Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Toivo Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.50 EUR
Kurssi: 1.35 EUR
Kurssi hetkellä: 28.2.2023 - 9:14 Analyysi päivitetty: 10.12.2022

Toivo Group julkaisi aamulla Q4-tuloksen. Tulos oli pääpiirteittäin tiedossa tammikuun tulosvaroituksen jälkeen ja liikevoitto osui suhteellisen lähelle ennustettamme. Yhtiön antama tulosohjeistus (liikevoitto 10-17 MEUR) oli selkeästi omia ennakko-odotuksiamme (2023e: 4,9 MEUR) vahvempi. Ohjeistuksen taustaoletuksia ei raportissa kuitenkaan avattu ja sen pureskelu vaatii lisäselvitystä ennen pitkälle menevien johtopäätösten tekemistä. Toivon Q4-webcastia voi seurata kello 10 alkaen inderesTV:stä.

Tulos oli pääpiirteittäin tiedossa tammikuun tulosvaroituksen jälkeen

Toivon liikevaihto asettui Q4:llä 7,0 MEUR:oon ja taso oli hieman alle 7,9 MEUR:n ennusteemme. Yhtiön vuokratuotot kasvoivat 1,3 MEUR:oon ja jäivät hieman 1,4 MEUR:n ennusteestamme. Kiinteistöjen hoitokulut olivat Q4:llä kuitenkin selvästi odotuksiamme matalammat ja nettovuokratuotot asettuivat 1,1 MEUR:oon ylittäen 0,9 MEUR:n ennusteemme. Yhtiö kertoi raportissa vieneensä vuodenvaihteessa läpi asuntovuokriin noin 4,5 % keskikorotukset ja vuonna 2023 yhtiö tavoittelee noin 5 % korotuksia.

Toivon sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset olivat Q4:llä -2,9 MEUR ja taso oli 2 MEUR yli ennusteemme (-4,9 MEUR). Yhtiön kiinteä kulurakenne oli liiketoiminnan muiden kulujen osalta Q4:llä kuitenkin selvästi odotuksiamme korkeampi (-0,9 MEUR vs. -0,5 MEUR). Näin ollen Q4-liikevoitto asettui lopulta -2,4 MEUR:oon ja oli suhteellisen lähellä -3,0 MEUR:n ennustettamme.

Tuloslaskelman alariveillä Toivon nettorahoituskulut olivat ennusteitamme pienemmät ja EPS asettui -0,02 euroon (Q4’22e: -0,05 euroa). Osakekohtainen NAV laski 1,07 euroon (Q3’22: 1,11 euroa/osake). Yhtiön kassavirta oli viimeisellä neljänneksellä matala FFO:n oltua 0,1 MEUR (Q4’21: -0,1 MEUR).

LTV nousi Q4:llä 59 %:iin, yhtiöllä oli vuodenvaihteessa rakenteilla vajaat 400 asuntoa

Toivon sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli vuoden lopussa 155,7 MEUR (tammikuussa annettu ohjeistus 150-165 MEUR). Katsauskauden investoinnit olivat vähäiset (3,3 MEUR) ja myyntejä yhtiö teki 13,4 MEUR:lla. Yhtiön korollinen nettovelka kasvoi kuitenkin 92,3 MEUR:oon (Q3’22: 89,2 MEUR) ja LTV nousi 59,3 %:iin (Q3’22: 55,5 %, tavoite alle 60 %). Rahavaroja yhtiöllä oli vuodenvaihteessa 6,4 MEUR:n edestä.

Toivolla valmistui Q4:llä neljä uutta asuntokohdetta ja valmiita asuntoja portfoliossa oli vuodenvaihteessa 591 kpl. Rakenteilla olevien asuntojen määrä laski valmistumisten ja investointien jarruttamisen myötä selvästi ja rakenteilla asuntoja oli vuoden lopussa 371 kpl (Q3’22: 631 kpl ja Q4’21: 753 kpl). Yhtiö kertoi valitsevansa kuluvana vuonna kohteita erityisen harkiten ja uusia hankkeita tullaan käynnistämään, kun investointiparametrit näyttäytyvät suotuisina.

Ohjeistus kaipaa lisäselvitystä

Toivo antoi Q4-raportissa liikevoittoa koskevan ohjeistuksen vuodelle 2023 ja ohjeistaa sen kuluvan vuoden liikevoiton olevan 10-17 MEUR. Omat odotuksemme 2023 liikevoitoksi oli ennen raporttia 4,9 MEUR ja näin ollen annettu ohjeistus oli selvästi odotuksiamme vahvempi. Yhtiö ei kuitenkaan avannut raportissa ohjeistuksen taustatekijöitä laisinkaan. Omat ennusteemme ovat pitäneet sisällään vuodelle 2023 sijoituskiinteistöjen kertaluontoisen, noin -9 MEUR:n käyvän arvon muutoksen ja tästä putsattuna ennusteemme olisi linjassa ohjeistuksen kanssa. Pidämmekin alustavasti mahdollisena, että selvästi ennusteitamme korkeampi ohjeistus selittyy puhtaasti sillä, että yhtiön johto näkee tuottovaatimusten ja sijoituskiinteistöjen käypien arvojen kehittyvän odotuksiamme myönteisemmin. Joka tapauksessa yhtiön antama liikevoitto-ohjeistus vaatii lisäselvitystä ennen pitkälle menevien johtopäätösten tekemistä. Sijoituskiinteistöjen käypiä arvoja Toivo ei vuonna 2023 aiemmasta poiketen enää ohjeista.

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022e 2023e 2024e
Liikevaihto 21,2 33,0 33,6
- kasvu-% 28,9% 55,9% 1,9%
Liikevoitto (EBIT) 15,0 4,9 20,4
- EBIT-% 70,8% 15,0% 60,6%
EPS (oik.) 0,19 0,01 0,22
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 7,0 114,7 6,0
EV/EBITDA 10,9 37,0 9,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Toivo on vuonna 2015 perustettu suomalainen kiinteistökehitykseen ja -omistukseen erikoistunut toimija. Yhtiön liiketoimintamalli yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun aina kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään kiinteistön koko elinkaaren aina raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon. Kiinteistökehityksessä ja kiinteistöjen omistamisessa yhtiön fokus on asunnoissa, jotka sijaitsevat pk-seudulla, Turussa ja Tampereella.