Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: TietoEVRY
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 30.00 EUR
Kurssi: 23.92 EUR
Kurssi hetkellä: 27.10.2020 - 8:50

 

TietoEVRY julkaisi tänään isossa kuvassa odotuksiemme kanssa linjassa olleen Q3-raportin. Yhtiö kertoi viime viikolla palauttavansa koronan myötä perutun ohjeistuksensa, jonka myötä nostimme ennusteita. Yhtiön oikaistu tulos ylitti viime viikolla nostetun ennusteemme hienoisesti ja selvästi ohjeistusta edeltävät markkinaodotukset. Kertaerät olivat kuitenkin odotettua suuremmat ja painoivat raportoitua tulosta. Kokonaisuudessaan emme odota suuria muutoksia ennusteisiimme tai näkemykseemme osakkeesta (osta-suositus).

TietoEVRYn Q3-liikevaihto kasvoi 70 % yhdistymisen ajamana 644 MEUR:oon, kun oma ennusteemme oli 660 MEUR ja konsensuksen odotus oli 653 MEUR. Orgaanisesti liikevaihto laski koronan painamana 4 % ja odotuksiamme enemmän.

Kertaeristä oikaistu liikevoitto oli Q3:lla 90 MEUR (Q3’19: 50 MEUR) tai vahva 14,0 % liikevaihdosta. Liikevoitto oli yli meidän viime viikolla nostetun 87 MEUR:n ennusteen ja selvästi yli konsensuksen ennusteen (80 MEUR). Konsensus on kerätty ennen viime viikon ohjeistuksen palautusta, joka loi arviolta noin 5 %:n nousupaineen tulosennusteisiin. Kannattavuuden paranemista tukivat arviolta EVRY ja kustannusrakenteen tehostaminen ja liiketoiminta-alueittain erityisen positiivista oli Industry Softwaren yli 20 %:n kannattavuus. Raportoitua liikevoittoa painoivat edelleen todella suuret 62 MEUR:n (ennuste 43 MEUR) kertaluonteiset kulut toimenpiteistä, jotka tukevat tulevaisuuden kehitystä. Kertaluonteiset kulut ovat integraation ajamana korkeat tänä vuonna (42 MEUR Q3:lla), mutta laskevat merkittävästi ensi vuonna integraation edetessä.  Osakekohtainen tulos oikaistuna kertaeristä oli 54 senttiä ja hienoisesti yli meidän 53 sentin ja markkinoiden 49 sentin odotuksen. Raportoitu osakekohtainen tulos oli 16 senttiä Q3:lla.

lntegraatio etenee aikataulussa ja TietoEVRY kertoi yhdistymiseen liittyneiden synergiahyötyjen olleen 11 MEUR Q3:lla ja yhteensä 56 MEUR vuoden ensimmäisen 9 kuukauden aikana. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 70-80 MEUR synergiahyötyjä vuoden 2020 loppuun mennessä. Kulusynergioiden kokonaistavoitetta nostettiin 100 MEUR:oon Q2:lla. Tähän liittyvien kertaluonteisten kustannusten määrä laskettiin nyt 110-120 MEUR:oon aikaisemmasta 120-140 MEUR:sta ja odotetaan edelleen toteutuvan vuosina 2020–2022.

TietoEVRY arvioi nyt, että sen vertailukelpoinen koko vuoden oikaistu liikevoitto paranee edellisvuoden tasosta (Tiedon ja EVRY:n yhdistetty oikaistu liikevoitto oli 341,7 MEUR vuonna 2019). Yhtiö arvioi lisäksi, että IT-markkinat laskevat 3-7 % vuonna 2020 Covid-19-pandemian johdosta. Ennustimme ennen Q3-raporttia oikaistun liikevoiton olevan 350 MEUR vuonna 2020. Q3-raportin jälkeen emme odota suuria muutoksia ennusteisiimme.

Käy kauppaa. (TietoEVRY)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 1 734,2 2 849,7 2 958,8
- kasvu-% 8,4% 64,3% 3,8%
Liikevoitto (EBIT) 124,2 145,8 286,1
- EBIT-% 7,2% 5,1% 9,7%
EPS (oik.) 1,75 2,16 2,34
Osinko 0,64 1,00 1,10
P/E (oik.) 15,8 11,1 10,2
EV/EBITDA 12,4 11,6 8,3
Osinkotuotto-% 2,3% 4,2% 4,6%
Uusimmat ennusteet

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.