Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Teleste
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.20 EUR
Kurssi: 3.81 EURKurssi hetkellä: 18.5.2020 - 8:05

Nostamme Telesten suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehinnan 4,2 euroon (aik. 3,5 EUR). Telesten Q1-tulos jäi odotuksista ja tulevina neljänneksinä koronavirus moukaroi yhtiön liiketoimintoja, mistä arvioimme yhtiön kuitenkin selviävän suoristettavissa olevilla lommoilla vahvan tilauskannan turvin. Telesten päätös irtaantua Saksan tappiollisesta palveluliiketoiminnasta poistaa yhden epävarmuustekijän lähivuosien tuloskehityksen suhteen ja terävöittää yhtiön profiilia teknologiayhtiönä. Suosituksemme taustalla on odotus hajautetun verkkoarkkitehtuurin syklin käynnistymisestä viimein ensi vuonna, mikä päättäisi vuosia jatkuneen laskun Telesten tilaajaverkkotuotteiden markkinalla. Tätä näkemystä tukee kaapelioperaattoreiden kasvanut paine investoida niiden kapasiteettiin. Vielä on epävarmaa, miten hyvän aseman Teleste saa uudessa teknologiassa, mutta syklin käännettä ennakoiva sijoittaja rohkenee nykyisellä arvostuksella jo aloittaa varovaiset ostot.

Q1-tulos jäi odotuksista, taseen pitäisi kestää koronan iskut loppuvuodesta

Telesten Q1-tulos jäi alle ennusteemme pääosin palveluliiketoiminnan heikkouden takia. VBS-segmentissä tilaajaverkkotuotteissa tuleva teknologiamurros heijastui perinteisten HFC-tuotteiden kysynnän laskuna, mitä videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kasvu paikkasi. Koronavirus pitää epävarmuuden koholla loppuvuoden osalta ja Teleste on käynnistänyt tätä heijastellen toimenpiteitä kustannussäästöjen saavuttamiseksi sekä toimituskyvyn ja likviditeetin turvaamiseksi. Nykyisellä näkymällä yhtiön taseen (omavaraisuus 47 %, gearing 40 %) pitäisi kestää koronan iskut ja juuri uusittu 20 MEUR:n luottolimiitti takaa likviditeetin yhtiön nykyisen kassan (Q1’20: 6,1 MEUR) päälle. Siten katseet voidaan jo varovaisesti siirtää ensi vuoteen, jolloin yhtiön tärkeimmän tulosajurin eli hajautetun verkkoarkkitehtuurin investointien pitäisi vihdoin käynnistyä vuosien odotuksen jälkeen.

Saksan palveluliiketoiminnasta irtaantuminen on tervetullut strateginen valinta

Q1-tulosta merkittävämpi uutinen oli yhtiön ilmoitus irtaantua Saksan palveluliiketoiminnasta (2019: 74 % NS-segmentin liikevaihdosta), mitä pidämme erittäin järkevänä strategisena liikkeenä. Palveluliiketoiminnassa Telesten tavoitteena on Saksasta irtautumisen jälkeen keskittyä olemassa olevissa maissa korkeamman lisäarvon palveluihin ja tehostaa operatiivista tehokkuutta. Q1:llä jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 5,4 MEUR ja kannattavuus (EBIT-% 4 %) kohtuullisen hyvällä tasolla, mikä heijastelee ongelmien kohdistumista Saksaan, joka teki Q1:llä 2,6 MEUR:n tappion. Tappioiden vuoksi arvioimme Saksan liiketoiminnoista saatavan kauppahinnan jäävän parhaimmillaankin matalaksi. Irtautumisen myötä kuitenkin yhtiön kannattavuus paranee, profiili terävöityy ja liiketoiminnan fokus paranee alueille, joissa Telestellä on kilpailuetua.

Tuotto/riski-suhde alkaa varovaisesti houkutella lähivuosien tulospotentiaalin valossa

Saksan palveluliiketoiminnasta irtaantumisen myötä yksi Telesten tulosta ja sitä kautta osakkeen arvostusta rasittanut riippakivi putoaa pois. Siten lähivuosien pitkälti ennallaan säilyneet tulosennusteemme ovat aiempaa tukevammalla pohjalla ja niihin peilattuna arvostus (2021e-2022e P/E 12x-10x) näyttää jo maltilliselta. Tulosnäkymään liittyy kuitenkin yhä riskejä, sillä koronaviruksen lisäksi näkyvyys verkkolaitteiden markkinakäänteeseen ja Telesten onnistumiseen uudessa teknologiasukupolvessa on yhä rajallinen. Näitä riskejä on kuitenkin jo mielestämme selvästi hinnoiteltu Telesten osakkeeseen, joka on ollut paineessa (YTD: -29 %, 3v: -55 %) viime vuosien tulospettymysten jäljiltä. Osakekurssin mukana laskeneiden odotusten valossa kohtalainenkin suoritus lähivuosina riittää perustelemaan nykyisen kurssitason. Hyvässä skenaariossa hajautetusta verkkoarkkitehtuurista sekä USA:n laajentumista voi muodostua ennusteitamme vahvempi tulosajuri, jolloin osakkeessa olisi selvää nousuvaraa.

Käy kauppaa. (Teleste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

CEO, analyytikko

Lisätiedot

Teleste Oyj on kansainvälinen teknologiakonserni, joka kehittää ja tarjoaa video- ja laajakaistateknologioita sekä niihin liittyviä palveluita. Liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Video and Broadband Solutions ja Network Services. Video and Broadband Solutions keskittyy tilaajaverkkojen ja videovalvonta- ja informaatiosovellusten tuoteratkaisuihin, kun taas Network Services tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita tilaajaverkkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Teleste on perustettu vuonna 1954 nimellä Sähköteknillinen tehdas Teleste.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 235,5 143,8 154,3
- kasvu-% -5,9% -38,9% 7,3%
Liikevoitto (EBIT) 0,8 -1,9 8,1
- EBIT-% 0,3% -1,3% 5,2%
EPS (oik.) 0,31 0,20 0,32
Osinko 0,00 0,00 0,10
P/E (oik.) 17,3 18,9 11,9
EV/EBITDA 11,8 19,4 5,6
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 2,6%
Uusimmat ennusteet