Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Tieto
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 26.00 EURTavoitehinta päivitetty: 21.7.2019
Kurssi: 25.16 EURKurssi hetkellä: 23.10.2019 - 6:10

Tieto julkaisee Q3-raporttinsa torstaina kello 8.00. Odotamme liikevaihdon kääntyneen maltillisen kasvuun suotuisan markkinatilanteen ja useampien työpäivien vetämänä, vaikka valuuttakurssit hidastavat edelleen kasvua. Odotamme Q2:n tehostamistoimien tukeneen hieman kannattavuutta Q3:lla. Tuloksen lisäksi mielenkiinnon kohteena ovat kommentit liittyen Evry-yhdistymiseen.

Ennustamme Tiedon liikevaihdon nousseen 2 % 375 MEUR:oon (Q3’18: 367 MEUR) suotuisan kysyntätilanteen, useampien työpäivien ja pienen positiivisen yrityskauppavaikutuksen myötä (1 MEUR). Arvioimme kuitenkin valuuttakurssien (heikentynyt Ruotsin kruunu) edelleen hidastaneen liikevaihdon kasvua 5 MEUR:n verran.

Odotamme kertaeristä oikaistun liikevoiton olleen 49,6 MEUR Q3:lla (Q3’18: 42,9 MEUR), kun konsensus odottaa 44,0 MEUR:n liikevoittotasoa. Tuloskasvua ajaa pääasiassa Q2:lla aloitettu tehostamisohjelma (kulusäästö Q3:lla arviolta noin 7 MEUR ja H2:lla 15 MEUR) ja hieman liikevaihdon kasvu. Kannattavuuskehitystä hidastaa edelleen palkkainflaatio ja valuuttakurssien vastatuuli sekä palveluiden kehittämiskustannukset (investoinnit). Kasvavilla palvelualueilla osaajakilpailu on arviomme mukaan edelleen kovaa, vaikka se on hieman helpottunut lyhyellä tähtäimellä. Odotamme oikaistun liikevoitto-%:n nousseen 13,2 %:iin vertailukauden 11,7 %:sta. Ennustamme osakekohtaisen tuloksen oikaistuna kertaeristä nousseen kolmella sentillä 0,52 euroon vertailukaudesta.

Yhteensä olemme oikaisseet liikevoittoa 6,2 MEUR:lla (konsensus 5,9 MEUR) Q2:n alussa julkaistuun tehostamisohjelmaan liittyvillä uudelleenjärjestelykuluilla ja yrityskauppoihin liittyvillä PPA-poistoilla. Näin ollen arvioimme raportoidun liikevoiton nousseen maltillisemmin 43,4 MEUR:oon edellisvuoden 40,4 MEUR:sta kertaerien takia. Konsensuksen tulosodotukset ovat selvästi meidän ennusteiden alapuolella ja odottavat raportoidun tuloksen laskeneen hieman vertailukaudesta. Konsensusennusteet perustuvat vain viiden analyytikon ennusteeseen, kun kokonaislukumäärä on 12, eikä se sisällä meidän ennustettamme.

Arvioimme Tiedon toistavan ohjeistuksensa, jonka mukaan koko 2019 vuoden oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2018. Ennustamme vuoden 2019 oikaistun liikevoiton kasvavan 3 %, kun konsensusennuste tuloskasvulle on 1 % (ennen Q2:a 5 %).

Tiedon osakkeen arvonmääritys on muuttunut Evry-julkistuksen jälkeen hieman monimutkaisemmaksi. Yhtiön arvostusta ajavat lyhyellä aikavälillä tuloskehityksen lisäksi yhdistymiseen liittyvät uutiset. Yhtiöt odottavat kaupan toteutuvan Q4’19-Q1’20 aikana.

Käy kauppaa. (TietoEVRY)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 1 599,5 1 620,6 1 677,7
- kasvu-% 3,6% 1,3% 3,5%
Liikevoitto (EBIT) 154,7 152,9 158,8
- EBIT-% 9,7% 9,4% 9,5%
EPS (oik.) 1,83 1,91 1,90
Osinko 1,45 1,47 1,49
P/E (oik.) 12,9 13,1 13,2
EV/EBITDA 9,8 8,5 8,3
Osinkotuotto-% 6,1% 5,8% 5,9%
Uusimmat ennusteet