Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Helsingin pörssin Q2-tuloskausi on jo käynnistynyt, mutta tärkeimmät tulosviikot ovat vielä edessä. Lähtökohdat tuloskauteen on määrännyt maaliskuussa nopeasti levinnyt koronapandemia, minkä vaikutukset eri yhtiöille ovat yhä pääosin piilossa selkeiden ohjeistuksien ollessa edelleen suhteellisen harvinaisia. Monilla talouden alueilla aktiviteetti oli erityisesti Q2:n alussa surkealla tasolla poikkeustoimien ja pelon takia, mutta toisaalta rajoituksien lieventyminen ja koronauhkan pienentyminen päämarkkina-alueella Euroopassa on todennäköisesti näkynyt positiivisesti jo jakson loppupuolella. Poikkeusjakson vaikutukset näkyvät kuitenkin eri yhtiöille hyvin eri voimakkuuksilla ja myös eri aikaikkunoissa, joten yllätyksiä tuloskaudella on varmasti luvassa.

Oleellisin osa Q2-raporteissa on jälleen näkymät ja ohjeistukset, joita toivottavasti kasvava joukko pörssiyhtiöitä uskaltaa antaa myös loppuvuodelle toisen korona-aallon uhkasta huolimatta. Markkinoiden katsoessa eteenpäin sijoittajat voivat hyvin katsoa surkeistakin Q2-tuloksista ohi tyytyväisinä, jos yhtiöt kertovat pahimman olevan ohi ja liiketoiminnan suunnan olevan jälleen vakaasti ylöspäin. Ongelmatapauksissa katseet kiinnittyvät selvästi normaalia enemmän taseisiin (lue taseen merkityksestä) ja rahoitustilanteeseen.

Syvin koronakuoppa osunee Q2:lle

Koronapandemia ja erityisesti kevään poikkeustoimet tulevat iskemään voimalla pörssiyhtiöiden tuloksiin, mutta tällä hetkellä tuhot vaikuttaisivat jäävän aiemmin pelättyä pienemmiksi. Vaikka talousuutisten virta on ollut viime kuukausina synkkää, se on kuitenkin pääosin ylittänyt erittäin alas painetut odotukset. Tämä antaa ainakin toivoa siitä, että myös synkät tulosennusteet voisivat olla ylitettävissä. Ennustamme tällä hetkellä seuraamiemme noin 120 pörssiyhtiön oikaistujen liiketulosten laskevan Q2:lla keskimäärin noin 24 % vuoden takaisesta vertailukaudesta. Luku on noussut hieman Q1-tuloskauden jälkeisestä tilanteesta, jolloin Q2-mediaanituloksen arvioitiin laskevan lähes 28 %. Suurimmat vaikutukset nähdään oletettavasti Q2:lla talouden karanteenikauden takia, mutta arvioimme keskimääräisen tuloksen laskevan kuitenkin merkittävästi myös vielä Q3:lla (vuoden takaisesta).

Yhtiökohtaiset erot tulevat arviomme mukaan olemaan jälleen poikkeuksellisen suuria. Poikkeuksellisen jakson vaikutukset näkyvät kuitenkin eri yhtiöille hyvin eri voimakkuuksilla ja myös eri aikaikkunoissa, joten yllätyksiä tuloskaudella on varmasti luvassa. Monilla Helsingin pörssin yhtiöillä on merkittävät tilaus/projektikannat, jolloin vaikutukset tulevat vasta viiveellä. Kaikkiin yhtiöihin vaikutukset ovat kuitenkin erilaisia, minkä takia suosittelemme lukemaan yhtiökohtaisia tulosennakkoja tarkempia kommentteja varten.

Toisaalta monet yhtiöt ovat myös hyötyneet koronasta, jolla on ollut merkittäviä vaikutuksia kuluttajakäyttäytymiseen. Näiden kohdalla tuloskaudella täytyy pohtia, miten kestäviä vaikutukset ovat. Tuloksien suhteen kokonaiskuva on kuitenkin selkeä: vastaavan kokoista tulospudotusta Helsingin pörssissä ei ole kuitenkaan nähty sitten finanssikriisin. Sekä keskuspankkien että valtioiden täysin poikkeuksellisien elvytystoimien takia tuloskuopan odotetaan kuitenkin yleisesti jäävän lyhytaikaiseksi.

Näkymät kiinnostavat Q2-tulosta enemmän

Keväällä merkittävä osa Helsingin pörssin yhtiöistä veti vuoden 2020 ohjeistuksensa pois koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden takia. Näkyvyys on edelleen heikko ja epävarmuus poikkeuksellisen korkealla, mutta tilanne on kuitenkin suuressa osassa länsimaita vakautunut viime kuukausina. Näin ollen kohtuullisella osalla yhtiöitä pitäisi olla edellytykset palauttaa ohjeistus ainakin sillä oletuksella, ettei koronapandemian mahdollinen uudelleen kärjistyminen aiheuta merkittäviä talousvaikutuksia. Nämä ohjeistukset olisivat joillakin aloilla kovasti kaivattuja, koska ristiriitaisia signaaleja on olemassa paljon. Vaikka ymmärrämme yhtiöiden haasteet, sijoittajien kannalta näkyvyys on kuitenkin vielä paljon yhtiöitä heikompi. Nykytiedoilla ennusteisiin liittyvä epävarmuus pysyy erittäin korkealla.

Talous teki historiallisen nopean jarrutuksen koronan aiheuttaman poikkeustilan takia, mutta toisaalta myös elpyminen on vaikuttanut monilla aloilla nopealta esimerkiksi maksukorttidatan perusteella. Suomessa näistä tilastoista on nähtävissä nopea elpyminen kulutuksessa, mikä voi toki osittain olla ”karanteeniajan” jälkeistä purkautumista eikä välttämättä kestävää. Tilanne on erityisen epäselvä ”hitaammin liikkuvilla” aloilla kuten investointihyödykkeet, joissa Helsingin pörssissä on suhteellisen korkea painoarvo. Kokonaisuudessaan positiivisia merkkejä on kuitenkin ilmassa, mihin myös pörssit ovat reagoineet nopeasti.

Osittain jo korkeiksi muodostuneita odotuksia pitäisi nyt pyrkiä lunastamaan vähintäänkin sillä, että kysyntätilanteen suhteen pörssiyhtiöt kertovat yleisesti pahimman olevan takana. Katsauksien yhteydessä yhtiöiden odotetaan tarjoavan parempi tilannekuva koronan jo aiheuttamista vaikutuksista sekä jonkinlainen arvio tulevasta eri skenaarioissa.

Mahdolliset pidempiaikaiset vaikutukset ovat vielä hakusessa

Edessä oleva tuloskuoppa on markkinoilla tietysti hyvin tiedossa, mutta tämän jälkeen kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Odotamme tuloskehityksen kääntyvän selvästi paremmaksi loppuvuotta kohti, mikä on mielestämme selvää talouden rajoitustoimien poistuessa vähitellen. Talouden kuopasta palautumisen jälkeen näkyvyys on kuitenkin heikko, mitä pahentaa yhtiöiden kyvyttömyys ennustaa omaa tuloskehitystä edes loppuvuodelle 2020. Onkin edelleen vaikea arvioida, miten nopeasti ja mille tasolle pörssiyhtiöiden tulokset elpyvät. Yhdysvalloissa analyytikot ennustavat Factsetin mukaan S&P500-indeksin osakekohtaisen tuloksen ylittävän ensi vuonna vuoden 2019 tason, eli elpyvän täysin vuoden 2020 (ennuste -22 %) kuopasta ja tekevän jälleen uudet tuloshuiput 2021. Tämä heijastuu tietysti myös S&P500-indeksin nykytasoon.

Helsingin pörssiyhtiöiden profiili poikkeaa selvästi Yhdysvalloista, ja monien osalta pidempiaikaisia vaikutuksia on myös toistaiseksi vielä vaikeampi arvioida. Arvioimme edelleen keskimääräisen tuloskasvun pysyvän laskussa koko vuoden 2020, mutta tulostrendi kääntyy silti selvästi paremmaksi loppuvuotta kohti. Kun vertaamme tämän hetken koko vuoden 2019 operatiivisia tuloksia (oikaistu liikevoitto) koko vuoden 2021 tulosennusteisiin yhtiötasolla, Inderes odottaa noin 60 % seuraamistaan yhtiöistä ylittävän ensi vuonna vuoden 2019 tason. Osakekohtaisen tuloksen arvioimme laskevan keskimäärin noin 22 % vuonna 2020, mutta toisaalta parantuvan keskimäärin 24 % vuonna 2021. Ennusteemme sisältävät siis selkeän odotuksen tuloskunnon normalisoitumisesta vuonna 2021, mutta suoranaista näkyvyyttä tähän ei vielä ole. Oletuksena tällä hetkellä kuitenkin on, että vuodesta 2021 muodostuu suhteellisen ”ehjä” eikä korona pilaa ainakaan toista tulosvuotta.

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Strategi, seniorianalyytikko

Lisätiedot