänä, tuottajana ja myyjänä sekä kaapeli- ja teleoperaattoreiden verkkojen palvelutoimittajana. Yhtiö tarjoaa tämän lisäksi videovalvontaan ja matkustajainformaatioon tarvittavia sovelluksia sekä ratkaisuja lähinnä julkisen sektorin asiakkaille ja raideliikenteeseen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Turussa ja kaikkiaan yhtiöllä on toimipisteitä 20 maassa.