Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Terveystalo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 11.48 EUR
Kurssi hetkellä: 8.6.2021 - 8:59

Terveystalo kertoi aamulla tehneensä sopimukset 72,14 %:n osuuden ostosta Ruotsiin listatun Feelgoodin osakkeista ja äänistä. Yhtiö on samalla tehnyt käteisostotarjouksen loppujen osakkeiden hankinnasta. Arvioimme kaupan tähän mennessä kerrottujen tietojen perusteella omistaja-arvoa luovaksi sen maltillisten arvostuskertoimien sekä yhtiön kasvupotentiaalin vahvistumisen myötä. Terveystalo järjestää verkkolähetyksen ja puhelinkonferenssin aiheesta tänään klo 11.00 Suomen aikaa.

Feelgood on yksi Ruotsin johtavista terveydenhuollon yrityksistä. Feelgood työllistää noin 700 työntekijää, jotka palvelevat asiakkaita sekä digitaalisesti että fyysisesti 120 toimipaikassa Ruotsissa. Feelgood tarjoaa työterveyshuollon, johtamisen kehittämisen ja päihteiden väärinkäytön ehkäisemisen palveluja sekä digitaalisia yksityisen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluja Feelgood Plus -palvelun kautta. Feelgood palvelee noin 8 300 yritysasiakasta, joilla puolestaan on yhteensä noin 825 000 työntekijää. Vuonna 2020 Feelgoodin liikevaihto oli 71,89 MEUR.

Yhdistyminen Feelgoodin kanssa on ensimmäinen askel Terveystalon laajentumisessa ja kasvussa Suomen ulkopuolella. Yhtiön tavoitteena on kasvaa työterveydessä Ruotsin markkinoilla sekä orgaanisesti että lisäyritysostoin. Yhdistyminen luo uusia kasvumahdollisuuksia sekä mahdollisuuden skaalata Terveystalon digitaalisia kyvykkyyksiä myös Suomen ulkopuolella. Kokonaisuudessaan Ruotsin terveydenhuoltomarkkinoiden arvioidaan olevan suuruudeltaan noin 30 miljardia euroa, josta yksityisesti tuotetun osuuden arvioidaan olevan noin 20 %. (vrt. Suomi 15 mrd. euroa ja yksityinen osuus n. 25 %) Historiallisesti Ruotsin terveydenhuoltomarkkinat ovat kasvaneet nopeammin kuin Suomen markkinat, ja Ruotsin markkinoilla yksityisen palvelutuotannon rooli julkisesti rahoitetuilla markkinoilla on suurempi kuin Suomessa, mikä luo hyvät kasvumahdollisuudet. Lisäksi Ruotsin työterveyshuollon markkinarakenne poikkeaa Suomesta, ja siellä näyttäisi yhtiön mukaan olevan tilaa kehittää käytäntöjä sekä yrityksille tarjottavia työkaluja ja palveluja.

Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 60 MEUR (100 % osakkeista). Feelgoodin raportoitu nettovelka Q1 2021 (sis. IFRS 16) oli 11,93 MEUR. Vuonna 2019 (pre-Covid) yhtiön raportoitu käyttökate oli 8,49 MEUR ja liikevoitto 3,71 MEUR. Vuoden 2019 kertoimilla laskemalla kaupan EV/EBITDA-kerroin on 8,5x (vrt. Terveystalon 2021e EV/EBITDA n. 10x). Kustannussynergioita yhdistymisestä arvioidaan syntyvän esim. pörssistä poistumisen, hankintojen, parhaiden käytäntöjen jakamisen ja toiminnan harmonisoinnin kautta ja niiden arvioidaan olevan noin 1,21 MEUR. Pelkästään kustannussynergiat huomioimalla kaupan EV/EBITDA-kerroin laskee 7,5x:ään.

Lisäksi Terveystalo on tunnistanut mahdollisuuksia lisäarvon luomiselle strategisten ja liikevaihdon kasvuun liittyvien synergioiden kautta pidemmällä aikavälillä. Terveystalo tuo yhtiön mukaan lisäarvoa Feelgoodin asiakkaille työterveyden toimialan johtavilla kyvykkyyksillä, tekoälypohjaisilla digitaalisilla työkaluilla, sekä älykkäällä palvelualustalla, kun taas Feelgood täydentää Terveystalon palvelutarjontaa, tuo vahvaa osaamista ja työkaluja ennaltaehkäisevään hoitoon ja lisää mittakaavaa sen toimintoihin. Terveystalon osaamista hoitoketjujen monikanavaisessa tuotannossa eli fyysisten ja digitaalisten palvelukanavien yhdistämisessä optimaalisella tavalla voidaan hyödyntää asiakaskokemuksen ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi.

Ostotarjous rahoitetaan kokonaisuudessaan Terveystalo-konsernissa saatavilla olevien käteisvarojen ja OP Yrityspankki Oyj:n tarjoaman velkarahoituksen kautta. Terveystalo on tähän mennessä saanut peruuttamattomat ja ehdottomat sitoumukset hyväksyä ostotarjous, jotka koskevat 6,09 prosenttia kaikista Feelgoodin osakkeista ja äänistä ja jotka yhdessä Terveystalo Healthcaren omistamien osakkeiden kanssa siten vastaavat 78,23 % kaikista Feelgoodin osakkeista ja äänistä. Ostotarjouksen preemio on 43 % verrattuna Feelgoodin osakkeiden 3,98 Ruotsin kruunun (noin 0,395 euron) päätöskurssiin Nasdaq Stockholmissa 7.6.2021. Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole ehdollinen minkään ehtojen täyttymiselle. Ostotarjous on saanut myös Feelgoodin hallituksen suosituksen. 

Käy kauppaa. (Terveystalo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 986,4 1 067,0 1 109,7
- kasvu-% -4,3% 8,2% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 67,2 105,2 109,3
- EBIT-% 6,8% 9,9% 9,9%
EPS (oik.) 0,39 0,59 0,61
Osinko 0,26 0,30 0,32
P/E (oik.) 25,8 19,5 18,7
EV/EBITDA 11,2 10,0 9,6
Osinkotuotto-% 2,6% 2,6% 2,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Terveystalo on vuonna 2001 perustettu suomalainen terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut.