Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Teleste
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.00 EUR
Kurssi: 5.16 EUR
Kurssi hetkellä: 27.9.2021 - 5:50

Telesten kanadalainen kilpailija Vecima raportoi viime torstaina kesäkuun loppuun päättyneen tilikauden tuloksensa. Veciman liikevaihto kasvoi koko tilikaudella 31 % noin 98 MUSD:iin ja oikaistu käyttökate oli noin 9,7 MUSD.

Telesten kannalta kiinnostavaa on se, että Veciman kasvusta merkittävä osa tuli sen hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotteista, mikä kertoo operaattoreiden käynnistelevän investointeja tähän uuteen teknologiaan. Hajautetun arkkitehtuurin tuotteiden kasvu kiihtyi erityisesti tilikauden viimeisellä neljänneksellä, missä nähtiin noin 31 %:n kasvu edelliseen neljännekseen nähden. Veciman kasvulukuja tukivat myös vuoden 2020 kesällä Nokialta ostetut kaapelioperaattorien verkkolaiteliiketoiminnot, joiden osuus koko tilikauden liikevaihdosta oli noin 15,5 MUSD.

Näkymissään Veciman kommentoi käynnissä olevan tilikauden kehitystä hyvin optimistisesti. Yhtiö odottaa vahvaa orgaanista kasvua hajautetun arkkitehtuurin tuoteportfolioltaan, kun yhä useampi operaattori on aloittamassa teknologian käyttöönotot isossa mittakaavassa. Vecima arvioi tämän investointiaallon tukevan yhtiön liikevaihdon kehitystä useampia vuosia.

Veciman optimistiset kommentit vahvistavat näkemystämme siitä, että Telesten markkinoilla vuosia odotettu teknologiasykli on vihdoin käynnistymässä toden teolla. Telesten tulevien vuosien tuloskasvuvauhti on pitkälti kiinni yhtiön onnistumisesta tässä teknologiasyklissä, johon näkyvyys on yhä rajallinen. Samalla globaali komponenttipula varjostaa lyhyen aikavälin tuloskehitystä, mutta nykyarvostuksella osakkeen tuotto/riski-suhde puoltaa syklin taitteen ennakointia. Telestestä viime viikolla julkaistu laaja analyysiraportti on luettavissa täältä.

Käy kauppaa. (Teleste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 145,0 151,3 164,9
- kasvu-% -38,4% 4,3% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,5 9,6 10,1
- EBIT-% 3,1% 6,4% 6,1%
EPS (oik.) 0,16 0,22 0,41
Osinko 0,12 0,15 0,20
P/E (oik.) 28,8 22,9 12,6
EV/EBITDA 7,9 6,3 5,8
Osinkotuotto-% 2,7% 2,9% 3,9%
Uusimmat ennusteet

Teleste Oyj on vuonna 1954 perustettu kansainvälinen teknologiakonserni, joka toimii tilaajaverkkolaitteiden kehittäjänä, tuottajana ja myyjänä sekä kaapeli- ja teleoperaattoreiden verkkojen palvelutoimittajana. Yhtiö tarjoaa tämän lisäksi videovalvontaan ja matkustajainformaatioon tarvittavia sovelluksia sekä ratkaisuja lähinnä julkisen sektorin asiakkaille ja raideliikenteeseen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Turussa ja kaikkiaan yhtiöllä on toimipisteitä 20 maassa.