Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: TietoEVRY
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 27.00 EUR
Kurssi: 31.20 EURKurssi hetkellä: 14.2.2020 - 9:02

TietoEVRY julkaisi tänään aamulla markkinaodotuksia hieman heikomman Q4-tuloksen. Fokus raportissa oli kuitenkin yhdistymiseen liittyvissä kommenteissa, joiden myötä yhdistymisen aikataulu tarkentui hieman, mutta ei vielä tarjonnut strategisesti tai taloudellisten tavoitteiden osalta suurempaa uutta. TietoEVRYn näkymät olivat linjassa markkinaodotuksiin ja luo nousupainetta meidän ennusteisiimme. Hallituksen osinkoehdotus jäi hienoisesti markkinaodotuksista.

TietoEVRYn Q4-liikevaihto kasvoi 29 % 543 MEUR:oon, kun oma ennusteemme oli 547 MEUR ja konsensuksen odotus oli 546 MEUR. Itsenäisinä yhtiöinä Tiedon kasvu oli 2 % ja EVRYn 4 %. Kertaeristä oikaistu liikevoitto oli Q4:llä 71 MEUR (Q4’18: 51 MEUR), mikä oli hieman yli meidän (67 MEUR) ja konsensuksen ennusteen (68 MEUR). Raportoitua liikevoittoa painoivat suuret 40 MEUR:n kertaluonteiset kulut liittyen erityisesti yhdistymiseen, mutta myös uudelleenjärjestelyihin, PPA-poistoihin ja IBM-sopimukseen, kun oma ennusteemme kertaluontoisista kuluista oli 26 MEUR. Nettorahoituskustannukset olivat odotuksia suuremmat johtuen valuuttaposition suojaamisesta Tiedon ja EVRY:n sulautumissopimukseen liittyen ja painoivat tulosta ennen veroja. Osakekohtainen tulos oikaistuna kertaeristä oli 50 senttiä ja jäi 57 sentin markkinaodotuksista. Hallitus ehdotti 1,27 euron osakekohtaista osinkoa, joka vastaa noin 4 %:n osinkotuottoa.

Yhdistymiseen liittyen TietoEVRY kertoi sen etenevän suunnitellusti ja yhdistetyn yhtiön toimintamallin sekä rakenteiden toimeenpanon alkaneen tammikuussa ja yhtiö arvio saavansa suurimman osan rakenteellisesta integraatiosta päätökseen H1:n aikana. Strategisesti raportti ei alustavasti tarjonnut juurikaan uutta tarttumapintaa. Yhtiö arvioi, että hyvä vapaan kassavirran kehitys mahdollistaa ”hyvän osingon” ja velkaisuuden vähentämisen ja odottaa saavuttavansa tavoitetason (eli alle 2,0) kahdessa tai kolmessa vuodessa. Yhtiö uudelleenarvioi taloudelliset tavoitteensa myöhemmin. Yhtiö tarkensi hieman kustannussäästöjen, integraatiokulujen ja IBM-kumppanuuden vaikutuksia vuodelle 2020, mikä ei vaikuta isoon kuvaan, vaan tarkentaa vuosien 2020-2021 ennusteita hieman.

TietoEVRY arvioi, että sen vertailukelpoinen koko vuoden oikaistu liikevoitto paranee edellisvuoden tasosta (Tiedon ja EVRY:n yhdistetty oikaistu liikevoitto oli 343,1 MEUR vuonna 2019). Ennen Q4-raporttia konsensus odotti 356 MEUR:n oikaistua liikevoittoa. Omat odotuksemme olivat vuoden 2020 oikaistun liikevoiton osalta 333 MEUR:ssa. Ennusteisiimme kohdistuu näin ollen maltillista nostopainetta. Tuloskasvua ajavat lähivuosien ajan synergiaodotukset, joiden ennustamme olevan linjassa yhtiön tavoitteiden kanssa.

Käy kauppaa. (TietoEVRY)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 1 738,5 2 933,4 3 002,7
- kasvu-% 8,7% 68,7% 2,4%
Liikevoitto (EBIT) 134,0 140,5 194,7
- EBIT-% 7,7% 4,8% 6,5%
EPS (oik.) 1,93 2,00 2,18
Osinko 1,45 1,47 1,50
P/E (oik.) 16,2 15,6 14,3
EV/EBITDA 13,2 13,8 11,5
Osinkotuotto-% 4,6% 4,7% 4,8%
Uusimmat ennusteet