Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 15.00 EUR
Kurssi: 13.88 EURKurssi hetkellä: 10.7.2020 - 7:23

Tikkurila antoi torstaina ennakkotietoja Q2-luvuistaan, jotka ylittivät selvästi odotuksemme. Yhtiön mukaan maalin kuluttajamyynnin kehitys oli keväällä poikkeuksellisen vahvaa kaikilla päämarkkina-alueilla ja toiminnan tehostaminen sekä säästötoimenpiteet siivittivät tuloksen selvästi vertailukauden yläpuolelle. Nostimme tiedotteen jälkeen kuluvan vuoden ennusteitamme selvästi ja tarkistamme tavoitehintamme 15,0 euroon (aik. 12,5 euroa). Positiiviset merkit kannattavuuskäänteen jatkumisesta ja osakkeen matala arvostus saavat meidät toistamaan lisää-suosituksemme.  

Tikkurilan Q2-luvut ylittivät selvästi kevään aikana alas vedetyt markkinaennusteet

Tikkurilan alustavat Q2-laskelmat osoittavat, että liikevaihto kasvoi 1 %:n 171,8 MEUR:oon. Meidän ennusteemme oli 144 MEUR ja konsensusennuste 151 MEUR. Myynti ylitti meidän ennusteemme 19 %:lla ja konsensusennusteen 14 %:lla. Oikaistu liiketulos kasvoi Q2:lla yhtiön mukaan 47 % ja oli 34,1 MEUR (EBIT 19,8 %). Liikevoitto oli kaksinkertainen meidän ennusteeseemme (16,7 MEUR) ja konsensusennusteeseen nähden (17,9 MEUR). Tikkurilan Q2 sujui sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta selvästi markkinaodotuksia vahvemmin ja tästä kertoi myös eilinen pörssireaktio (+7 %).

Kuluttajamyynti kehittyi poikkeuksellisen hyvin, mutta ammatti- ja teollisuusasiakkaissa kehitys oli negatiivista

Yhtiö arvioi Q1-raportissa huhtikuussa, että kuluttaja- ja rakennusmaaleissa (~80 % liikevaihdosta) ja teollisuusmaaleissa (~20 % liikevaihdosta) kysyntä laskee lähikuukausina. Näin ei kuitenkaan käynyt ja yhtiön mukaan positiivista kehitystä Q2:lla tuki kuluttajamyynnin poikkeuksellisen hyvä kehitys kaikilla päämarkkina-alueilla erityisesti Q2:n lopussa. Ammattilais- ja teollisuusasiakkuuksien osalta koronaviruspandemian vaikutukset olivat ennakoidusti Q2:lla negatiivisia. Tuloskasvun takana olivat myös toiminnan jatkunut tehostaminen ja lyhyen aikavälin tilapäiset säästötoimenpiteet. Yhtiö kertoi Q1-raportin yhteydessä valmistautuneen kysynnän laskuun kustannussäästöillä, sopeuttamalla henkilöstökuluja ja vähentämällä epäsuoria hankintoja. Kannattavuutta voidaan näillä keinoilla nostaa lyhyellä aikavälillä, mutta liikevaihdon kasvun puuttuminen on mielestämme yksi Tikkurilan pitkän aikavälin tuloskasvunäkymien suurimpia haasteita.

Ohjeistusta vuodelle 2020 ei vieläkään annettu

Tikkurila perui 2020-ohjeistuksensa 27.3. koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden ja heikon näkyvyyden vuoksi. Yhtiön varovaisista kommenteista johtuen vedimme ennusteemme keväällä hyvin matalalle, mikä osoittautui nyt turhan varovaiseksi. Eri rahoituslaitosten julkistamien luottokorttiostojen mukaan koronakeväällä erityisesti DIY (Do it yourself) kategorian tuotteet ovat liikkuneet hyvin, kun ihmisillä on ollut koronakaranteenissa aikaa kunnostaa kotejaan. Tikkurila ei palauttanut 2020-ohjeistusta, eikä hiljaisen periodin takia kommentoinut tiedotetta sen enempää, joten tarkempia kommentteja näkymistä joudutaan odottamaan Q2-raporttiin asti (24.7.). Nostimme hyvän Q2:n takia 2020-liikevaihtoennustettamme 8 % tasolle 570 MEUR, mikä tarkoittaa 1 %:n kasvua edellisvuodesta. Nostimme myös 2020 oikaistua liikevoittoennustettamme 49 % tasolle 56 MEUR (EBIT 9,9 %), mikä tarkoittaa 21 %:n kasvua edellisvuodesta. Nostimme 2021-2022 tulosennusteitamme myös 12-18 %. Odotamme lähivuosien liikevaihdon kasvun olevan 2 %:n luokkaa ja liikevoittomarginaalin pysyvän 10 %:n tasolla, kun yhtiön pitkän aikavälin tavoitetaso on EBIT yli 12 %.

Voimakkaiden ennustemuutosten takia osake näyttää edelleen houkuttelevalta

Ennusteidemme mukaiset 2020 ja 2021 P/E-luvut ovat 15x ja 14x ja EV/EBIT-kertoimet ovat 12x ja 11x. Tikkurilan arvostus on yhtiön oman historiallisen tason alapuolella ja alennus verrokkiryhmään nähden on 25-40 %. Ennustamamme osinkotuotot ovat 4,3 % ja 5,0 %, mitkä yhdessä vahvan taseen, hyvän markkina-aseman ja maltillisen tuloskasvun kanssa muodostavat mielestämme osakkeelle riittävän hyvän tuotto-odotuksen positiivisella puolella pysymiseen.

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Toimimme seitsemässä maassa ja 2700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 563,8 569,8 583,2
- kasvu-% 0,4% 1,1% 2,3%
Liikevoitto (EBIT) 43,9 54,6 57,4
- EBIT-% 7,8% 9,6% 9,8%
EPS (oik.) 0,81 0,92 0,96
Osinko 0,50 0,60 0,70
P/E (oik.) 17,7 15,1 14,4
EV/EBITDA 10,5 8,5 8,1
Osinkotuotto-% 3,5% 4,3% 5,0%
Uusimmat ennusteet