Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

TietoEVRY: Juna kulkee vankasti eteenpäin

Analyytikon kommentti 27.10.2021 6:31 TietoEVRY
Yhtiö: TietoEVRY
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 34.00 EUR
Kurssi: 26.94 EUR
Kurssi hetkellä: 27.10.2021 - 6:16

Toistamme TietoEVRYn osta-suosituksen ja 34,0 euron tavoitehinnan. TietoEVRY julkaisi eilen kokonaisuutena odotuksiemme kanssa linjassa olleen neljännesraportin. TietoEVRY päivitti strategiaansa ja liiketoimintamalliaan lokakuussa. Kokonaisuutena tehokas strategian toteutus, hyvä läpinäkyvyys liiketoimintaan ja suunnitelmiin sekä ennakoitava suorittaminen laskevat yhtiön riskiprofiilia. Ennustamme vakaata tuloskasvua liikevaihdon kasvun tukemana ja hyvää osinkotuottoa tulevilta vuosilta. Osakkeen arvostuskuva on useasta näkökulmasta katsottuna edelleen hyvin houkutteleva (2021 P/E 12x ja osinkotuotto 5 %).

Kannattavuus parani vertailukaudesta ja operatiivinen tulos ylitti odotukset

TietoEVRYn Q3-liikevaihto kasvoi 1 % 648 MEUR:oon ja jäi meidän ja konsensuksen odotuksista. Kertaeristä oikaistu liikevoitto oli Q3:lla 94 MEUR tai 14,5 % liikevaihdosta. Liikevoitto oli yli markkinoiden odotusten. Liikevaihdon kehitystä ja kannattavuutta rajoittivat voimakas henkilöstön vaihtuvuus ja kiihtynyt palkkainflaatio.

TietoEVRY päivitti strategiaansa ja liiketoimintamalliaan lokakuussa

Strategiapäivityksen myötä yhtiö käytännössä muuttaa liiketoiminta-alueet itsenäisiksi yksiköiksi ja kukin liiketoiminta kehittää toimintaansa oman palvelualueensa markkinadynamiikan sekä kilpailukyvyn mukaisesti. Näkemyksemme mukaan tämä on luonnollista ja arviomme mukaan toimiva konsepti, koska uudet liiketoiminta-alueet ovat suuria ja pystyvät myös itsenäisinä olemaan kilpailukykyisiä ja toimittamaan koko elinkaaren ratkaisuja liiketoiminta-alueen (tai teollisen vertikaalin) sisällä. Muutos mahdollistaa myös liiketoiminnan tai toimintojen irrottamisen kokonaisuudesta, kun synergioita ei alueiden välillä enää tavoitella. Strategiatarkennus on myös siinä mielessä luonnollinen, että nyt mittava TietoEVRY-integraatio on jo loppupuolella. Yhtiö julkaisee päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet myöhemmin järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä, joka on ymmärryksemme mukaan ensi vuoden loppupuoliskolla.

Tuloskasvua liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden tukemana

TietoEVRY ohjeistaa liiketoimintaansa hyvin liiketoimintatasolla ja usealla aikajänteellä, mikä parantaa läpinäkyvyyttä sekä ennustettavuutta ja laskee yhtiön riskiprofiilia. Tarkensimme hienoisesti (1-2 %) vuosien 2021-23 ennusteita alas kuumasta osaajamarkkinasta johtuen. Ennusteemme on linjassa yhtiön ohjeistuksen kanssa ja ennustamme liikevaihdon kasvavan 1 % ja oikaistun liikevoitto-%:n nousevan tänä vuonna 13,2 %:iin (2020: 12,7 %). Vuosina 2022-2023 ennustamme tuloskasvun olevan keskimäärin 8 % liikevaihdon kasvun ja kulusynergioiden ajamana. Yhtiö on kommentoinut olevansa aktiivinen yritysostorintamalla, mihin tase (1,4x nettovelka/käyttökate -suhde) ja vahva kassavirta antavat hyvin liikkumavaraa. Pidämme myös uusia divestointeja mahdollisina.

Arvostuskuva puoltaa edelleen vahvaa näkemystä

TietoEvryn ja sektorin kysyntäfundamentit ovat vahvat, yhtiön näkymät hyvät ja liiketoiminnan riskiprofiili monia pohjoismaisia verrokkeja matalampi. Ennusteillamme vuoden 2021 oikaistut P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat 12x ja 10x ja vuodelle 2022 vastaavasti 10x ja 9x. EV/EBIT-kertoimet ovat >30 % ja P/E-kertoimet >40 % alle verrokkien. Näkemyksemme mukaan osakkeen absoluuttinen ja suhteellinen arvostus ovat hyvin houkuttelevat. Osakkeen tuotto-odotus nousee myös 8 %:n tuloskasvun, 5 %:n osinkotuoton ja arvostuskertoimien nousuvaran valossa hyvin houkuttelevalle tasolle >15 %:iin. Lisäksi kassavirtalaskelma indikoi selvästi nykytasoa korkeampaa arvoa.

Käy kauppaa. (TietoEVRY)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 2 786,4 2 805,3 2 868,2
- kasvu-% 60,7% 0,7% 2,2%
Liikevoitto (EBIT) 146,7 374,9 328,2
- EBIT-% 5,3% 13,4% 11,4%
EPS (oik.) 2,19 2,33 2,60
Osinko 1,32 1,35 1,40
P/E (oik.) 12,3 11,6 10,4
EV/EBITDA 12,0 7,0 7,4
Osinkotuotto-% 4,9% 5,0% 5,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

TietoEVRY on vuonna 1968 perustettu pohjoismainen digitaalisten palveluiden ja ohjelmistojen tarjoaja. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja sen palveluksessa on asiantuntijoita maailmanlaajuisesti. Yritys palvelee tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa.