Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 14.50 EUR
Kurssi: 13.62 EURKurssi hetkellä: 30.10.2019 - 6:45

Tikkurilan Q3 sujui hieman odotuksiamme paremmin sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Yhtiön luvuissa alkaa näkyä pitkän heikon jakson jälkeen nyt positiivisen käänteen merkkejä, mikä tukee osakkeen arvostusta. Päivitämme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä) ja nostamme tavoitehintamme 14,5 euroon (aik. 13,5).

Myyntivolyymien kasvu on hidasta, mutta hinnoitteluvoimaa näyttää taas löytyvän

Q3-liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 157 MEUR (Inderes ennuste 155 MEUR). Kasvun taustalla olivat positiivinen hinta- ja myyntimix, myyntihintojen korotukset ja valuuttakurssien muutos (Venäjän rupla). Myyntivolyymit laskivat 1,5 %. Heikko myyntivolyymien kehitys on ollut Tikkurilan kypsillä markkinoilla ongelma jo pitkään. Yhtiö on tänä vuonna kuitenkin onnistunut nostamaan premium-brändien myyntiä etenkin Venäjällä ja Puolassa sekä viemään läpi hinnankorotuksia kaikilla markkinoilla, mikä kertoo brändeillä löytyvän taas hinnoitteluvoimaa kompensoimaan laskevia myyntivolyymejä.

Hinnankorotukset, parantunut myyntimix ja kustannussäästöt siivittivät hyvää tulosparannukseen

Oikaistu Q3-liikevoitto kasvoi 18 % ja oli 22,6 MEUR (Inderes ennuste 22,0 MEUR). Tulosparannuksen taustalla olivat positiivisesti kehittynyt myyntimix ja myyntihintojen korotukset, joilla yhtiö pyrki kompensoimaan merkittävästi nousseita raaka-ainekustannuksia. Tikkurila on vienyt kahden viime vuoden aikana läpi merkittävää säästöohjelmaa. Kiinteiden kulujen rullaava 12kk taso (177 MEUR) on 40 MEUR alempana kuin vuoden 2017 taso (216 MEUR), milloin säästöohjelma aloitettiin. Säästöt alkavat nyt näkyä täysimäärisenä tuloksessa, mikä myös ajoi hyvää Q3-tuloskehitystä.

Vuoden 2019 ohjeistus toistettiin ja nostimme hieman ennusteitamme

Yhtiö toisti ohjeistuksen, jonka mukaan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla (561,5 MEUR) ja oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan (28,8 MEUR). Liikevaihto on tammi-syyskuun jälkeen tasan vertailukauden tasolla 456 MEUR:ssa ja oikaistu liikevoitto on kasvanut 22 % 54 MEUR:oon. Nostimme ennakoitua paremman Q3:n jälkeen vuoden 2019 liikevoittoennusteemme tasolle 47 MEUR (aik. 46 MEUR) ja odotamme oikaistun liikevoittomarginaalin nousevan 8,3 %:iin (2018: 6,9 %). Nostimme 2020-2021 liikevoittoennusteitamme myös 3-4 %. Tikkurilan suurin haaste on tällä hetkellä liikevaihdon kasvu, sillä kypsien maalimarkkinoiden kasvu on hidasta ja yleisen taloustilanteen kannalta on ilmassa riskejä, jotka ovat jo heijastuneet talouskasvun heikkenemisenä yhtiön päämarkkinoilla. Odotamme liikevaihdon kasvun olevan lähivuosina vaisua (~2%), mutta tulosparannukseen arvioimme yhtiöltä löytyvän paremmat eväät mm. hinnankorotusten ja kustannussäästöjen kautta sekä hieman huipputasoiltaan laskeneiden tärkeiden raaka-ainehintojen kautta. Liikevoittomarginaaliennusteemme 2020-2022 ovat 9,0-9,3 %:n tasolla, mikä on selvästi alle yhtiön oman pitkän aikavälin tavoitteen (EBIT yli 12 %).

Tuotto-odotus alkaa pitkän heikon jakson jälkeen olla riittävällä tasolla positiiviseen suositukseen

Tikkurilan toiminta näyttää vihdoin muutaman vuoden vaikean jakson jälkeen vakautumisen merkkejä ja kannattavuus on saatu nostettua merkittävästi paremmalle tasolle. Vuosien 2019-2020 P/E-luvut ja EV/EBITDA-kertoimet ovat mielestämme neutraalit (P/E 15-16x EV/EBITDA 9-10x), minkä lisäksi ne ovat noin 20-30 % verrokkiryhmän alapuolella. Näemme noin 5 %:n osinkotuoton ja pienen yksinumeroisen tuloskasvun tarjoavan lähivuosille riittävän tuotto-odotuksen, jotta voimme siirtyä suosituksessamme positiiviselle puolelle. Yhtiön positiivinen kannattavuuskäänne, vahvistunut tase ja verrokkiryhmää selvästi matalampi arvostus tarjoavat myös mielestämme tukea arvostukselle.

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Tikkurila on vahva alueellinen toimija, joka keskittyy Pohjoismaihin ja itäiseen Eurooppaan. Tärkeimmät markkinat ovat Venäjä, Ruotsi, Suomi ja Puola, jotka muodostavat noin 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Tikkurila on markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa. Tikkurila luottaa toiminnassaan vahvoihin brändeihin ja elinkaariajattelua tukeviin kestäviin tuotteisiin. Vahva laatumielikuva ja markkinajohtajuus ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 561,5 563,9 576,6
- kasvu-% -3,6% 0,4% 2,2%
Liikevoitto (EBIT) 26,5 44,7 52,0
- EBIT-% 4,7% 7,9% 9,0%
EPS (oik.) 0,61 0,83 0,87
Osinko 0,33 0,60 0,70
P/E (oik.) 19,7 16,4 15,7
EV/EBITDA 12,8 9,5 8,7
Osinkotuotto-% 2,7% 4,4% 5,1%
Uusimmat ennusteet