Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Terveystalo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 11.80 EUR
Kurssi hetkellä: 11.2.2022 - 7:25 Analyysi päivitetty: 28.1.2022

Terveystalon Q4:n myynti ylitti odotuksemme ja tulos kehittyi odotustemme mukaisesti. Teimme lieviä nostoja ennusteisiimme ja isossa kuvassa yhtiö etenee edelleen vakuuttavasti eri rintamilla. Yhtiön viimeisen kuuden kvartaalin ennätyksellinen tuloskehitys on edelleen osin hautautuneena laskeneiden arvostuskertoimien alle ja yhtiötä hinnoitellaan mielestämme perusteetta alle omien historiallisten tasojen. Toistamme tavoitehinnan 13,0 euroa, mutta laskemme suosituksen lisää-tasolle (aik. osta) osakekurssin korjattua markkinaturbulenssissa ylöspäin, kun samalla kv-verrokkit ovat halventuneet. Näemme tuotto-odotuksen silti edelleen houkuttelevana.

Erittäin vahva kvartaali jälleen Terveystalolta

Terveystalon Q4-liikevaihto kasvoi 14 %:lla 328 MEUR:oon (ennuste 315 MEUR). Orgaanista kasvua yhtiö sai aikaan 28 MEUR:lla ja epäorgaanista 30,4 MEUR. Kasvu oli edelleen laaja-alaista yritysasiakkaiden kasvaessa 9 %, yksityisasiakkaiden 7 % ja julkisten asiakkaiden 9 %:lla. Koronatestejä kvartaalilla tehtiin yhä runsaasti (130 000 kpl) ja myös muu palvelumyynti oli vahvaa. Oikaistu EBITA kasvoi myös vahvasta vertailukaudesta 7 %:lla 41,9 MEUR:oon ollen lähellä ennustettamme. Suhteellisen lievä kannattavuuden lasku johtui edelleen Ruotsin matalammasta kannattavuudesta sekä muiden kasvuprojektien uudelleen käynnistämisestä vertailukauden leikatuilta tasoilta. Vastaanottojen varausasteet pysyivät jälleen hyvin korkeina 96 %:ssa, kertoen osaltaan vahvasti elpyneestä kysynnästä. Korkea varausaste kertoo osaltaan myös yhtiön kyvystä ratkaista tuotannon pullonkauloja mm. digialustaan tehdyillä investoinneilla. Odotamme positiivisen kehityksen tämän osalta jatkuvan, sillä asiointi kasvaa edelleen vahvasti digikanavissa. Myös Ruotsin etenemisestä tulosinfossa kerrottu oli luottamusta herättävää ja maahan on hyvää vauhtia rakentumassa uusi työterveyden tukijalka.

Ennusteissamme iso kuva ennallaan, vaikka teimmekin lieviä tarkennuksia ylöspäin

Seuraavan 6 kk:n markkinanäkymät olivat pitkälti odotustemme mukaisia. Markkinaympäristö on normalisoitunut, ja terveyspalveluiden kysyntä on laaja-alaista ja erittäin vahvaa, mutta tarjonta rajoittaa kasvua. Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla. Teimme lieviä tarkennuksia ylöspäin ennusteissamme. Kokonaisuutena odotamme Terveystalon 2022 myynnin kasvavan 5 %:lla 1216 MEUR:oon ja oikaistun EBITA:n kasvavan 3 %:lla 144 MEUR:oon (EBITA 11,9 %). Oikaistun 2022 EPS:n kasvun ennustamme hetkellisesti pysähtyvän, kun ennakoimme koronatestivolyymien asteittain hiipuvan vuoden jälkipuoliskolla. Tätä kuitenkin korvaa mm. infektiovastaanottojen palautuminen sekä muut kasvuhankkeet. 2023-2024 tuloskasvu jatkuu ennusteessamme jälleen noin 10 %/v myynnin kasvun skaalatessa keskitettyjen toimintojen kulujen tehokkaasti.

Arvostuskertoimet edelleen edulliset kasvuyhtiölle

2022e ja 2023e P/E-luvut (oik.) 18x ja 16x sekä EV/EBITDA-kerroin 9x ovat absoluuttisesti edullisia arvostuskertoimia Terveystalolle verrattuna sen historiaan. Suhteellinen arvostus sen sijaan on keikahtanut mielestämme oikeutetusti  jälleen preemion puolelle (aik. lievä alennus), kun Terveystalon osake on noussut samaan aikaan kun kv-verrokkien arvostukset ovat tulleet alaspäin. Haarukoimamme tuotto-odotus lähivuosina koostuu eteenpäin katsovien arvostuskertoimien noin 5 %:n nousuvarasta ja ennustamastamme vuosittaisesta 7 %:n (CAGR) tuloskasvusta sekä sen päälle tulevasta 2-3 %:n osinkotuotosta. Nämä yhdessä muodostavat houkuttelevan tuoton suhteessa maltilliseen riskiprofiiliin.

Käy kauppaa. (Terveystalo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1 154,6 1 216,3 1 260,3
- kasvu-% 17,1% 5,3% 3,6%
Liikevoitto (EBIT) 110,1 115,8 125,8
- EBIT-% 9,5% 9,5% 10,0%
EPS (oik.) 0,66 0,65 0,72
Osinko 0,28 0,32 0,34
P/E (oik.) 18,0 18,2 16,3
EV/EBITDA 10,3 9,2 8,6
Osinkotuotto-% 2,4% 2,7% 2,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Terveystalo on vuonna 2001 perustettu suomalainen terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut.