Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 15.50 EUR
Kurssi: 15.36 EURKurssi hetkellä: 11.9.2020 - 7:40

Toistamme Tikkurilan 15,5 euron tavoitehinnan, mutta laskemme suosituksemme viimeaikaisen kurssinousun takia vähennä-tasolle (aik. lisää). Emme ole tehneet päivityksen yhteydessä merkittäviä muutoksia ennusteisimme, joten suositusmuutos perustuu täysin siihen, ettei osake tarjoa enää viimeaikaisen kurssinousun jälkeen mielestämme riittävää tuotto-odotusta suhteessa riskeihin.

Alkuvuosi on sujunut odotuksia paremmin ja tämä on näkynyt myös osakekurssissa

Tikkurilan H1 sujui hyvin ja yhtiö selvisi koronapandemiasta säikähdyksellä. H1-liikevaihto kasvoi 2 % 305 MEUR:oon ja liikevoitto kasvoi 43 % 42 MEUR:oon. Koronapandemia sai kuluttajat panostamaan kodinparannusprojekteihin ja etenkin kauppa- ja rakennusmaalien kysyntä oli Q2:lla erittäin vahvaa. Pandemia vaikutti ammattilais- ja teollisuusliiketoimintaan negatiivisesti, mikä hieman laimensi hyvän kuluttajakysynnän vaikutuksia ja nosti huolia tulevista kysyntänäkymistä. Tikkurilan vuosia kestäneet toimenpiteet brändiportfolion ja SKU-määrien karsimiseksi ovat näkyneet siinä, että volyymikehitys on jo pitkään ollut negatiivista tai nollassa, mutta hyvä myyntimix ja hinnankorotukset ovat paikanneet tätä. Pitkäaikaiset tehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, laskeneet raaka-aine- ja pakkausmateriaalikustannukset sekä nopeat väliaikaiset koronapandemian takia tehdyt säästötoimenpiteet nostivat alkuvuoden tuloksen todella vahvalle tasolle. Käsityksemme mukaan Tikkurila varautui maaliskuussa poistetun ohjeistuksen yhteydessä selvästi pahempaan kevääseen kustannussäästöillä, sopeuttamalla henkilöstökuluja ja vähentämällä epäsuoria hankintoja. Myynti kävi Q2:lla yhtiön omia odotuksia paremmin, ja kun kulurakenne oli vedetty näin matalaksi, niin kannattavuus nousi rajulla vivulla ylös. Osakekurssi on noussut hyvän H1-kehityksen jälkeen voimakkaasti, mutta arviomme mukaan tällaista tulosparannusta ei kannata odottaa enää loppuvuodesta ja odotamme sekä liikevaihdon että Tikkurilan kulurakenteen normalisoituvan vuoden loppua kohti.

Kannattavuus on noussut jälleen hyvälle tasolle, mutta kasvun puuttuminen on Tikkurilan suurin haaste

Tikkurilan Q2 oli niin vahva, että yhtiö palautti vuoden 2020 ohjeistuksen. Yhtiön mukaan oikaistun liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisvuodesta (2019: 46,4 MEUR). Tikkurila ei ohjeista liikevaihtoa, koska kysynnän odotetaan heilahtelevan kaikissa asiakasryhmissä. Ennusteemme vuoden 2020 liikevaihdolle on 571 MEUR (kasvu 1 %) ja liikevoitolle 58 MEUR (EBIT 10,1 %). Yhtiö hillitsi H2-odotuksia vedoten heikkoon näkyvyyteen ja siihen, että kysynnän odotetaan normalisoituvan poikkeuksellisen vahvan kesäkuun jälkeen. Tikkurilan liikevaihdosta yli 80 % tulee neljästä maasta (Suomi, Venäjä, Ruotsi ja Puola), joissa BKT laskee rajusti vuonna 2020. Tämän uskotaan laskevan ainakin ammattilais- ja teollisuusmaalien kysyntää. Suurin hidaste Tikkurilan pitkän ajan tuloskasvunäkymille ovat vaisut päämarkkina-alueiden kasvunäkymät yhdistettynä kypsiin maalimarkkinoihin. Globaalin maalimarkkinan on arvioitu kasvavan 3-5 % (2017-2022), mutta Tikkurilan ydinmarkkinoilla Euroopassa kasvun odotetaan olevan selvästi matalampaa (1-2 %). Odotamme Tikkurilan lähivuosien liikevaihdon kasvun jäävän 2 %:n tasolle (kasvuvetureina Venäjä ja Puola) ja liikevoittomarginaalin pysyvän nykyisellä ~10 %:n tasolla. Yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin kuuluvat liikevaihdon markkinoita nopeampi kasvu ja yli 12 %:n liikevoittomarginaali. Liikevaihdon kasvu on ollut yhtiölle iso haaste jo pitkään ja vuoden 2020 ennusteillamme Tikkurilan liikevaihto ja liikevoitto jäävät alle vuoden 2010 tason. Yhtiö ei ole kasvanut 10 vuoteen ja liikevoittomarginaali on koko pörssitaipaleen aikana käynyt parhaimmillaan 11 %:ssa.  Tarvitsemme lisää näyttöjä, jotta voisimme nostaa ennusteemme taloudellisten tavoitteiden tasolle. 

Vaisujen kasvunäkymien johdosta osakkeelle ei voida hyväksyä kovin korkeaa arvostusta

Ennusteidemme mukaiset 2020-2021 P/E-luvut ovat 16x ja 15x, ja EV/EBITDA-kertoimet ovat 9x. Matalat liikevaihdon kasvunäkymät ja jo valmiiksi Tikkurilan historialliseen tasoon nähden hyvälle tasolle nousseen kannattavuuden takia pidämme yhtiön tuloskasvunäkymiä jatkossa hyvin maltillisina. Ennustamiimme tuloskasvunäkymiin peilattuna osakkeen arvostus alkaa mielestämme olla jo korkean puoleinen, emmekä näe kertoimissa enää nousuvaraa. Ennustamamme osinkotuotot lähivuosille ovat 3,9 % ja 4,6 %, joihin tuotto-odotus tällä hetkellä nojaa. Nykyinen arvostus ei mielestämme tarjoa enää riittävää tuotto/riski -suhdetta positiiviselle suositukselle.

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Toimimme seitsemässä maassa ja 2700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 563,8 571,4 584,7
- kasvu-% 0,4% 1,3% 2,3%
Liikevoitto (EBIT) 43,9 56,2 58,2
- EBIT-% 7,8% 9,8% 10,0%
EPS (oik.) 0,81 0,98 1,00
Osinko 0,50 0,60 0,70
P/E (oik.) 17,7 15,7 15,4
EV/EBITDA 10,5 9,0 8,6
Osinkotuotto-% 3,5% 3,9% 4,6%
Uusimmat ennusteet